Home / HEADER-NEWS / Νομοθετείται εκ νέου η άσκηση ελέγχου για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από φροντιστήρια και ΚΞΓ

Νομοθετείται εκ νέου η άσκηση ελέγχου για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από φροντιστήρια και ΚΞΓ

Δημοσιεύτηκε: 7:25 μμ Νοέμβριος 5th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ρυθμίσεις  για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου  «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην ΚΕΝΕ.

Με την παρ. 1 επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος της περίπτ. ε΄ της παρ.
1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και με αρχεία των ν.π.ι.δ. του ευρύτερου Δημοσίου
τομέα.
Με την παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργήθηκαν οι διατάξεις που
προέβλεπαν την άσκηση κρατικής εποπτείας για την τήρηση της νομοθεσίας από τα φροντιστήρια
και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Με την ανωτέρω παράγραφο καταργήθηκαν τόσο τα μέσα
εποπτείας, όσο και η απόδοση σχετικής εποπτικής αρμοδιότητας σε όργανα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα σχετικές με τη λειτουργία των
φροντιστηρίων διατάξεις να καταστούν ανεφάρμοστες.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ 2 του σχεδίου νόμου νομοθετείται εκ νέου η άσκηση
ελέγχου για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων
γλωσσών, θεσπίζονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων και προσδιορίζονται τα αρμόδια
διοικητικά όργανα.

Άρθρο 42

Ρυθμίσεις για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 

  1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.

  1. Στο ν. 2545/1940 (Α΄ 287) προστίθενται άρθρα 71, 72, 73 και 74 ως εξής :

 

«Άρθρο 71

Παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

  1. Για κάθε παράβαση των σχετικών με τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών διατάξεων εκ μέρους των ιδιοκτητών και του διδακτικού προσωπικού αυτών επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου.
  2. Μεταξύ των παραβάσεων συγκαταλέγονται ιδίως:

α) λειτουργία του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια,

β) εκπρόθεσμη κατάθεση φακέλου για επικαιροποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών,

γ) συστέγαση με ιδιωτικό σχολείο,

δ) απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη,

ε) απασχόληση διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία εν γένει,

στ) μη υποβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και ισχύει,

ζ) Παρεμπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή.

  1. Αρμόδια όργανα για την άσκηση ελέγχων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων επί των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 72

                                                        Κυρώσεις

  1. Για τους ιδιοκτήτες των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α. Πρόστιμο μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

β. Προσωρινή και έως ένα έτος ανάκληση της άδειας των Φροντιστηρίων ή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών,

γ. Οριστική ανάκληση της άδειας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

  1. α) Σε περίπτωση διαπίστωσης λειτουργίας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών άνευ αδείας, καθώς και σε περίπτωση συστέγασης με ιδιωτικό σχολείο, η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία διαβιβάζει αμελλητί στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή. Η αστυνομική αρχή εκτελεί αμελλητί την οικεία πράξη, προβαίνοντας στην σφράγιση της εγκατάστασης, στην αφαίρεση των σχετικών επιγραφών και στις λοιπές κατά τον νόμο ενέργειες. Με την διαπιστωτική πράξη επιβάλλεται επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατά παντός υπευθύνου.

β) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης φακέλου για επικαιροποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη, ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντάσσει σχετικό πόρισμα. Το πόρισμα γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την παράβαση, τους δράστες και τις αποδείξεις. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει το πόρισμα αμελλητί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

δ) Σε περίπτωση απασχόλησης διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία εν γένει επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

ε) Σε περίπτωση μη υποβολής των κατά νόμο προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και τάσσεται δεκαπενθήμερη προθεσμία για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται νέο πρόστιμο και τάσσεται νέα προθεσμία για συμμόρφωση.

στ) Σε περίπτωση παρεμπόδισης άσκησης ελέγχου από εποπτεύουσα αρχή καλείται δημόσια δύναμη και επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ύστερα από πράξη του αρμόδιου αστυνομικού οργάνου που βεβαιώνει την παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προβαίνει σε ανάκληση αδείας.

  1. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Άρθρο 73

Αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων:

Οι παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 71 ελέγχονται από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης δύναται να δίνει εντολή ελέγχου και αυτοψίας στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 74

Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων

Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι κατά το προηγούμενο άρθρο κυρώσεις υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση τους. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να αποφανθεί επί της προσφυγής εντός 15 ημερών.».


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...