Home / Featured / Διορισμοί, παράλληλη στήριξη, αποσπάσεις, κάλυψη κενών στην ειδική από εκπαιδευτικούς γενικής

Διορισμοί, παράλληλη στήριξη, αποσπάσεις, κάλυψη κενών στην ειδική από εκπαιδευτικούς γενικής

Δημοσιεύτηκε: 10:43 μμ Οκτώβριος 24th, 2018  


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(από την παράσταση διαμαρτυρίας – συνάντηση με τον Δ/ντή Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ – των Σ. Ε. Π. Ε. της Β΄Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ που έγινε την Τρίτη 16 – 10 – 2018 στις 14:00)

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 – 10 – 2018 στις 14:00 παράσταση διαμαρτυρίας των Δ. Σ. των Σ. Ε. Π. Ε. της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας (Σ. Ε. Π. Ε. Αμαρουσίου – Σ.Ε.Π.Ε. «Γ. Σεφέρης» – Σ.Ε.Π.Ε. «Ο Περικλής») με πρωτοβουλία του Δ. Σ. του Σ.Ε.Π. Ε. Αμαρουσίου στο ΥΠΠΕΘ – Δ/νση Ειδικής Αγωγής, με αιτήματα που αφορούσαν την ειδική αγωγή και τα προβλήματά της στην περιοχή της Β΄Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας.

Στη συνάντηση που ακολούθησε με τον Δ/ντή Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ κο Π. Κασσιανό το Δ. Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. Αμαρουσίου έθεσε τα ζητήματα:

  • της μη ικανοποίησης των αποσπάσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας μονίμων εκπαιδευτικών που είχαν αιτηθεί να υπηρετήσουν για το τρέχον σχολικό έτος σε κενές θέσεις ειδικής αγωγής (Τ. Ε. & ειδικά σχολεία), οι οποίοι πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο (κάτοχοι τίτλου διδασκαλείου ειδικής αγωγής, μεταπτυχιακού τίτλου κ.λπ.) και ενώ υπήρχαν δεκάδες κενά που καλύφθηκαν με προσλήψεις αναπληρωτών,
  • καθώς επίσης και τις τεράστιες ελλείψεις που παρουσιάζονται στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης (μόνο στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας υπάρχουν 298 εγκεκριμένες από το ΚΕΔΔΥ αιτήσεις για παραχώρηση πλήρους παράλληλης στήριξης για μαθητές Δημοτικών & Νηπιαγωγείων της περιοχής μας και το ΥΠΠΕΘ έχει στείλει μόνο 66 αναπληρωτές για παράλληλη στήριξη οι οποίοι μοιράζονται σε δυο – τρία ή τέσσερα παιδιά), ενώ επιχειρείται από την πλευρά της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας να καλυφθούν τα κενά με εντελώς αντιπαιδαγωγικό τρόπο με αναθέσεις σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων ωραρίου που τους περισσεύει ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της παράλληλης στήριξης,
  • επίσης τέθηκε το φλέγον ζήτημα της κάλυψης των κενών σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) το όποιο είναι απόλυτα απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των δομών ειδικής αγωγής & εκπ/σης.

Οι απαντήσεις που λάβαμε από τον Δ/ντή Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ ήταν οι ακόλουθες:

  • για το ζήτημα της μη ικανοποίησης των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας μας είπε ότι ήταν στη διακριτική ευχέρεια του Δ/ντή Εκπ/σης να το πράξει εφόσον ο νόμος του άφηνε περιθώριο να ικανοποιήσει τα αιτήματα των συναδέλφων (με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι διορισμοί επί χρόνια στην ειδική αγωγή και μεταθέσεις μονίμων στην ειδική αγωγή που να απαγορεύουν τις αποσπάσεις εντός), μάλιστα τόνισε ότι μελετάται από το ΥΠΠΕΘ η αλλαγή του τρόπου απόσπασης των εκπαιδευτικών από τη γενική στην ειδική αγωγή, ώστε να μη χρειάζεται οι περιπτώσεις αυτές των αποσπάσεων να περνούν από το ΚΥΣΠΕ αλλά από τα ΠΥΣΠΕ (με βάση προτάσεις της επιτροπής για τα εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών που είχε συσταθεί πριν από λίγους μήνες από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΠΕΘ και εκπροσώπους του κλάδου – ΔΟΕ), ενώ τόνισε ότι οι 4.500 διορισμοί εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή θα νομοθετηθούν και θα γίνουν το 2019,
  • ακόμα τόνισε ότι η πολιτική του ΥΠΠΕΘ για ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία θα συνεχιστεί και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα,
  • ενώ για την κάλυψη των αναγκών σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) είπε ότι θα γίνει και δεύτερος κύκλος προσλήψεων προσπαθώντας να ικανοποιηθούν, όσο γίνεται, οι ανάγκες των σχολείων και νηπιαγωγείων,
  • όμως για το ζήτημα των αναγκών της παράλληλης στήριξης τόνισε ότι δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν φέτος οι ανάγκες που υπάρχουν (διότι σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε περίπου 7.000 εγκεκριμένες αιτήσεις πλήρους παράλληλης στήριξης σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι πιστώσεις που υπάρχουν για προσλήψεις αναπληρωτών παράλληλης στήριξης δεν ξεπερνούν τις 3.000) με αποτέλεσμα να καλυφθεί ένα ποσοστό πολύ πιο κάτω από το 50% των αναγκών, υπεραμυνόμενος της πολιτικής του ΥΠΠΕΘ για το αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό μοίρασμα του ωραρίου των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης σε περισσότερα του ενός παιδιά. Μάλιστα σε ερώτημα – τοποθέτηση συναδέλφου (μέλους του Δ. Σ. του Σ. Ε.Π. Ε. «Ο Περικλής») σχετικά με το κατά πόσο ο νόμος 4547/2018 επιτρέπει ή όχι την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ή δασκάλων και νηπιαγωγών χωρίς ειδίκευση στην ειδική αγωγή για παροχή ωραρίου που τους περισσεύει για παράλληλη στήριξη, ο Δ/ντής Ειδικής Αγωγής ισχυρίστηκε ότι ο νόμος το επιτρέπει – με σχετική τροπολογία που έγινε – για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ60 χωρίς ειδίκευση στην ειδική αγωγή με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις προσλήψεις αναπληρωτών παράλληλης στήριξης (από τους πίνακες της ειδικής & γενικής αγωγής) γεγονός για το οποίο υπήρξε και υπάρχει διχογνωμία, αν όντως ο νόμος 4547 επιτρέπει κάτι τέτοιο και κατά την άποψή μας θα έπρεπε επί του θέματος να γνωμοδοτήσει η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε.

 

Από τις παραπάνω απαντήσεις του Δ/ντή Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ δεν μείναμε ικανοποιημένοι και φυσικά θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις πιέσεις και κινητοποιήσεις μας από κοινού με τους όμορους Σ. Ε. Π. Ε. της Αττικής στο πλαίσιο των αποφάσεων – διεκδικήσεων της Δ. Ο. Ε. και σε συνεργασία με το γονεϊκό κίνημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό (εκπαιδευτικό – Ε.Β.Π. – ειδικό επιστημονικό) της ειδικής αγωγής καθώς και για πλήρη κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης για όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες που το έχουν ανάγκη χωρίς μοίρασμα του ωραρίου των συναδέλφων σε δύο και τρία παιδιά, επίσης τονίζουμε ότι θα υπερασπιστούμε και θα διεκδικήσουμε την κατοχύρωση και διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών του σωματείου μας σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις τους από θέσεις γενικής σε θέσεις ειδικής αγωγής με διαφάνεια και ισοπολιτεία.

Πηγή: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αμαρουσίου

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...