Home / Featured / Οι απόψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μηδενικής προϋπηρεσίας (αναλυτικά ανά άρθρο)

Οι απόψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μηδενικής προϋπηρεσίας (αναλυτικά ανά άρθρο)

Δημοσιεύτηκε: 6:38 μμ Ιανουάριος 2nd, 2019  


02.01.2019

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η πρωτοβουλία αναπληρωτών εκπαιδευτικών μηδενικής προϋπηρεσίας χαιρετίζει θετικά την ανοιχτή διαδικασία διαμόρφωσης του πλαισίου πρόσληψης εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Ως πρόθεση, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, καθώς η εκπαίδευση ανήκει σε όλους και οφείλουν όλοι να έχουν άποψη γι’ αυτήν. Μέσα στα σχολεία μορφώνονται οι πολίτες του αύριο, οι σημερινοί μαθητές είναι αυτοί που θα δράσουν σε μια χώρα με αξίες αποκρυσταλλωμένες (δημοκρατία, ισονομία, ισοκρατία, αξιοκρατία κ.λπ.), είναι αυτοί που θα επιφέρουν την αναμόρφωση της κοινωνίας, που θα προβούν σε μια κοινωνία καλύτερη από αυτή που θα παραλάβουν.

Αρχικά, ως προς το περιεχόμενό της, μας βρίσκει σε κάποια σημεία μαζί της, ενώ στα περισσότερα απέναντί της. Η μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων είναι μια θετική κίνηση, αν και δίδονται εξαιρετικά λίγα μόρια γι’ αυτά σε αντίθεση με τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, η απόκτηση της οποίας είναι προβληματική και κυρίως αντισυνταγματική καθώς αποτελεί κριτήριο μη προσβάσιμο σε όλους. Δηλαδή, οι κλειδωμένοι πίνακες από το 2008, που δεν εποπτεύονταν μάλιστα από τον ΑΣΕΠ (πρόβλεψη που εισήχθη από την παρούσα κυβέρνηση, ως εγγύηση της αξιοκρατίας), οδήγησαν όλους τους νέους πτυχιούχους σε ένα καθεστώς ομηρίας, αφού δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας στο δημόσιο σχολείο, εφόσον είχε καταργηθεί ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, η επίτευξη της βάσης στον οποίο ήταν η βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στον Α πίνακα της αναπλήρωσης.

Σε προηγούμενη επιστολή είπαμε ότι δεν αποδέχομαστε την ταξινόμηση σε πίνακες, επειδή το κριτήριο με το οποίο μας διακρίνατε ήταν άδικο και αντισυνταγματικο. Το ίδιο υποστηρίζουμε και τώρα· η συνεκτίμηση εξακολουθεί να είναι άδικη, γιατί δεν μπορεί να προσμετρώνται κριτήρια για τα οποία δεν είχαμε ίση δυνατότητα πρόσβασης, όπως αυτό της προϋπηρεσίας. Ο ενιαίος πίνακας δημιουργεί μια τεράστια αδικία εις βάρος όλων των εκπαιδευτικών μηδενικής προϋπηρεσίας. Οι έχοντες προϋπηρεσία θα μπορούν να αντλούν μόρια από δύο πεδία, ενώ οι νέοι εκπαιδευτικοί μηδενικής μόνο από το πεδίο των ακαδημαϊκών προσόντων. Είναι ακατόρθωτο κάποιος να φτάσει στη μέγιστη μοριοδότηση μόνον από τα ακαδημαϊκά κριτήρια για να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση εφόσον στερείται μορίων προϋπηρεσίας.

Για τον παραπάνω λόγο καθώς και για την τήρηση της αρχή της ισονομίας όπως και για να είναι σύννομο με το άρθρο 4 του Συντάγματος το προτεινόμενο σύστημα διορισμών, η πολιτεία οφείλει να προβλέψει ξεχωριστή ποσόστωση για τους εκπαιδευτικούς μηδενικής προϋπηρεσίας αφού δεν τους δόθηκε η ευκαιρία από το 2008 και έπειτα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όπως άλλωστε προβλέπει και ο ισχύων νόμος για τη στελέχωση των δημόσιων σχολείων.

