Τελευταία Νέα

Τρίτη, 26/05/2020, 19:39


Home / Featured / Οι 16 αλλαγές στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Οι 16 αλλαγές στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Δημοσιεύτηκε: 9:48 μμ Μάρτιος 16th, 2019  


1) Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου και η κατοχή ή χρήση του κινητού τηλεφώνου από εξεταστές, επιτηρητές, μέλη του Εξεταστικού Κέντρου στη διάρκεια της εξέτασης και βεβαίως από υποψήφιους. Εάν διαπιστωθεί πως κάποιος υποψήφιος κατέχει ή χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, αυτόματα αποκλείεται από τις εξετάσεις.»

2) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ως Πρόεδρο ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α’, β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α’, γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α’ και δ) ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.»

3) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση στις επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σύρου, Ρόδου και Έβρου ορίζονται ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφίων, βοηθοί γραμματείς ένας για κάθε μια από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας.».

4) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται βοηθοί Συντονιστές».

5) Στο άρθρο 19 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι εξεταστές προφορικής δοκιμασίας στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα είναι δυνατόν να απασχολούνται είτε ως εξεταστές προφορικής δοκιμασίας στην Ενότητα 4 είτε ως βοηθοί εξέτασης των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες, κατά την εξέτασή τους στις Ενότητες 1, 2 και 3».

6) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων».

7) Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο χώρο λειτουργίας των ειδικών εξεταστικών κέντρων παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων ένας ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση ορισμού επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων».

8) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 26 μετά τις λέξεις «Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)» προστίθενται οι λέξεις «ή Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) ή Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)».

9) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, κατόπιν εξέτασης από το Τμήμα Εξετάσεων ΚΠΓ της ισχύος
των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος, αποφασίζει για τη χορήγηση των ειδικών διευκολύνσεων
στον αιτούντα.»

10) Η παρ. 6 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διευκολύνσεις που μπορούν να έχουν οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί να εξεταστούν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα συνίστανται στις εξής:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Άδεια ειδικού σκοπού γονέων και διακεκομμένη παρακολούθηση μαθημάτων των μαθητών

(α) Προκειμένου για την εξέταση των υποψηφίων με μορφές δυσλεξίας και διάφορα είδη μαθησιακών δυσκολιών, είναι δυνατό να παραταθεί η διάρκεια της εξέτασής τους πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα το ανώτερο μέχρι ένα τέταρτο της ώρας, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων και βάσει της γνωμάτευσής τους. Επίσης, οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δυσλεξίας με συνοδά προβλήματα και ανάλογα με αυτά που αναφέρει η ιατρική γνωμάτευση, να διευκολυνθούν στην Ενότητα 2, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, από βοηθό εξέτασης. Κύριος ρόλος του βοηθού εξέτασης ως βοηθού γραφής είναι να παρέχει βοήθεια στους εν λόγω υποψήφιους, και συγκεκριμένα να βοηθά να κατανοήσει ο υποψήφιος τι του ζητά η δοκιμασία.

Επιπλέον, υποστηρίζει και ενθαρρύνει τον υποψήφιο να γράψει μόνος του, ώστε να μην γράψει ο βοηθός ολόκληρο το κείμενο καθ’ υπαγόρευση. Παρέχει στον υποψήφιο βοήθεια με την ορθογραφία λέξεων ή φράσεων τις οποίες ο υποψήφιος μπορεί να διατυπώσει προφορικά αλλά έχει πρόβλημα να τις αποτυπώσει γραπτά. Ο βοηθός εξέτασης που λειτουργεί ως βοηθός ανάγνωσης συνοδεύει τον υποψήφιο, κυρίως στην Ενότητα 1 που ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου. Ωστόσο, επειδή και η Ενότητα 2 περιλαμβάνει εκτενή κείμενα στα υψηλά επίπεδα, μπορεί να χρειαστεί ο υποψήφιος την συμβολή του βοηθού του.

(β) Βοηθό εξέτασης δύνανται να ζητήσουν και υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας. Ο βοηθός εξέτασης ως βοηθός γραφής αναλαμβάνει τον ρόλο γραφέα για τους υποψήφιους που έχουν σοβαρά προβλήματα όρασης. Τον ρόλο γραφέα αναλαμβάνει και στην περίπτωση υποψηφίων με κινητικά προβλήματα και ειδικά υποψηφίου με ατροφία άνω άκρων, ακρωτηριασμό και άλλα σχετικά προβλήματα, που δεν επιτρέπουν στον υποψήφιο να σημειώσει τις απαντήσεις στο απαντητικό φυλλάδιο ή να γράψει τα κείμενα της Ενότητας 2 ο ίδιος. Το ίδιο και για υποψήφιο με ασθένειες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που προκαλούν κινητικά προβλήματα και μπορεί να επηρεάσουν τον έλεγχο των άνω άκρων (π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας), με σπαστική παραπληγία, σπαστικότητα άνω άκρων, τετραπληγία. Τον ρόλο γραφέα αναλαμβάνει και στην περίπτωση υποψηφίου με σπασμένο χέρι, εάν το χέρι αυτό είναι με βεβαίωση ιατρού το χέρι με το οποίο γράφει ο υποψήφιος.

