Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 27/05/2020, 03:10


Home / Featured / Η ΟΛΤΕΕ για τους εκπαιδευτικούς των ΔΙΕΚ και για τις συγχωνεύσεις συνέργειες και επιπτώσεις στα ΕΠΑΛ

Η ΟΛΤΕΕ για τους εκπαιδευτικούς των ΔΙΕΚ και για τις συγχωνεύσεις συνέργειες και επιπτώσεις στα ΕΠΑΛ

Δημοσιεύτηκε: 4:25 μμ Μάρτιος 14th, 2019  


ΕΠΑ.Λ.

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. παρακολουθώντας τις τρέχουσες συγχωνεύσεις και συνέργειες των Τ.Ε.Ι.  με Πανεπιστήμια, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  • Τμήματα που προέκυψαν από την αναγκαία εξειδίκευση της γνώσης (αυτοματισμού, οχημάτων, ηλεκτρονικής κ.α), βλέπουμε να πολτοποιούνται σε μια ανάμιξη, σε αντίθεση με την εξέλιξη της τεχνολογίας που επιβάλλει εξειδικευμένες γνώσεις.
  • Οι συγχωνεύσεις δεν γίνονται με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις ανάγκες που διαμορφώνονται από την αγορά εργασίας. Η αναντιστοιχία αυτή δημιουργεί σχολές με ανακατεμένα προγράμματα σπουδών που έχουν «λίγο απ όλα». ». Την αναντιστοιχία αυτή τη διαπιστώνουμε αργότερα, όταν ο πτυχιούχος εισέρχεται στον χώρο εργασίας όπου παρατηρείται να μην έχει διδαχθεί πολλά από απαιτούμενα της εργασιακής του θέσης. Έχει γίνει κάποια μελέτη επ’ αυτού ή βαδίζουμε με το ρητό «βλέποντας και κάνοντας»;
  • Μήπως ετοιμάζονται αντίστοιχες συγχωνεύσεις στις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. που να ευθυγραμμίζονται στα νέα τμήματα των αναβαθμισμένων Τ.Ε.Ι.;
  • Τα αριθμητικά δεδομένα δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Όταν συνενωθούν δύο τμήματα που παρείχαν από 200 θέσεις το καθένα, το νέο τμήμα θα δίνει 400; Ή μήπως το νέο τμήμα θα δίνει κι αυτό 200;
  • Αν το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. θα μείνει 5% αυτό σημαίνει δραματική μείωση των εισακτέων. Ο αριθμός αυτός θα είναι κατά πολύ μικρότερος σε σχέση με το άθροισμα των θέσεων που είχαν οι δύο ή τρεις σχολές πριν τη συγχώνευση. Ουσιαστικά οι θέσεις εισαγωγής για τους μαθητές μας θα μειωθούν σημαντικά. Η παραπάνω εξέλιξη μόνο θετική δεν είναι για τους μαθητές των σχολείων μας που για πέρυσι τουλάχιστον αναθάρρησαν με την απόκτηση του δικαιώματος να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια, έστω και για αυτό το μικρό ποσοστό. Τα κίνητρα που έχουν οι μαθητές για να επιλέξουν τα ΕΠΑ.Λ. είναι δύο. Η απόκτηση πτυχίου επιπέδου 4 (και 5 αν συνεχίσει στο 4ο έτος) και η ευκολότερη πρόσβαση με βάση την κατεύθυνση των σπουδών τους και την ειδικότητα τους. Το δεύτερο κίνητρο ουσιαστικά τείνει να εξαλειφθεί με τις νέες αλλαγές, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επιλογή των μαθητών να φοιτήσουν στα ΕΠΑ.Λ..   
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Παληγιάννης: 7.024 τα οργανικά κενά στην Αθμια. Άμεση ανάγκη διορισμών

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να πράξει το ελάχιστο απέναντι στην πολύπαθη Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, διασφαλίζοντας αριθμό θέσεων που θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εισακτέων του προηγούμενου έτους και όχι απλά αυξημένο ποσοστό θέσεων, στα τμήματα που θα προκύψουν από συγχώνευση των τμημάτων των Τ.Ε.Ι..Ο αριθμός των θέσεων αυτών δε θα πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων που είχαν οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. τα προηγούμενα έτη, πράγμα που σημαίνει πως το ποσοστό εισαγωγής στα μετεξελισσόμενα Τ.Ε.Ι. πρέπει να ανέλθει σε περίπου 50% και το ποσοστό εισαγωγής στα Πανεπιστήμια να ανέλθει στο 20%.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

………………………………………………………………………..

Εκπαιδευτικοί των Δ.Ι.ΕΚ.

Σε λίγο θα κλείσουν τέσσερα χρόνια από τότε που η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης βρέθηκε να έχει στη δικαιοδοσία της μόνιμους εκπαιδευτικούς τοποθετημένους για εκπαιδευτικό έργο στα Δ.ΙΕΚ της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δίδασκαν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση μέχρι τη στιγμή που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το 2013 και κατόπιν μετατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης το 2015. Από τότε μάχονται καθημερινά να λύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη θεσμοθετημένου πλαισίου. Με αγώνα κατάφεραν να αποσαφηνιστεί νομοθετικά ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αυτά και ως προς τα ωράρια εργασίας, τις άδειες, κ.α. ακολουθούν το καθεστώς των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θεωρούνται πλήρως εξομοιωμένοι με αυτούς ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα που χρειάζεται να επιλυθούν. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Δ.Ι.Ε.Κ.:

  • Δεν ανήκουν σε κανένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο γεγονός που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούν γίνουν κρίσεις γι΄αυτούς και κατά συνέπεια να εξελιχθούν. Ήδη άρχισαν να εμφανίζονται, να συσσωρεύονται και σε κάθε περίπτωση να μένουν αναπάντητα αιτήματα.
  • Δεν συμπεριλαμβάνονται σε κανενός είδους επιμόρφωση, εν προκειμένω στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ) παρότι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης, διδάσκουν χωρίς εκπαιδευτικά εγχειρίδια, διδάσκουν σε ενήλικες και σε ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.
  • Διδάσκουν πολύ περισσότερες ώρες/ εβδομάδα από το θεσμοθετημένο τους ωράριο. Το καθεστώς της αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών που ισχύει στα Ι.Ε.Κ. από την ίδρυσή τους οδηγεί συχνά στην αύξηση του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών χωρίς το γεγονός αυτό να αποτυπώνεται. Το αποτέλεσμα είναι ένας εκπαιδευτικός που έχει υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες να διδάσκει στην πραγματικότητα έως και 25 ώρες.
  • Δεν ανήκουν σε αυτοτελές μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων παρόλο που καλύπτουν τια ανάγκες των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Από 1.9.2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για πολλούς εκπαιδευτές που ανήκουν σε διάφορα αυτοτελή μητρώα και καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση εκπαιδευτικών Βθμιας κλάδων ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Θεωρούμε πως τα παραπάνω προβλήματα απαιτούν άμεση επίλυση.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διανομή συγγραμμάτων κατ’ οίκον, έγκαιρα και διπλασιασμός ηλεκτρονικών συγγραμμάτων σε σχέση με πέρυσι

Διανομή συγγραμμάτων κατ’ οίκον, έγκαιρα και διπλασιασμός ηλεκτρονικών συγγραμμάτων σε σχέση με ...