Ας σταθούμε όμως στο κάθε άρθρο του προτεινόμενου νέου συστήματος το οποίο τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως την 4η Ιανουαρίου 2019.

Ως προς το Άρθρο 1: Επιλογή με σειρά προτεραιότητας υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα διενεργηθεί υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, θεωρούμε ότι είναι θετικό βήμα, εφόσον διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία στην επιλογή από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Ως προς το Άρθρο 2: Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π – προϋποθέσεις συμμετοχής. Με δεδομένο ότι έχει να γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς από το 2008, βλέπουμε με καταφατικό πρόσημο την διενέργεια της διαδικασίας ανά διετία. Εδώ βέβαια πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος και ο χρόνος που θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος που θα επιλέγονται οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί επακριβώς. Είναι σκόπιμο κάθε εκπαιδευτικός να δύναται να υποβάλλει οποιοδήποτε νέο τεκμήριο που θα του προσδίδει μοριοδότηση έτσι ώστε να αλλάζει τη θέση του στον πίνακα, αναδιαμορφώνοντάς την.
Από την άλλη όμως, προκύπτει ο εξής προβληματισμός: Με ποιον τρόπο θα γίνεται η κατοχύρωση της διδακτικής επάρκειας από τους υποψηφίους; Είναι ένα ερώτημα που ανακύπτει, διότι αν οι υποψήφιοι χρειάζεται να δαπανούν χρόνο και κυρίως χρήματα, προτείνουμε να υπάρχει ικανός αριθμός παιδαγωγικών μαθημάτων στις καθηγητικές σχολές που θα τους καθιστά παιδαγωγικά σύγχρονους και κυρίως επαρκείς εκπαιδευτικούς για την τάξη.
Όσον αφορά τώρα τις μη καθηγητικές σχολές η παιδαγωγική επάρκεια θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενη, καθώς σε αυτές τις σχολές οι απόφοιτοί τους δεν προορίζονται να επανδρώσουν τη δημόσια εκπαίδευση έτσι ώστε να συμπεριληφθούν παιδαγωγικά μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών των σχολών αυτών (π.χ. μηχανικοί, οικονομολόγοι, καλλιτεχνικών σπουδών κ.λπ.).

Ως προς το Άρθρο 3: Αιτήσεις. Θεωρούμε ότι η επιλογή εκπαιδευτικών μέσω ενός έγκυρου μηχανισμού επιλογής προσωπικού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) είναι ένα θετικό βήμα, όπως επίσης και το άνοιγμα των θέσεων, που δεν αφορά μόνο μόνιμους εκπαιδευτικούς αλλά και αναπληρωτές και ωρομισθίους.
Βέβαια δεν έχει οριστεί επακριβώς τι θα συμβεί με την προϋπηρεσία που θα αποκτάται σε περίπτωση που δεν γίνονται μόνιμοι διορισμοί. Πρέπει να περιγράφεται εκ των προτέρων η όλη διαδικασία όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται.

Ως προς το Άρθρο 4: Πίνακες κατάταξης. Βρίσκουμε ορθά σημεία στη μη ύπαρξη πολυδιάσπασης σε πολλές κατηγορίες πινάκων, όπως υπήρχε μέχρι τώρα, αρκεί βέβαια αυτό να μην επιδρά αρνητικά στους μη έχοντες προϋπηρεσία – κάτι που με το προτεινόμενο σύστημα φαίνεται ξεκάθαρα πως δεν επιτυγχάνεται.