(γ) Ειδικά οι υποψήφιοι με προβλήματα όρασης μπορούν να ζητήσουν μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων εξέτασης (ανάλογα με το βαθμό μυωπίας τους) ενώ προβλέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η δυνατότητα χρήσης του Η/Υ τους, με ειδική επίβλεψη, ώστε να χρησιμοποιήσουν το σύστημα Braille για να διαβάσουν και να γράψουν. Ο υποψήφιος μπορεί να κρατήσει σημειώσεις ή/και να γράψει κείμενα στον προσωπικό του Η/Υ, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υπαγορεύσει σε βοηθό εξέτασης-γραφής. Στην περίπτωση των τυφλών υποψηφίων αλλά και στην περίπτωση υποψηφίων με μεγάλο βαθμό αμβλυωπίας, ο βοηθός εξέτασης ενδέχεται να λειτουργήσει ως βοηθός γραφής για όλες τις ενότητες, πλην της Ενότητας 4, στην οποία οι υποψήφιοι εξετάζονται από εξεταστή που λαμβάνει οδηγίες από την Επιτροπή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για την εξέταση της συγκεκριμένης κατηγορίας υποψηφίων. Ωστόσο, η κάθε περίπτωση υποψηφίων με προβλήματα όρασης εξετάζεται για να παρέχονται στον καθένα οι κατάλληλες διευκολύνσεις, μεταξύ των οποίων και ατομική εξέταση σε όλες τις ενότητες,

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια κλινικών, εργαστηριακών ασκήσεων και εξετάσεων στα ΑΕΙ"

(δ) Ειδικά οι υποψήφιοι με κώφωση δύνανται να μη συμμετάσχουν στην εξέταση της Ενότητας 3 (κατανόηση προφορικού λόγου). Εναλλακτικά, άτομα που αποδεδειγμένα πάσχουν από σοβαρά προβλήματα ακοής μπορούν να ζητήσουν να εξεταστούν σε χωριστή αίθουσα, μόνοι τους με τη συνδρομή βοηθού εξέτασης. Οι υποψήφιοι με προβλήματα ακοής επιτρέ-πεται να εξεταστούν ατομικά και στην Ενότητα 4 για την ικανότητά τους παραγωγής προφορικού λόγου, εφόσον μπορούν να παράξουν προφορικό λόγο. Οι οδηγίες για το τι τους ζητείται από την εξέταση επιτρέπεται να τους δίνονται γραπτώς, ακριβώς όπως είναι στο φυλλάδιο του Εξεταστή.

(ε) Ανάλογα με την περίπτωση και με βάση την ιατρική γνωμάτευση, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, μπορεί να παρέχεται η διευκόλυνση να εξεταστούν χωριστά από τους υπόλοιπους υποψηφίους οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ομιλίας, δυσκολίες αντιληπτικού και εκφραστικού λόγου, νοητική ανωριμότητα, συναισθηματικές δυσκολίες ή/και ψυχικές διαταραχές, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, Asperger, ή εάν οι υποψήφιοι εμπίπτουν σε φάσμα αυτισμού.»

11) Η παρ. 7 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εξέταση της Ενότητας 3, ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας στην ενότητα αυτή γίνεται με αναγωγή του βαθμού που εξασφάλισε στις υπόλοιπες ενότητες στα εκατό (100) ή στην περίπτωση του κοινού διαβαθμισμένου τεστ στα διακόσια (200)».

12) Η παρ. 1 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

«Υποψήφιος που εξετάστηκε έχει το δικαίωμα ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να υποβάλει ένσταση με γραπτή επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμά του στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της διενέργειας των εξετάσεων».

13) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε υποψήφιος ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει με υποβολή σχετικής αίτησης πρόσβαση στα γραπτά όλων των ενοτήτων, καθώς και στο έντυπο βαθμολόγησης της ενότητας 4, (Παραγωγή προφορικού λόγου), εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων».

14) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί λεπτομερή ανάλυση των λαθών του στην Ενότητα 2 (Παραγωγή γραπτού λόγου), μπορεί εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να υποβάλει σχετικό αίτημα και την απόδειξη πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, εφόσον ο υπάλληλος που έχει ορισθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει προβεί στη δέσμευση του παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.»

15) Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «σχολικός σύμβουλος» αντικαθίσταται από τη φράση «Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου».

16) Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων».

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες για ...