Home / HEADER-NEWS / 23 προσλήψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε 3 Δήμους

23 προσλήψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε 3 Δήμους

Δημοσιεύτηκε: 7:23 μμ Οκτώβριος 24th, 2018  


Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά έξι (6) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Χαϊδαρίου, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού και Αθλητισµού, από έσοδα προερχόµενα αποκλειστικά από αντίτιµο» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων:

1 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Αντισφαίρισης

3 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Κολύµβησης και γνώση Ναυαγοσωστικής

1 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Παραδοσιακούς χορούς

1 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Pilates)

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ.12461, Χαϊδάρι, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας Α. Βαρυτιµιάδου και κας Σ. Γούτου (τηλ. επικοινωνίας: 2132047306, 2132047305). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εκδόθηκε η προκήρυξη για λιμενικό-ακτοφυλακή μέσω πανελληνίων 2023-2024

………………………………………………………………………….

Το ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2018-2019 και τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τις εξής ειδικότητες:

α) Πέντε (5) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή παραδοσιακών χορών ή ρυθμικής γυμναστικής ή σχολικού Αθλητισμού β) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίριση γ) Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα χειροσφαίρισης δ) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα πετοσφαίρισης ε)

Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού και στ) Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στα γραφεία του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, Δ/νση Πεσματζόγλου 1 (Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης) καθημερινά 09:00-13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510-24244, κ. Αικατερινάκη Σωτηρία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δώδεκα (12) ημέρες από την δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένααπό 25/10/2018 έως και 5/11/2018.

Αναλυτικά :


………………………………………………………………………………………..

Ο Αθλητικός Οργανισµός του Δήµου Καλαµάτας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης έως 32 εβδοµάδες (8  µήνες), µε ωριαία αποζηµίωση.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εκδήλωση με θέμα: «Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης»

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που µπορούν να παραλαµβάνουν από τα γραφεία του Αθλητικού Οργανισµού (Ε. Σταδίου 13-31, ∆ηµοτικό Στάδιο Καλαµάτας), και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Ε. Σταδίου 13-31, ∆ηµοτικό Στάδιο Καλαµάτας 24132 Καλαµάτα υπόψη κας Γεωργάρα Πολυξένης (τηλ. επικοινωνίας: 2721020257). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στον Αθλητικό Οργανισµό του Δήµου Καλαµάτας (Εθνικού Σταδίου 13-31, Καλαµάτα) τηλ. επικοινωνίας 27210 20257 κατά τις ώρες 09.00-14.00 από την Παρασκευή 26/10/2018 έως και Πέµπτη 8/11/2018.

Το κείμενο της ανακοίνωσης με ΑΔΑ: 6ΛΚ8465Φ0Λ-0ΣΡ μπορείτε να τη δείτε 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Η ΕΕΕΠ αναζητεί (9)ΠΕ Διοικητικού και (6)Πληροφορικής με άριστη γνώση αγγλικής

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ...