Home / HEADER-NEWS / Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του ν. 4547/2018: Τι ισχύει-Τι κάνουμε

Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του ν. 4547/2018: Τι ισχύει-Τι κάνουμε

Δημοσιεύτηκε: 7:38 πμ Ιανουάριος 31st, 2019  


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

 

1ου, 3ου, 4ου, 5ου

Γραφείων Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Κόρακα και Παπαναστασίου

Τηλέφωνο – Φαξ: 2108319372    

 e-mail: sylaristo@gmail.com

http://www.sylaristotelis.com

                                                                                                                          Αθήνα, 27-1-2019

 

 

Θέμα: Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του ν. 4547/2018: Τι ισχύει-Τι κάνουμε

 

ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ!

 

ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΕΣΥ

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας, με την εγκύκλιο 220703/Δ3, που έστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες στις 21/12/2018, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018), για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση.

Μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο υποβάθμισης του ευαίσθητου χώρου της Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης το οποίο κινείται στη λογική της «ένταξης» των παιδιών με αναπηρία ή και ε.ε.α. στο γενικό σχολείο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 4547 και την εγκύκλιο για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης προβλέπεται συγκεκριμένα ότι «…στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος».

Για να ασχοληθεί το ΚΕΣΥ με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 11, παράγραφος 4β) πρέπει να έχει «αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης»!

Οι Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (στις οποίες το ένα μόνο μέλος και όχι πάντα, έχει γνώσεις ειδικής αγωγής), αναλαμβάνουν την ευθύνη να κάνουν την πρώτη διάγνωση (;),  να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν βραχύχρονα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) σε μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης! Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντικαταστήσουν τη διεπιστημονική επιτροπή (!) και στη συνέχεια να εφαρμόσουν εκπαιδευτική παρέμβαση, χωρίς στην ουσία να έχουν στα χέρια τους επιστημονική διάγνωση! Τα ελάχιστα σχολεία με τις ΕΔΕΑΥ της μιας μόνο μέρας της εβδομάδας!!!, καθώς και το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους, μεταφέρει τις ευθύνες και υποχρεώσεις ενός πλήρους στελεχωμένου ΚΕΔΔΥ σε κάθε σχολείο.

 

Επιπλέον, όπως προαναφέραμε, ο νόμος 4547 προβλέπει ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων με τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, αφού αιτιολογημένα  αποδείξει ότι πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα και δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα,  στέλνει τον μαθητή στο ΚΕΣΥ για ατομική αξιολόγηση και αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση! Στην ουσία δηλαδή ο Σύλλογος Διδασκόντων για να έχει το δικαίωμα να παραπέμψει κάποιο μαθητή στο ΚΕΣΥ πρέπει υποχρεωτικά να αυτοαξιολογηθεί αρνητικά για το βραχύχρονο πρόγραμμα που ακολούθησε, το οποίο είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφού στερείται όλων των προαπαιτούμενων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών  των μαθητών με αναπηρίες ή και με ε.ε.α.

Κι επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος για την έγκαιρη εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και η προαναφερόμενη διαδικασία είναι χρονοβόρα, στην ουσία εξαναγκάζονται οι οικογένειες των παιδιών αυτών να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα για την απαραίτητη διάγνωση.

Είναι φανερό ότι το υπουργείο μεταφέρει την αναγκαιότητα διεπιστημονικής αξιολόγησης, διάγνωσης αλλά και ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών στους εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων, προετοιμάζοντας ΚΛΙΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΟΤΙ «μπορούμε με λίγα και απλά πράγματα να βοηθήσουμε μαθητή που χρειάζεται ειδική εκπ/κή υποστήριξη (και) μόνοι μας», και υποβαθμίζει την ανάγκη για ειδική εκπαίδευση   των μαθητών με αναπηρίες ή και με ε.ε.α.

   Η άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση που κάνει ο εκπαιδευτικός προς όφελος δικό του και του μαθητή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη διεπιστημονική αξιολόγηση, διάγνωση αλλά και την  πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη στην οποία πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης κάθε μαθητής.

Δηλώνουμε ότι κόντρα στις επιδιώξεις του Υπουργείου θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε εμπράκτως τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάνοντας πολύ περισσότερα από όσα το επίσημο κράτος μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε. Ωστόσο δεν θα μπούμε σε λογικές και πρακτικές εκπτώσεων των μορφωτικών τους δικαιωμάτων. Δεν θα κινηθούμε με βάση τη μέθοδο της «δοκιμής και πλάνης» για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Οι  πολιτικές της ΕΕ του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που προωθεί η κυβέρνηση δεν θα περάσουν. Στα πλαίσια αυτά:

 • Ο Σύλλογος αποφάσισε (Ε.Γ.Σ 16-1-2019) την επέκταση του δικαιώματος απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες αξιολόγησης και στις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και καλεί τη ΔΟΕ να κάνει το ίδιο για όλη την Ομοσπονδία.
 • Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ για να συγκροτήσουν ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Να υπενθυμίσουμε ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ στο έγγραφο του Υπουργείου.
 • Συνεχίζουμε να στέλνουμε τους γονείς των μαθητών μας για απόκτηση διάγνωσης στα ΚΕΣΥ.
 • Σε οποιαδήποτε προσπάθεια πίεσης για συγκρότηση Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, επικοινωνούμε άμεσα με το σωματείο.

Επισημαίνουμε  ότι η απόφαση για τη συγκρότηση των ΟΕΥ είναι σύμφωνα με το νόμο απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και προτείνουμε στους συναδέλφους σε κάθε περίπτωση πίεσης για άμεση συγκρότηση των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης  – πράγμα εντελώς αδικαιολόγητο -να υιοθετούν το παρακάτω σχέδιο ως απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το θέμα:

 

Πρακτικό συλλόγου διδασκόντων

 

«Θεωρούμε ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό να εναπόκειται μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς η διαδικασία της αξιολόγησης-διάγνωσης και της εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών με αναπηρία ή και με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γιατί αυτό είναι έργο διεπιστημονικής επιτροπής!

Με βάση αυτό δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Ζητάμε άμεση στελέχωση όλων των αναγκαίων δομών της Ειδικής και Γενικής Αγωγής με μόνιμους διορισμούς όλων των ειδικοτήτων, ώστε να μπορεί κάθε παιδί να έχει έγκαιρη διάγνωση και άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη, στη δομή του δημόσιου σχολείου που έχει ανάγκη!»

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 • Κατάργηση του ν. 4547/2018 για τις νέες δομές.
 • Να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις δημόσιας και δωρεάν ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, εντός των εκπαιδευτικών δομών του Υπ. Παιδείας. Να μην πληρώνουν οι γονείς ούτε ένα € για τη διάγνωση και εκπαίδευση των παιδιών τους.
 • Απρόσκοπτη πρόσβαση της οικογένειας, χωρίς προαπαιτούμενα που ορίζει ο νέος νόμος για τις δομές, στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ σε σύντομο χρόνο που να μην υπερβαίνει τις 30 μέρες.
 • Μόνιμους-μαζικούς διορισμούς όλου του απαραίτητου προσωπικού γενικής-ειδικής αγωγής.
 • Πλήρη παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που την χρειάζεται με βάση τη διάγνωσή του.
 • Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ΕΒΠ και σχολικό νοσηλευτή.
 • Ίδρυση και λειτουργία 2ου Τ.Ε. σε όσες σχολικές μονάδες υπάρχει ανάγκη.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

                                   Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

                     

                                Χαλικιά Τατιάνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...