Απεναντίας, οφείλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μηδενικής προϋπηρεσίας τίθενται στον ίδιο πίνακα με εκπαιδευτικούς που έχουν πολυετή προϋπηρεσία και μοριοδοτούνται επιπλέον για αυτόν τον λόγο.
Πιστεύουμε ότι θα ήταν δικαιότερο να υπάρχουν δύο πίνακες ως αντιστάθμισμα για τον αποκλεισμό των πτυχιούχων που δεν είχαν πρόσβαση στην προϋπηρεσία για τους λόγους που σας εξηγήσαμε σε προγενέστερο σημείο, καθώς έτσι πραγματώνεται η ισονομία εν τοις πράγμασι και ταυτόχρονα να υπάρχει ποσόστωση (τουλάχιστον 50%-50%) στην επιλογή των προσλήψεων τόσο των μόνιμων διορισμών όσο και των ορισμένου χρόνου (αναπληρωτες, ωρομίσθιοι).

Επιπρόσθετα, η κατάταξη των υποψηφίων σε ΠΕ θα πρέπει να γίνεται με κάποιον έλλογο τρόπο και όχι να εξισώνονται τα διπλώματα με τα πτυχία (π.χ. στο ΠΕ81 συνυπάρχουν απόφοιτοι με πτυχίο τετραετούς φοίτησης ΤΕΙ και απόφοιτοι με δίπλωμα πενταετούς φοίτησης ΑΕΙ) – υπάρχουν ομαδώσεις σε ΠΕ που στερούνται κάθε λογικής ταξινόμησης. Μπορείτε να ανατρέξετε σε προγράμματα σπουδών των σχολών για να διαπιστώσετε πως σε πολλά ΠΕ έχετε βάλει πτυχιούχους από τελείως διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Ως προς το Άρθρο 5: Κριτήρια αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιμορφώνονται διά βίου για να μπορούν να παρέχουν τα μέγιστα στους μαθητές και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Σαφώς η επιμόρφωση σε ένα σύγχρονο κράτος οφείλει να είναι υπό την ευθύνη του και να παρέχεται δωρεάν. Η έλλειψη αυτή, ωστόσο, απότοκος του πολιτικού-οικονομικού πλαισίου δεν αίρει τη σημασία της επικαιροποίησης των γνώσεων που οφείλει να κομιζει κάθε εκπαιδευτικός στην τάξη.

Παρά την προσπάθεια των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία να σπιλώσουν τους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακά, δίνοντας ταξικό πρόσημο στην απόκτηση τους και να υποβαθμίσουν την ποιότητα των σπουδών, χαρακτηρίζοντας τα ως πληρωμένα συλλήβδην, οι νέοι εκπαιδευτικοί επανδρωμένοι με ακαδημαϊκά προσόντα μπορούν και οφείλουν να διαχύσουν τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης τους στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι απορροφούνται σε εργασιακές θέσεις εκτός Ελλάδος. Τα προσόντα αυτά αποκτήθηκαν με εξίσου μεγάλη δαπάνη χρήματος, χρόνου, και θυσιών σε βάρος της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των ιδίων αλλά και με χρήματα που η πολιτεία έχει δαπανήσει για την πρόσβαση αυτών στη δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους.

Πολλοί πτυχιούχοι καθηγητικών σχολών απασχολούνται εκτός του γνωστικού τους αντικειμένου με εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς και στερούμενοι κάθε απολαβής που συνεπάγεται η έμμισθη εργασία, όπως η ασφάλιση (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συντάξιμες αποδοχές). Σαφώς και πολλά μεταπτυχιακά είναι επί πληρωμή –ακολουθώντας το παράδειγμα των περισσότερων πανεπιστημίων του κόσμου–, ωστόσο, υπάρχουν εκατοντάδες κληροδοτήματα και υποτροφίες τόσο για το εξωτερικό όσο και για το εσωτερικό, τα οποία μπορεί να διεκδικήσει ένας υποψήφιος με διάφορα κριτήρια και προϋποθέσεις.

