Τελευταία Νέα

Σάββατο, 17/08/2019, 14:20


Διευκόλυνση δημοσίων υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Δημοσιεύτηκε:

10:48 μμ Μάιος 16th, 2019

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν του αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/101/οικ./8-5-
2019 εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλούμε να διευκολύνετε τους
εκπαιδευτικούς και τους διοικητικούς υπαλλήλους της περιοχής ευθύνης σας, που επιθυμούν να
έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος ενόψει των Περιφερειακών
και Δημοτικών Εκλογών, καθώς και των Ευρωεκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου
2019, με την χορήγηση σε αυτούς ειδικής αδείας απουσίας που να καλύπτει τον απολύτως
αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την
επιστροφή τους στην Υπηρεσία. Οι διευκολύνσεις αυτές ισχύουν και για τις τυχόν επαναληπτικές
Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
Ως εκ τούτου, δύνασθε, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, να χορηγήσετε
ειδική άδεια απουσίας από μία (01) μέχρι τρεις (03) εργάσιμες ημέρες, άδεια η οποία δεν
συνυπολογίζεται στην ετήσια κανονική άδεια.

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και τους διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε χώρες
της Αμερικής, Άπω Ανατολής, Ωκεανίας, Ινδικής Υποηπείρου, και Υποσαχαρικής Αφρικής οι Προϊ –
στάμενοι μπορούν να χορηγήσουν ειδική άδεια για τον σκοπό αυτόν μέχρι πέντε (05) εργάσιμες
ημέρες, βάσει της αριθμ.Π36-26567/8-5-2019 Εγκυκλίου της ΣΤ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου
Εξωτερικών.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν αντίστοιχα και για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης, οι οποίοι
οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους για την ειδική άδεια στην Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών,
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων Τμήμα Γ′ Διοίκησης
Προσωπικού.

Παρακαλούμε για την προσκόμιση από τους υπαλλήλους βεβαίωσης αρμοδίου οργάνου
από την οποία θα προκύπτει ρητώς η συμμετοχή τους στις εκλογές.

          

     

Sorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μέχρι 30/8 αιτήσεις για πίνακες διορισίμων στην Κύπρο. Πότε θα διεξαχθεί γραπτός διαγωνισμός εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου επιθυμεί να ενημερώσει ...

Μοιράσου!