Home / 1stpage / Κίνηση αναπληρωτών μηδενικής προϋπηρεσίας: Προσφυγή κατά του νέου συστήματος πρόσληψης εκπαιδευτικών στη Γενική Αγωγή

Κίνηση αναπληρωτών μηδενικής προϋπηρεσίας: Προσφυγή κατά του νέου συστήματος πρόσληψης εκπαιδευτικών στη Γενική Αγωγή

Δημοσιεύτηκε: 5:43 μμ Μάιος 6th, 2019  


Τα κριτήρια του Υπουργείου Παιδείας δεν είναι νομοθετημένα κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο αλλά κατά τρόπο ξεκάθαρα φωτογραφικό, με μοναδικό στόχο τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών που διαθέτουν προϋπηρεσία.  Ο Υπουργός που με το «έτσι θέλω» επιδιώκει να αποκλείσει από την πρόσβαση στην εργασία όλους εμάς  που δεν έχουμε προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση, θα πρέπει να λάβει τη δέουσα απάντηση. Συμπληρώστε τη διαδικτυακή φόρμα συμμετοχής για την προσφυγή κατά του νέου συστήματος πρόσληψης των εκπαιδευτικών στη Γενική Αγωγή, για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: τήρηση του Συντάγματος και ισότητα για όλους.

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Εξετάζονται – συγκρίνονται τα μόρια που συγκεντρώνουν δύο εκπαιδευτικοί: στην πρώτη περίπτωση με το νέο σύστημα πρόσληψης του Υπουργείου Παιδείας και στην δεύτερη με το σύστημα πρόσληψης με σειρά προτεραιότητας που εφαρμόζεται από το ΑΣΕΠ για το Δημόσιο.

Υποθέσεις: Και οι δύο υποψήφιοι είναι άγαμοι, έχουν βαθμό πτυχίου 7, έχουν πιστοποίηση γνώσης Η/Υ και μια ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός Α έχει 84 μήνες προϋπηρεσίας ενώ ο εκπαιδευτικός Β έχει Διδακτορικό, 2 Μεταπτυχιακά και 2 Πτυχία.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Εκπαιδευτικός Α Εκπαιδευτικός Β
Βαθμός  Πτυχίου (7×2,5)

17,5

Βαθμός Πτυχίου(7×2,5)

17,5

Προϋπηρεσία

84

Διδακτορικό

40

Ξένη Γλώσσα Γ2

7

Μεταπτυχιακό πρώτο

20

Η/Υ

4

Μεταπτυχιακό δεύτερο

8

Πτυχίο δεύτερο

7

Ξένη Γλώσσα Γ2

7

Η/Υ

4

ΣΥΝΟΛΟ                                                   

112,5

ΣΥΝΟΛΟ                                                   

103,5

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Εκπαιδευτικός Α Εκπαιδευτικός Β
Βαθμός Πτυχίου (7×110)

770

Βαθμός Πτυχίου (7×110)

770

Προϋπηρεσία (84×7)

588

Διδακτορικό

400

Ξένη Γλώσσα Γ2

70

Μεταπτυχιακό πρώτο

200

Μεταπτυχιακό δεύτερο

60

Πτυχίο δεύτερο

150

Ξένη Γλώσσα Γ2

70  

ΣΥΝΟΛΟ                                                     

1428

ΣΥΝΟΛΟ                                                     

1650

 

 

  • Ο εκπαιδευτικός Β με το σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, συγκεντρώνει λιγότερα μόρια διότι τα ακαδημαϊκά προσόντα, υποσκιάζονται από την προϋπηρεσία. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο, με το σύστημα που εφαρμόζει το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο.

 

 

  • Τα προσόντα του εκπαιδευτικού Β, μπορούν να τα διαθέτουν μόνο ελάχιστοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επομένως, πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να συγκεντρωθούν τα μόρια του συγκεκριμένου παραδείγματος.

 

 

 

  • Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που θα συγκεντρώσουν μέχρι την έκδοση της προκήρυξης από 84 μήνες (7 χρόνια) προϋπηρεσίας και πάνω, θα υπερκαλύψουν τις θέσεις διορισμού. Μάλιστα, πάρα πολλοί εξ αυτών, διαθέτουν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Συγχρόνως, στους πίνακες θα προστεθούν και οι εκπαιδευτικοί με τις μεγάλες προϋπηρεσίες από τα ιδιωτικά σχολεία και όλα αυτά μαζί θα δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τη θέση του εκπαιδευτικού Β στο παράδειγμά μας. Τέλος, βασιζόμενοι στη δήλωση που ο ίδιος ο Υπουργός προέβη στις 18/01/19 στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM» ότι δηλαδή «ένας άνθρωπος που έχει πάνω από 8 χρόνια προϋπηρεσία και προσμετράμε και το πτυχίο του, αυτός ο άνθρωπος σίγουρα θα είναι διορισμένος», λέμε με σιγουριά ότι η ψαλίδα ανάμεσα στον έχοντα προϋπηρεσία και τον διδάκτορα θα ανοίξει ακόμη περισσότερο.

 

 

  • Το πλαφόν της προϋπηρεσίας στους διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας ορίζεται στους 84 μήνες. Το Υπουργείο Παιδείας όμως, το αύξησε στους 120 μήνες επιδιώκοντας στην πραγματικότητα να το καταργήσει καθώς, ελάχιστοι είναι οι εκπαιδευτικοί από κάθε κλάδο που διαθέτουν πάνω από 120 μήνες προϋπηρεσίας.