Τα ακαδημαϊκά προσόντα δεν είναι αποτέλεσμα ταξικής και οικονομικής υπεροχής και δεν πρέπει να αποκλειστούν από τη μοριοδότηση, καθώς θα κομίσουν θετικά στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί μηδενικής προϋπηρεσίας, ως επί το πλείστον επέλεξαν να επενδύσουν στον εαυτό τους, να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να εξελιχθούν προσβλέπτοντας σε ένα αδιόρατο μέλλον σχετικά με την αξιοποίηση τους (αβέβαιο για πολλούς) κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

Προτείνουμε να υπάρξει εξορθολογισμός των κριτηρίων ώστε να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα της μεγαλύτερης μερίδας εκπαιδευτικών.

Ως προς το Άρθρο 6: Κριτήρια αξιολογικών Πινάκων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Εξαιρετικά σημαντικό και καταλυτικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ακαδημαϊκά κριτήρια τα οποία κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να λαμβάνουν χώρα ως κριτήριο στην επιλογή των εκπαιδευτικών απαραιτήτως. Όμως με ποιον τρόπο θα γίνονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών με δύο ή και παραπάνω πτυχία. Αυτό είναι κάτι που το νέο σύστημα οφείλει να το διασαφηνίσει. Εκπαιδευτικοί με δύο ή και παραπάνω ΠΕ θα πρέπει να αιτούνται ξεχωριστά για κάθε ΠΕ που διαθέτουν.
Υπάρχει βέβαια και έντονος προβληματισμός για τους νέους εκπαιδευτικούς που πρόσφατα έχουν αποφοιτήσει από τις σχολές τους. Το σύστημα στην ουσία αποκλείει την πρόσβαση τους στη δημόσια εκπαίδευση με τον τρόπο που είναι διαρθρωμένο.

Επιπλέον, το σύστημα δεν προβλέπει την ίση μεταχείριση των εκπαιδευτικών, αφού επιλέγει με τα ίδια κριτήρια εκπαιδευτικούς που είχαν την τύχη να εργαστούν στα δημόσια σχολεία της χώρας, τη στιγμή που δεν διενεργήθηκε κανένας διαγωνισμός ΑΣΕΠ και πολλοί από τους νεότερους δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν ούτε ένα μόριο προϋπηρεσίας.

Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αναλογία κι ένα αντιστάθμισμα των κριτηρίων προς το δικαιότερο, διότι αν αναλογιστεί κανείς ότι η προϋπηρεσία των 120 μηνών αντιστοιχεί σε 3 διδακτορικά δεν πιστεύουμε πως αρκούν δύο ζωές για να συγκεντρώσει κανείς αυτά τα προσόντα και να συναγωνιστεί έναν εκπαιδευτικό που διδάσκει στις τάξεις του δημόσιου σχολείου δέκα και πλέον χρόνια.

Προτείνουμε να υπάρξει εξορθολογισμός των κριτηρίων ώστε να παρέχεται η ευκαιρία και η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα της μεγαλύτερης μερίδας μέγιστου αριθμού των εκπαιδευτικών.

Ως προς το Άρθρο 7: Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα Ε1΄ (Ε.Ε.Π.). Θεωρούμε αναπόσπαστη την ένταξη του θεσμού του σχολικού ψυχολόγου στο πλαίσιο του σχολείου ως λειτουργικό και αποτελεσματικό πλέον μέλος. Από την άλλη, ενώ στις άλλες κατηγορίες υποψηφίων, όπως τονίσαμε παραπάνω, υπάρχει αυτή η τεράστια διάκριση εχόντων και μη εχόντων προϋπηρεσία, στο θεσμό αυτόν φαίνεται να υπάρχει ένας εξορθολογισμός και μια ισότητα ως προς την αντιμετώπιση όσων έχουν ακαδημαϊκά κριτήρια και όσων έχουν προϋπηρεσία.

Ως προς το Άρθρο 8: Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα Ε2΄ (Ε.Β.Π.). Όπως επισημάναμε και προηγουμένως και φαίνεται από τη διάκριση των παραπάνω κριτηρίων, εδώ πια οι εκπαιδευτικοι με προϋπηρεσία 120 μηνών ξεπερνούν κατά 26 μόρια τους μη έχοντες προϋπηρεσία, οι οποίοι έχουν το ανώτατο όριο ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Περί του καθορισμού της λοιπής διαδικασίας (αναφερόμαστε στα υπόλοιπα άρθρα του συστήματος που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση) θεωρούμε ότι τον λόγο έχει η πολιτεία.

