Home / Featured / Νέο Μητρώο Επιμορφωτών και Διδασκαλίας για Φιλολόγους – Μαθηματικούς – Ψυχολόγους και Συμβούλους

Νέο Μητρώο Επιμορφωτών και Διδασκαλίας για Φιλολόγους – Μαθηματικούς – Ψυχολόγους και Συμβούλους

Δημοσιεύτηκε: 5:44 μμ Απρίλιος 12th, 2019  


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022459 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 και για το λόγο αυτό δημοσιοποίησε την  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»  και απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκπαιδευτικούς της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και φυσικά πρόσωπα/ελεύθερους επαγγελματίες, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης».

Σκοπός της δημιουργίας του μητρώου είναι η ανάθεση έργου επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 για τις ανάγκες της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», και έχει ως σκοπό την επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης που εμπλέκονται στη Δράση «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (στο εξής ΜΝΑΕ). Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» αφορά τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022. Συνεπώς, εγγραφές στο μητρώο θα είναι δυνατές μέχρι και τις 31.08.2021.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off), ανά κατηγορία υπομητρώου είναι τα παρακάτω:

5.1 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ1 – Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Κάτοχος πτυχίου σπουδών που του/της επιτρέπουν διορισμό ως εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων
και
2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι:
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαδικασία συνδιδασκαλίας των Νέων Ελληνικών κατά την υλοποίησή της σε ένα τουλάχιστον σχολικό έτος, π.χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της Φάσης. Η προϋπηρεσία αποδεικνύονται από την αντίστοιχη καταγραφή στο πρακτικό του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών της ανάθεσης της συνδιδασκαλίας
ή
Κατοχή τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, με αντίστοιχη υλοποίηση πρακτικής άσκησης με μέντορα σε συνδιδασκαλία) στον οποίο θα εμφανίζεται σαφώς η εμπλοκή του/της υποψηφίου/-ας στη διαδικασία συνδιδασκαλίας Φιλολογικών μαθημάτων, κατά προτίμηση μαθήματος Γλώσσας ή Λογοτεχνίας/Γραμματείας, και η διάρκεια αυτής
ή
Συμμετοχή, ως εκπαιδευτικός, στην διαμόρφωση και υλοποίηση της πειραματικής διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών, στο πλαίσιο της ερευνητικής παρέμβασης «Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για μια πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.» του Ι.Ε.Π., όπως αποδεικνύεται από το αντίστοιχο μητρώο και την έγκριση της έρευνας
ή
Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-τρια ενηλίκων) ή εμπειρία σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν την συνδιδασκαλία, ως εισηγητής/εισηγήτρια, σε θέματα διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών, κατά προτίμηση σε ΕΠΑ.Λ., τουλάχιστον 10 ωρών
ή
Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής των Φιλολογικών μαθημάτων, κατά προτίμηση σε θέματα διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας ή/και Αναλυτικών Προγραμμάτων Γλωσσικών μαθημάτων.
ή

Παρακολούθηση σεμιναρίων, τουλάχιστον 20 ωρών, σε θέματα διδασκαλίας Γλώσσας κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, με αναφορά στη Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση
ή
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο πέντε (5) ετών σε δομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ., όπως προκύπτει από το αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) του/της ενδιαφερόμενου/-ης ή από αντίστοιχα πιστοποιητικά επίσημων εκπαιδευτικών φορέων
ή
Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας ή Λογοτεχνίας