 

  • Η στάθμιση των κριτηρίων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να υποβαθμιστούν τα επιστημονικά προσόντα κι έτσι να γίνει πιο εύκολα η μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών που κατέχουν προϋπηρεσία. Για αυτό άλλωστε η γνώση Η/Υ, χαρίζει 4 ολόκληρα μόρια την ώρα που ο δεύτερος τίτλος σπουδών λαμβάνει μόλις 7 (σημειωτέον πως λάμβανε 16 πριν από τη δημόσια διαβούλευση και μειώθηκε στα 7 στην συνέχεια…). Για τον ίδιο λόγο εξάλλου, αυξήθηκε και η βαρύτητα του βαθμού πτυχίου από 21 σε 25 μονάδες καθώς, όλοι έχουμε πρόσβαση σε αυτό το βαθμολογούμενο κριτήριο που ανήκει στο δεύτερο σκέλος της εξίσωσης 120=120.

 

 

 

 

  • Τέλος, στους διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας, η εμπειρία δε λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται. Ο εκπαιδευτικός Β, όχι μόνο θα περνούσε σε μόρια τον εκπαιδευτικό Α με το μοντέλο μοριοδότησης που εφαρμόζεται στα υπόλοιπα Υπουργεία αλλά, επιπρόσθετα, θα ανταγωνιζόταν για το 50% των θέσεων υποψηφίους με ακαδημαϊκά προσόντα μόνο. Φαίνεται ότι οι Τίτλοι Σπουδών έχουν μεγαλύτερη αξία στα άλλα Υπουργεία, ενώ στο Παιδείας δεν είναι και τόσο απαραίτητοι αφού, σύμφωνα και με άλλες δηλώσεις του Υπουργού, και 500 πτυχία να έχεις δεν πιάνουν μία μπροστά στην προϋπηρεσία.

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Βαθμολογούμενο Κριτήριο: Με πόσους μήνες προϋπηρεσίας ισοδυναμεί:
Βαθμός Πτυχίου

(βαθμός 10 x 2,5 = 25)

25
Διδακτορικό

40

40
Μεταπτυχιακό πρώτο

20

20
Μεταπτυχιακό δεύτερο

8

8
Πτυχίο δεύτερο

7

7
2 Ξένες Γλώσσες σε άριστο επίπεδο

(2Χ7=14)

14
Γνώση Η/Υ

4

4
Επιμόρφωση

2

2
Εμπειρία

(μήνες 120×1=120)

120

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Βαθμολογούμενο Κριτήριο: Με πόσους μήνες προϋπηρεσίας ισοδυναμεί:
Βαθμός Πτυχίου

(βαθμός 10 x 110 = 1100)

157,14
Διδακτορικό

400

57,14
Μεταπτυχιακό πρώτο

200

28,57
Μεταπτυχιακό δεύτερο

60

8,57
Πτυχίο δεύτερο

150

21,42
2 Ξένες Γλώσσες σε άριστο επίπεδο

140

20
Εμπειρία

(μήνες 84×7=588)

84
Επιμόρφωση –Η/Υ δεν βαθμολογούνται

 

 

  • Αν χρησιμοποιήσουμε τα κοινά βαθμολογούμενα κριτήρια που ισχύουν τόσο στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας όσο και στους υπόλοιπους διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας, θα διαπιστώσουμε ότι στους τελευταίους, δεν εξισώνεται η προϋπηρεσία με τα ακαδημαϊκά προσόντα. Αντιθέτως, παρατηρούμε μία ανισότητα, με τη ζυγαριά να γέρνει σαφέστατα προς τα ακαδημαϊκά: 588 (προϋπηρεσία) < 2050 (ακαδημαϊκά).

 

  • Αν πάλι εξετάσουμε με πόσους μήνες προϋπηρεσίας ισοδυναμεί το κάθε βαθμολογούμενο κριτήριο τόσο με το ένα, όσο και με το άλλο σύστημα, τότε θα κατανοήσουμε και το μέγεθος της υποβάθμισης των επιστημονικών κριτηρίων από την πλευρά του κου Γαβρόγλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο βαθμός Πτυχίου που στη μια περίπτωση ισοδυναμεί με 157 μήνες προϋπηρεσίας (σχεδόν το διπλάσιο του πλαφόν των 84 μηνών) και στην άλλη ισοδυναμεί με μόλις 25 μήνες προϋπηρεσίας (σχεδόν 5 φορές χαμηλότερα από το πλαφόν των 120 μηνών). Η ίδια τακτική υποβάθμισης εφαρμόστηκε και στα κριτήρια του Διδακτορικού, του Μεταπτυχιακού και του Δευτέρου Πτυχίου.

 

 

Συνάδελφοι, θα πρέπει όλοι μας να αντιδράσουμε. Κανένας υπουργός δεν πρόκειται να μας στερήσει το όνειρο της απασχόλησης στον τομέα των σπουδών μας. Τώρα – Σήμερα – Αυτή τη στιγμή όλοι μας προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουμε επί ίσοις όροις την πρόσβασή μας στην εργασία! Λίγες ημέρες ακόμα έχουν μείνει μέχρι εμείς οι ίδιοι να καθορίσουμε τι θα συμβεί στις ζωές μας! Σας καλούμε να συνταχτείτε μαζί μας στην προσφυγή στη δικαιοσύνη, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα ώστε να δρομολογήσουμε την ανατροπή αυτού του κατάφωρα αντισυνταγματικού νομοσχεδίου.

 

 

 

 

Κίνηση Αναπληρωτών Μηδενικής Προϋπηρεσίας

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εγκύκλιος για την εορτή των Τριών Ιεραρχών: Εκκλησιασμό και δίωρες εκδηλώσεις

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ποια σχολεία που θα παραμείνουν τελικά κλειστά και αύριο Παρασκευή

Αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά στη λειτουργία των σχολικών μονάδων αύριο Παρασκευή. ...