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι η ευθύνη της πολιτείας είναι να επιλέξει τους καταλληλότερους εκπαιδευτικούς που θα συντελέσουν στην αναμόρφωση της κοινωνίας, πραγματώνοντας ταυτόχρονα τις επιταγές του Συντάγματος για ισονομία και αξιοκρατία. Ζητούμε η επιλογή των εκπαιδευτικών να γίνει με γνώμονα το συνολικό όφελος της κοινωνίας και όχι μόνο μίας μερίδας συνδικαλιστών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το δημόσιο σχολείο ως χώρο άσκησης πολιτικών πιέσεων, εκβιασμών και επιβολής κεκτημένων που είναι αντισυνταγματικά. Η παρούσα κυβέρνηση –αφού αυτή προτείνει νέο σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών– οφείλει να δείξει τον δρόμο για την εξυγίανση του δημοσίου τομέα αρχής γενομένης από τον χώρο της δημόσιας παιδείας.

Θεωρώντας πως ένα σύστημα αξιοκρατικό τροφοδοτεί νέες διαδικασίες και θέτει νέες βάσεις πάνω σε αρχές που το σύνταγμά μας διακυρήσει, πατάσοντας τη διαφθορά και καταργώντας το πελατειακό κράτος, υποστηρίζουμε πως η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να φυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού αφού αυτή θα διασφαλίσει –μέσα από την καλλιέργεια ηθικών αρχών– μια νέα κοινωνία δικαιότερη. Σχολεία Πρότυπα με Δασκάλους-Λειτουργούς, επανδρωμένα με εκπαιδευτικούς με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, μόνον αυτό θα όφειλε να είναι το όραμα μιας Ελλάδας που πέρασε από συμπληγάδες τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης (οικονομικής και όχι μόνο).
Ζητούμε ένα σχολείο ανοιχτό σε νέες ιδέες, στην καινοτομία, στις σύγχρονες επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις και με ανθρώπους με όραμα και πάθος για μόρφωση που θα τη μεταλαμπαδεύσουν στη νέα γενιά. Από ένα τέτοιο σχολείο δεν μπορούν και δεν πρέπει να λείπουν νέοι εκπαιδευτικοί αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων με φρεσκάδα και όρεξη για εργασία που θα ανανεώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Έχετε χρέος απέναντι στη νέα γενιά κύριε Υπουργέ, όχι μόνο αυτή των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών που θα αποκτήσουν ένα κίνητρο να αγωνιστούν και να κατακτήσουν τις κορυφές της επιστήμης, της τέχνης και οποιοδήποτε άλλου γνωστικού πεδίου της ανθρωπότητας.

Ζητούμε ξεχωριστή προσμέτρηση για τους αναπληρωτές μηδενικής –έστω και μεταβατικά– και όχι συνεκτίμηση καθώς αποκλειστήκαμε από την απόκτηση προϋπηρεσίας, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να διαγωνιστούμε και να πάρουμε τη βάση στον ΑΣΕΠ, βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στους κύριους πίνακες αναπλήρωσης. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις δίκαιες, εκπροσωπώντας και τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν γραπτό διαγωνισμό.
Εν κατακλείδι, ζητούμε να διαμορφωθεί ένα σύστημα αξιοκρατικό που θα δικαιώνει τους κόπους ολάκερης της κοινωνίας, αυτής της κοινωνίας που τα τελευταία χρόνια έχει υποφέρει τα μάλα. Η συνεκτίμηση ακαδημαϊκών προσόντων και προϋπηρεσίας –που κτήθηκε με κλειδωμένους πίνακες– δεν εκπέμπει μήνυμα αξιοκρατίας και ισονομίας.

Με εκτίμηση,
Πρωτοβουλία αναπληρωτών εκπαιδευτικών μηδενικής προϋπηρεσίας.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...