Home / Featured / Υπερωρίες στο Υπ.Παιδείας και για το νέο σύστημα διορισμών

Υπερωρίες στο Υπ.Παιδείας και για το νέο σύστημα διορισμών

Δημοσιεύτηκε: 6:37 μμ Απρίλιος 22nd, 2019  


O Υπουργός Παιδείας με απόφασή του που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ενέκρινε την υπερωριακής απασχόληση έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και
έκτακτες ανάγκες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019 και ειδικότερα από τη δημοσίευση της
παρούσης έως και 30-6-2019

Όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο του εγγράφου η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημιουργούνται κυρίως από:

-την ανάγκη το προσωπικό που έχει διατεθεί στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού, Αναπλ.
Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν
των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων
γραφείων,
την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ & ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),

-την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
-την ανάγκη υποστήριξης σχεδιασμού και υλοποίησης υφιστάμενων και νέων κανονιστικών
πλαισίων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης,

-την έκδοση μεγάλου αριθμού κανονιστικών πράξεων για ζητήματα δομής και λειτουργίας των
ΑΕΙ,

-τον έλεγχο νομιμότητας επί εκλογών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με καταληκτικές ημερομηνίες,

-την διεκπεραίωση μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε θέσεις ΕΔΙΠ
ΕΤΕΠ,

-την έγκαιρη ανάρτηση καταστάσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής,

-την έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιμισθίων των αποσπασμένων συντονιστών γραφείων,
υπαλλήλων και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό,

-την καταβολή αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών λόγω συνταξιοδότησης,

-την ανάγκη υποστήριξης του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την
επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ,

-την υλοποίηση εκκρεμών μετατάξεων εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠΠΕΘ και
αντίστοιχη τοποθέτησή τους στις οργανικές μονάδες,

-την εισαγωγή των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πρώτο στάδιο της κινητικότητας
για το έτος 2019,

-την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειών υλοποίησης του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) «Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων,
συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια– αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,

-την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιολόγηση της αξιολογικής περιόδου 2018,
-την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για τις ανάγκες φύλαξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
-την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
-την ανάγκη ολοκλήρωσης ειδικών δράσεων (υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικά υλικά και
Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό) και την προκήρυξη νέων δράσεων (Κέντρα Ικανοτήτων και
Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής),

-την ανάγκη συνέχισης της διαδικασίας ένταξης των έργων των μεταδιδακτόρων ερευνητών
και των ελέγχων των εκθέσεων της προκήρυξης των υποψηφίων διδακτόρων του ΕΛΙΔΕΚ,

-την ανάγκη διοργάνωσης διεθνών συναντήσεων, Μικτών Διακρατικών Επιτροπών, σεμιναρίων,
ημερίδων, εντάξεων, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων διεθνούς συνεργασίας την
τρέχουσα περίοδο,

-την ανάγκη ανασχεδιασμού της διεύρυνσης του εθνικού προγράμματος «Τριπτόλεμος»,

-την ανάγκη υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων «Νομική Βοήθεια για Νέους» και
«Θερινά Σχολεία σε Καταστήματα Κράτησης»

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των € 326.200,00 και συγκεκριμένα:
α) τις 290.000 € (διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ) ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-201, οικ.έτους
2019 της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) τις 28.200,00 € (εικοσιοκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-203, οικ.έτους 2019
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
γ) τις 8.000,00 € (οκτώ χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-205, οικ.έτους 2019 της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...