Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 05/03/2021, 18:31


Home / HEADER-NEWS / Πως θα επιλεχθούν αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Πως θα επιλεχθούν αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Δημοσιεύτηκε: 6:32 μμ Μάιος 11th, 2019  


1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για τους υποψήφιους ωρομίσθιους – αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 1566/1985.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:
– Διδακτική εμπειρία
– Επαγγελματική εμπειρία
– Παιδαγωγικές σπουδές
– Μεταπτυχιακές σπουδές
– Ανεργία
– Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
– Οικογενειακή κατάσταση
– Βαθμός πτυχίου

Ειδικότερα:
α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων είκοσι (20) ετών, τα οποία υπολογίζονται μέχρι την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης, με βάση τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 2, παράγραφος η της παρούσας.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία με περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα, από τις ώρες που αντιστοιχούν στον αντίστοιχο κλάδο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού (για τον κλάδο ΠΕ 23 ώρες/εβδομάδα, για τον κλάδο
TE 24 ώρες/εβδομάδα και για τον κλάδο ΔΕ 30 ώρες/ εβδομάδα).

Κάθε ώρα διδακτικής εμπειρίας σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο.

Κάθε ώρα διδακτικής εμπειρίας στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μοριοδοτείται με 1,3 μόρια.

β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται. Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας αξιολογείται με δύο (2) μόρια για όλους τους κλάδους (ΠΕ, TE, ΔΕ), και έως επτά (7) έτη (συνολικά έως 4.200 μόρια).

Προσμετρείται η επαγγελματική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της εκάστοτε προκήρυξης.
Για τον υπολογισμό και την προσμέτρηση των μορίων επαγγελματικής εμπειρίας, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 2, παρ. θ της παρούσας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών

γ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Οι υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου παιδαγωγικών σπουδών, όπως αυτές προβλέπονται στο κεφάλαιο 2 παρ. ζ της παρούσας, μοριοδοτούνται με 1.200 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους. Βεβαιώσεις περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τρίμηνης διάρκειας οι οποίες παρέχονται από τμήματα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζομένων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι., ή από ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕΣ, ΑΣΕΤΕΜ), ή από ΕΠΠΑΙΚ, μοριοδοτούνται με τριακόσια (300) μόρια, τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

δ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στους υποψηφίους κλάδου Π Ε κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, όπως αυτοί προβλέπονται από το κεφάλαιο 2 παρ. στ της παρούσας, προσμετρούνται για μεταπτυχιακό (Master, κ.λ.π.) 1.000 μόρια και για διδακτορικό 2.000 μόρια. Αξιολογείται ένας (1) τίτλος, τα μόρια του οποίου
προστίθενται στο σύνολο των μορίων των υποψηφίων.

ε. ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕ
Για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο TEE Α’ κύκλου, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, το πτυχίο Ι.Ε.Κ., εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης και το απολυτήριο λυκείου.

α.α. Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ κατόχους πτυχίου TEE Α’ κύκλου ή ισότιμου τίτλου, προσμετρούνται 1.000 μόρια.
β.β. Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου τίτλου, προσμετρούνται 1.000 μόρια.
γ.γ. Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑ.Σ και πτυχίου Ι.Ε.Κ., προσμετρούνται 2.000 μόρια.
δ.δ Για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ Εμπειροτεχνιτών, οι οποίοι δεν διαθέτουν απολυτήριο ή πτυχίο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Προσλήψεις 1.054 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

στ. ΑΝΕΡΓΙΑ
Για κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, ο/η οποίος/α είναι άνεργος/η και το διάστημα της ανεργίας του/της αποδεικνύεται από την κάρτα ή τη βεβαίωση ανεργίας, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, προστίθενται 20 μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα ανεργίας στο σύνολο των μορίων του/της. Ο συνολικός αριθμός των μορίων
τα οποία μπορεί να λάβει ο υποψήφιος/α ωρομίσθιος/α λόγω ανεργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720 (3 συνεχόμενα έτη ανεργίας). Η ανεργία προκειμένου να μοριοδοτηθεί στο σύνολο της θα πρέπει να είναι συνεχόμενη.

ζ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προστίθενται 100 μόρια στο σύνολο των μορίων του/ της κάθε υποψηφίου/ας για κάθε ανήλικο τέκνο (συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως για εργασία, τα οποία τον/την επιβαρύνουν φορολογικά), όπως προκύπτει είτε από πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης είτε από το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους κατά το οποίο λήγει η προκήρυξη ή του προηγούμενου οικονομικού έτους εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν έχει νόμιμα υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το έτος που λήγει η προκήρυξη.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τι θα γίνει φέτος με τις προαγωγικές εξετάσεις και την παράταση του σχ. έτους σε Γυμνάσια και Λύκεια

Προκρίνεται το σενάριο ματαίωσης των προαγωγικών εξετάσεων στη Δευτεροβάθμια λόγω της πανδημίας ...