Home / Featured / Τετραετή σχέδια προσλήψεων στο δημόσιο. Τι προβλέπει νομοσχέδιο

Τετραετή σχέδια προσλήψεων στο δημόσιο. Τι προβλέπει νομοσχέδιο

Δημοσιεύτηκε: 9:50 μμ Δεκέμβριος 13th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Τετραετή σχέδια προγραμματισμού προσλήψεων προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που έχει τεθεί σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.  Συγκεκριμένα στο άρθρο με τίτλο πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού προβλέπονται τα εξής:

1. Μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας:

α. οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού,

β. το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,

γ. οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του,

δ. οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές

2. Εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν τα τετραετή σχέδια της προηγούμενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης .

3. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

1. Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του άρθρου 3, καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος, κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα. Στις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται και το αιτούμενο προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης . Τα αιτήματα κάθε Υπουργείου συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει:
α. τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του αιτούμενου προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,
β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα,

γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,

δ. το ύψος των προκαλούμενων δαπανών για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

2. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Κατόπιν, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006.

3. Κατ’ εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εγκρίνονται από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. . 33/2006, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από αυτή διαδικασία, εφόσον έχουν όλως επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

1. Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Σε περίπτωση που εγκεκριμένα αιτήματα φορέων του ετήσιου προγραμματισμού υλοποιούνται με την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί στα αρμόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μία ενιαία κατά κλάδους/ειδικότητες προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 18 του ν. 2190/1994 για το τακτικό προσωπικό και 21 του ν. 2190/1994 για το εποχικό προσωπικό.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), δεν εφαρμόζονται.

Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας

1. Φορείς που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, επιτρέπεται, με το αίτημα της παρ.1 του άρθρου 4, να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου, εφόσον η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994. Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη συνάφεια των κλάδων /ειδικοτήτων του αιτούμενου προσωπικού, αλλά και την ανάγκη ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης και αποφυγής γραφειοκρατικού βάρους, δύναται να εισηγηθεί στην επιτροπή του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 που εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 4, την έγκριση θέσεων που περιλαμβάνονται και στο δεύτερο κατά σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου.
2. Θέσεις προς κάλυψη που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, συμπεριλαμβάνονται τόσο στον επικαιροποιημένο πολυετή, όσο και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους. Φορείς των οποίων τα αιτήματα έχουν εγκριθεί για τα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς προγραμματισμού, δεν υποβάλλουν νέο αίτημα για τις εγκριθείσες θέσεις του επόμενου έτους.
3. Ειδικά για την κάλυψη των θέσεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η δυνατότητα της παρ. 2 του άρθρου 5 εξετάζεται υποχρεωτικά από το Α.Σ.Ε.Π.. Οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων ισχύουν για δύο (2) συνολικά έτη μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θέσεις που εγκρίνονται για το επόμενο, μετά το έτος της έγκρισης, έτος σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καλύπτονται από τους επόμενους κατά σειρά επιτυχόντες του πίνακα αυτού, εφόσον αφορούν τον ίδιο φορέα, και την ίδια κατηγορία και κλάδο/ ειδικότητα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, επιτρέπεται η εξειδίκευση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου σε συγκεκριμένες κατηγορίες και κλάδους/ειδικότητες προσωπικού, η πρόβλεψη ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...