5.2 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ2 – Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.
1. Κάτοχος πτυχίου σπουδών που του/της επιτρέπουν διορισμό ως εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών και
2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι:
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαδικασία συνδιδασκαλίας των Μαθηματικών κατά την υλοποίησή της σε ένα τουλάχιστον σχολικό έτος, π.χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της Φάσης,
ή
Κατοχή τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, με αντίστοιχη υλοποίηση πρακτικής άσκησης με μέντορα σε συνδιδασκαλία) στον οποίο θα εμφανίζεται σαφώς η εμπλοκή του/της υποψηφίου/-ας στη διαδικασία συνδιδασκαλίας μαθημάτων Μαθηματικών, και η διάρκεια αυτής
ή
Συμμετοχή ως εκπαιδευτικός στην διαμόρφωση και υλοποίηση της πειραματικής διδασκαλίας της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Μαθηματικών, στο πλαίσιο της ερευνητικής παρέμβασης «Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για μια πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.» του Ι.Ε.Π., όπως αποδεικνύεται από το αντίστοιχο μητρώο και την έγκριση της έρευνας
ή
Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-τρια ενηλίκων) ή εμπειρία σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν την συνδιδασκαλία, ως εισηγητής/εισηγήτρια σε θέματα διδασκαλίας Μαθηματικών, κατά προτίμηση σε ΕΠΑ.Λ., τουλάχιστον 10 ωρών
ή
Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής των Μαθηματικών, κατά προτίμηση σε θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών ή/και Αναλυτικών Προγραμμάτων Μαθηματικών
ή
Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον 20 ωρών σε θέματα διδασκαλίας Μαθηματικών κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, στην Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση.
ή
Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο πέντε (5) ετών σε δομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ., όπως προκύπτει από το αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) του/της ενδιαφερόμενου/-ης ή από αντίστοιχα πιστοποιητικά επίσημων εκπαιδευτικών φορέων
ή
Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο των Μαθηματικών.

5.3 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ3 – Γνωστικό αντικείμενο: Σύμβουλος Καθηγητής/-ήτρια. Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξη τους στη σχολική ζωή.
1. Κάτοχος πτυχίου σπουδών που του/της επιτρέπουν διορισμό ως εκπαιδευτικού κλάδου που προβλέπεται για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. και
2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι:
Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Σύμβουλος Καθηγητής, π.χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της Φάσης κατά τη διάρκεια ενός, τουλάχιστον, σχολικού έτους, ή και, αντιστοίχως, σε προηγούμενες εφαρμογές του θεσμού. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται από την αντίστοιχη καταγραφή στο πρακτικό του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών (Σ.Δ.) ή, σε περίπτωση υλοποίησης του θεσμού ως σχολικό πρόγραμμα, με τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα.
ή
Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-ώτρια ενηλίκων) ή εμπειρία σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή, ως εισηγητής/εισηγήτρια.
ή
Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα σχολικής συμβουλευτικής μαθητών/μαθητριών, κατά προτίμηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ή
Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον 20 ωρών σε θέματα Συμβουλευτικής.
ή

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ΕΠΑ.Λ.

5.4 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ4 – Γνωστικό αντικείμενο: Επιμορφωτές/-ώτριες Ψυχολόγων. Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία του/της Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες.
1. Ειδικότητα: ΠΕ23 (Όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 2311/28-11-2014) και
2. Ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι:
Επαγγελματική εμπειρία Ψυχολόγου, όπως αυτή αποδεικνύεται από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, από οκτώ (8) έτη και άνω
ή
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ΕΠΑ.Λ. ως Ψυχολόγος, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της εφαρμογής: Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται από την αντίστοιχη κα-ταγραφή στο πρακτικό του οικείου Σ.Δ.
ή
Συμμετοχή σε προγράμματα υποστήριξης Σχολικών Μονάδων από Ψυχολόγους
ή
Επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών, ως επιμορφωτές/-ώτριες σε θέματα σχέσεων στη Σχολική Κοινότητα ή/και σε θέματα εφηβείας ή αποδεδειγμένη εμπειρία, ως εισηγητής/εισηγήτρια, σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης ψυχολόγων που υλοποιούν την ψυχοπαιδαγωγική στήριξη τοποθετημένοι/-ες σε μονάδες ΕΠΑ.Λ. από την Δράση ΜΝΑΕ
ή
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε Συμβουλευτική Νέων
ή
Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της Ψυχολογίας Εφήβων ή της Σχολικής Ψυχολογίας ή της Συμβουλευτικής (ατόμων ή/και οικογενειών)
ή
Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών σε θέματα Σχολικής Ψυχολογίας ή/και Ψυχολογίας Εφήβου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές, δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι/-ες πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο.

Επιλογικά, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη ενώ ΕΔΩ να δείτε όλες τις σχετικές επιμορφώσεις που συνδέονται με τη διδασκαλία της ελληνικής, της σχολικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής και όλα τα προαναφερθέντα αντικείμενα που υλοποιούμε κατά την παρούσα χρονική περίοδο.

Πηγή – Σύνταξη – Επιμέλεια: EMPLOY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...