Home / HEADER-NEWS / Οι 16 θέσεις του ΚΙΝΑΛ για την εκπαίδευση

Οι 16 θέσεις του ΚΙΝΑΛ για την εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε: 8:58 μμ Απρίλιος 2nd, 2019  


1.Ενίσχυση του Ολοήμερου  Σχολείου

α) Πλήρη εφαρμογή της ολοήμερης λειτουργίας και ενίσχυση των δομών και του προσωπικού στην Προσχολική Εκπαίδευση. Πολυδύναμα νηπιαγωγεία, με σταδιακή υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.

β) Υλοποίηση σχεδίου κτιριακής αναβάθμισης των υποδομών της Προσχολικής εκπαίδευσης αλλά και της Δημοτικής εκπαίδευσης για την απρόσκοπτη εφαρμογή του ολοήμερου προγράμματος.

γ) Επαναφορά του  Ολοήμερου Σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο. Λειτουργία του πρωινού προγράμματος έως τις 2.00 μμ. Επαναφέρεται ο θεσμός του Δασκάλου –  Υπεύθυνου ολοημέρου.

δ) Καθιέρωση διευρυμένου ωραρίου και  στα Γυμνάσια με τη δημιουργία και λειτουργία ομίλων εκπαίδευσης. Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας και Πληροφορικής  με το Απολυτήριο της Γ ΄ Γυμνασίου.

2. Ενίσχυση  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Λύκειο αποκτά αυτόνομο μορφωτικό  κι εκπαιδευτικό ρόλο.

α) Τριετές Λύκειο  το οποίο παρέχει Εθνικό Απολυτήριο, με χρήση της Τράπεζας Θεμάτων και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής για τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η  θέσπιση του Εθνικού Απολυτήριου και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών αποτελούν ουσιαστική ποιοτική ενίσχυση του Λυκείου (Γενικού–Tεχνικού) και καταπολεμούν την φροντιστηριοποίηση της εκπαίδευσης.

β) Ενίσχυση της γλώσσας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Εισαγωγή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου.

γ) Δημιουργία Τμημάτων Επιστημονικής και Προπονητικής Υποστήριξης (Τ.Ε.Π.Υ)  σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας όπου ο αριθμός των μαθητών –αθλητών καθώς και οι υποδομές δε δικαιολογούν λειτουργία Πρότυπων  Αθλητικών Σχολείων .

3.Προτεραιότητα δίνουμε στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για την  ανάπτυξη σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

α) Καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου και στη Δευτεροβάθμια Τεχνική κι Επαγγελματική Εκπαίδευση.

β) Αναδιοργάνωση του 4ου έτους – Μαθητεία (επίπεδο 5) .Τάξη μαθητείας για όλους τους τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Ανάπτυξη ειδικοτήτων σε συνεργασία με την τοπική οικονομία ώστε να συνδέονται οι ειδικότητες με τις ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και τις προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο Προτεραιότητα δίνεται στις ειδικότητες της ναυτιλίας και του τουρισμού. Συνεργασία με τον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

γ) Αύξηση της αμοιβής των μαθητευόμενων  στο ύψος των αποδοχών του κατώτατου μισθού

δ)  Καθιέρωση συγκεκριμένου ποσοστού (10%) για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και χωρίς να εξαιρούνται του ποσοστού αυτού  οι σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας .

ε) Προγράμματα σπουδών συμβατά με τα εθνικά πρότυπα «επαγγελματικών περιγραμμάτων» και προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

4.Εξάπλωση του θεσμού των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολικών Μονάδων σε περιφερειακό επίπεδο.

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και όλων των τύπων Σχολείων. Πρότυπα Αθλητικά  Σχολεία όπου οι σχολικές υποδομές και ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών-αθλητών υψηλού επιπέδου  το επιτρέπουν. Τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία στηρίζονται και διατηρούν απολύτως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

5. Ενίσχυση των υποστηρικτικών  δομών και προγραμμάτων , όπως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικών Προτεραιοτήτων) Στήριξη όλων των μαθητών /τριων που υστερούν ή προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά. Συμμετοχή όλων των μεταναστών και των προσφύγων μαθητών στα σχολεία με την προϋπόθεση επάρκειας της ελληνικής γλώσσας. Τα μαθήματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας τα παρέχει δωρεάν η πολιτεία. Ιδρύονται  Τάξεις Υποδοχής σε όσα Δημοτικά και Γυμνάσια δεν διαθέτουν. Διαπολιτισμικά προγράμματα για τη μουσουλμανική μειονότητα.

6. Επανασχεδιάζουμε  για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης την  εκπαιδευτική πολιτική για τον απόδημο Ελληνισμό με στόχο την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με την  εκπαίδευση και τον πολιτισμό της χώρας μας.

7. Για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης εφαρμόζονται ενιαίοι και σταθεροί κανόνες διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη διασφάλιση της διαδικασίας της συνέντευξης. Άμεση επαναφορά του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου με νέο ανανεωμένο πλαίσιο λειτουργίας και νέο καθηκοντολόγιο. Αύξηση των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων .

8.Τα σχολεία ή ενότητες σχολείων ενισχύονται σταδιακά με οργανικές θέσεις νέων ειδικοτήτων π.χ. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠ (Ειδικό Εκπ/κό Προσωπικό), Σχολικοί Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί κ.λ.π καθώς και Διοικητικό Προσωπικό.

9.Κατάργηση του ν. Γαβρόγλου για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών. Λέμε ΟΧΙ στο κλειστό επάγγελμα του εκπαιδευτικού που καταδικάζει τους νέους πτυχιούχους. Διορισμοί και προσλήψεις από ενιαίους πίνακες με βάση αντικειμενικά κριτήρια (βαθμολογία από διαγωνισμό ΑΣΕΠ, προσμέτρηση όλης της διδακτικής προϋπηρεσίας , ακαδημαϊκοί τίτλοι και κοινωνικά κριτήρια). Οι Ακαδημαϊκοί τίτλοι και τα κοινωνικά κριτήρια δεν πρέπει να ακυρώνουν τα υπόλοιπα κριτήρια. Άμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

10.Αξιολόγηση όλων των συντελεστών της παρεχόμενης εκπαίδευσης (δομών, περιεχομένου, προγραμμάτων, διδακτικών μεθοδολογιών, διοίκησης, εκπαιδευτικών, βιβλίων ,υποδομών κ.λπ.) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου κι όχι την τιμωρία των εκπαιδευτικών.

11.Αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Αναβάθμιση της επαγγελματικής του ταυτότητας, της κοινωνικής και οικονομικής του θέσης. Στο πλαίσιο της κατάργησης του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου το θέμα της συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζεται με κριτήριο τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

12. Ενιαίος χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με ισχυρούς εκπαιδευτικούς πόλους ανά περιφέρεια και επαναφορά του διακριτού ρόλου της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Επανασχεδιασμός και αναδιάρθρωση συνολικά του κατακερματισμένου (γεωγραφικά και ακαδημαϊκά) χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Χωροταξική αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη δημιουργία ισχυρών εκπαιδευτικών πόλων ανά περιφέρεια (και όχι ένα Τμήμα σε κάθε πόλη).  Επαναφορά και ενδυνάμωση του διακριτού ρόλου της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Κατάργηση των στρεβλώσεων των νόμων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Συγκέντρωση όλων των Ερευνητικών Κέντρων κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

13. Χάραξη Εθνικής Πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Έρευνα μέσω της εκπόνησης ενός Εθνικού Οδικού Χάρτη.   Η υλοποίηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη, που θα πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο της πατρίδας μας. Δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση και την επιστροφή των νέων ερευνητών .

Επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας  (ΕΣΥΠ) για την προαγωγή του διαλόγου ανάμεσα στους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, τα πολιτικά κόμματα. Ανάγκη για  συνεννόηση, και ουσιαστικό διάλογο. Να μπει ένα τέλος στη σισύφειο πορεία της εκπαίδευσης στην χώρα μας.

14. Θεσμοθέτηση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά φοιτητές. Να σταματήσει και το φαινόμενο των μεταγραφών. Υποτροφίες, επιδότηση ενοικίου, έκπτωση φορολογίας, αύξηση του αφορολόγητου για γονείς φοιτητών, εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων  και κατασκευή νέων  εστιών, χρήση πιστωτικών καρτών εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικών κουπονιών ώστε να βοηθηθούν οι οικογένειες με παιδιά φοιτητές .

15. Τα άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από το εκπαιδευτικό σύστημα  της χώρας λόγω αναπηρίας. Συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

α)  Έμφαση και ιδιαίτερη προσοχή στην πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής με  τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια.  Επανασχεδιασμός των Διαγνωστικών και Υποστηρικτικών υποδομών (ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ κλπ).

β) Ουσιαστική αναβάθμισή των Σ.Μ.Ε.Α ( ειδικά σχολεία ), ώστε να καταστούν φορείς παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης. Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε. Ε. Ε. Ε. Κ)  και αύξηση του αριθμού τους  ώστε να βρίσκουν εκπαιδευτική διέξοδο οι μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να φοιτήσουν σε Γυμνάσια.

16.Αναμόρφωση και ενίσχυση των θεσμών της Κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης

α) Στήριξη, ενίσχυση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου  λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), θεσμού που διασφαλίζει την ισότιμη  μετακίνηση των εργαζομένων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με κάθε ΔΙΕΚ θα συνδέονται ως επίσημο δίκτυο οι  μονάδες της Τυπικής Τεχνικής Εκπαίδευσης, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης  που ανήκουν στον ίδιο Δήμο με το ΔΙΕΚ. Ένταξη δράσεων κατάρτισης στα τοπικά προγράμματα στήριξης της εργασίας, της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

β) Ενίσχυση, αναβάθμιση και εμπλουτισμός του περιεχομένου των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ). Αναβάθμιση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ), σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για την συστηματική οργάνωση  και ανάπτυξη τοπικών δικτύων /κοινοτήτων/cluster δια βίου μάθησης. Ανάπτυξη υποδομών από τους Δήμους  για τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων εξ αποστάσεως για ενήλικες με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...