Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 25/11/2020, 12:49


Home / Featured / Άδεια ανατροφής αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τι απάντησε ο Υπ. Παιδείας

Άδεια ανατροφής αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τι απάντησε ο Υπ. Παιδείας

Δημοσιεύτηκε: 11:16 μμ Απρίλιος 30th, 2019  


Γραπτή απάντηση έδωσε ο Υπουργός Παιδείας  σε ερώτηση  που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΚΚΕ

Δελής Ιωάννη Ιωάννης
Καραθανασόπουλος Πέτρου Νικόλαος
Κατσώτης Περικλή Χρήστος
Μανωλάκου Εμμανουήλ Διαμάντω
Συντυχάκης Δανιήλ Εμμανουήλ

με θέμα : «Για την κουτσουρεμένη άδεια ανατροφής των 3,5 μηνών στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς». Στην απάντησή του ο Κώστας Γαβρόγλου αναφέρει τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 26 “Στήριξη φροντίδας τέκνων αναπληρωτών
εκπαιδευτικών ” του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/4-3-2019) ορίζεται ότι: «1. Στην αρχή της
παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (Α΄159) τίθεται το γράμμα «α)» και στο τέλος της
ίδιας παραγράφου προστίθεται περίπτωση β΄, η οποία έχει ως εξής:

β) αα) Εναλλακτικά, η φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου της περίπτωσης α΄, δικαιούται, για την ανατροφή του τέκνου της, άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2874/2000 (Α΄286). Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τέσσερα Τμήματα Φυσικής Αγωγής Ελληνικών Πανεπιστημίων στα 300 κορυφαία παγκοσμίως

ββ) Τις ως άνω άδειες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος, δικαιούνται και η ανάδοχη και η θετή μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υιοθετεί ή  αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, αμέσως μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.

γγ) Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας, λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας
και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους
οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

δδ) Κάθε δαπάνη για την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται είτε με συγχρηματοδότηση
από κονδύλια του ΕΣΠΑ είτε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε
από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αναλόγως της χρηματοδότησης εκάστης θέσης».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 στο Υπουργείο Παιδείας

Επίσης, σημειώνεται ότι με την αριθ. 38287/Ε3/12-03-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6)
εγκύκλιο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δίνονται οδηγίες προς τις Διευθύνσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ανατροφής στις
αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης,
στην περίπτωση που στις 04-03-2019, ημέρα έναρξης ισχύος του νόμου, δεν έχει
παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη
λήξη της άδειας λοχείας, οι αναπληρώτριες δικαιούνται να κάνουν χρήση του υπολοίπου
των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών.

Τέλος, σας κάνουμε γνωστό ότι με την αριθ. 48281/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΧΔ4653ΠΣ-Θ2Α) εγκύκλιο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ διευκρινίζεται ότι «οι αναπληρώτριες δικαιούνται το υπόλοιπο των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών και 15 ημερών από την ημέρα τη λήξης της άδειας λοχείας, ανεξαρτήτως εάν έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου πριν την έναρξη ισχύος του νόμου».


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τα 220 μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων που προσλαμβάνονται για το διδακτικό έτος 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 220 μέλη ΕΕΠ ...