Home / Featured / Τι ισχύει σε διαγωνισμούς του δημοσίου με μόρια. Τι έγινε στην 3κ

Τι ισχύει σε διαγωνισμούς του δημοσίου με μόρια. Τι έγινε στην 3κ

Δημοσιεύτηκε: 12:51 μμ Οκτώβριος 7th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Διαγωνισμό με σύστημα μοριοδότησης θα επιλέξει το Υπουργείο Παιδείας για τους διορισμούς μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπως προκύπτει από τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας. Με αφορμή το γεγονός αυτό παρουσιάζουμε κάποιους διαγωνισμούς για να έχουν μια εικόνα οι εκπαιδευτικοί για το τι ισχύει σε άλλους διαγωνισμούς:

 1. Πτυχίο: Σε όλους τους διαγωνισμούς το πτυχίο μοριοδοτείται με 110 μόρια. Πχ πτυχίο 7Χ110 μόρια = 770 μόρια. Το μέγιστο των μορίων που μπορεί να δώσει το πτυχίο είναι τα 1.100 μόρια (10Χ110= 1.100)
 2. Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών δίνει 150 μόρια.
 3. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης δίνει 400 μόρια
 4. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο δίνει 200 μόρια
 5. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης δίνει 200 μόρια.
 6. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο δίνει 100 μόρια.
 7. Εμπειρία έως και 84 μήνες, 7 μόρια ο μήνας. Το μέγιστο της εμπειρίας δίνει 588 μόρια
 8. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70 μόρια
 9. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50 μόρια
 10. Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30 μόρια.

Σημείωση 1: Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική

Σημείωση 2: Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον με ποσοστό 30% των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Βαθμολογούνται το μέγιστο δύο (2) μεταπτυχιακοί και δύο (2) διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ συνόλου διδακτορικών και συνόλου μεταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως υπολογίζεται ο συνδυασμός τίτλων που αποδίδει τις περισσότερες μονάδες ανά κατηγορία (μετ/διδ).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα Επαγγελματικά Λύκεια στα οποία θα προσληφθούν Ψυχολόγοι

ΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΧΕ Η 3Κ/2018;

Η 3κ/2018 είχε επιπρόσθετα ρύθμιση για ειδική εμπειρία: Ειδική εμπειρία έως και 24 μήνες (άρθρο 24 ν. 4479/2017) Χ 17 μόρια ο μήνας.  Το μέγιστο των μορίων της Ειδικής Εμπειρίας ήταν τα 408 μόρια.

Προσοχή:Το σύνολο της εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες (εμπειρία και ειδική εμπειρία).

Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να μοριοδοτηθεί το μέγιστο 24 μήνες για ειδική εμπειρία ( 408 μόρια) και για τη γενική εμπειρία μπορεί να μοριοδοτηθεί για 60 μήνες και όχι για 84. οι 60 μήνες Χ 7 μόρια δίνουν το μέγιστο 420 μόρια.  Ειδική και Γενική προϋπηρεσία έδιναν το μέγιστο 828 μόρια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η προϋπηρεσία σε άλλους διαγωνισμούς μέχρι 84 μήνες δίνει 588 μόρια.

Στην 3Κ αν κάποιος είχε ειδική προϋπηρεσία 24 μηνών και Γενική 60 μηνών λάμβανε 828 μόρια.

Έχουμε λοιπόν ένα μπόνους 240 μορίων σε όσους είχαν συγκεκριμένη προϋπηρεσία αν έπιαναν το μέγιστο συγκριτικά με άλλους διαγωνισμούς.

Τι έλεγε η διάταξη για την Ειδική Προϋπηρεσία: 

…Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι Ειδικές κατηγορίες στις θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ δεν έχουν μοριοδότηση αλλά διεκδικούν ποσοστό των θέσεων.

 • Οι πολύτεκνοι διεκδικούν το 15% των θέσεων
 • Τρίτεκνοι το 10%
 • Άτομα με αναπηρία 50% τουλάχιστον, το  10%
 • Όσοι έχουν αδελφό, τέκνο, ή σύζυγο με 67% και άνω αναπηρία θα διεκδικούν το 5% των θέσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί το Σχέδιο Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ένα ποσοστό της τάξης του 50% των θέσεων δεν λαμβάνεται υπόψιν η εμπειρία.

 • Αν προσφέρεται μια θέση δίνεται σε όσους έχουν εμπειρία.
 • Αν οι θέσεις είναι 2 σε μια περιοχή η μια είναι για άτομο με εμπειρία και άλλη χωρίς εμπειρία.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε διάταξη του νόμου:

Επανακαθορισμός εμπειρίας για διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού
Το δέκατο εδάφιο της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3146/2003 και τελικά με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα. Για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω, διατίθεται μία θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία.
β. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που, από ειδική διάταξη νόμου ή κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης.»
ΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Τα τέκνα μοριοδοτούνται στις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως εξής:

 


 

3 Σχόλια

 1. Μαριάννα Δρέ

  Τα παιδιά μοριοδοτονται σε πολλές προκηρύξεις 50/παιδί, μέγιστο 300 μορια για ΠΕ και ΤΕ.

 2. Μαθηματικός 2

  Σιγά μη μοριοδοτηθούν και τα σκυλιά. Αν θέλουν να ανοίξουν τους ασκούς του Αιόλου θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Δεν χαρίζουμε τίποτα.

 3. ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ

  Τραγικοτητα ετσι απλα…

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Σκέψεις για μείωση της ύλης της Γ’ Λυκείου

O πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γιάννης Αντωνίου, με δήλωσή του σήμερα ...