Τρίτη, 30/11/2021, 13:22


Home / HEADER-NEWS / Οδηγοί Σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ (update)

Οδηγοί Σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ (update)

Δημοσιεύτηκε: 7:24 μμ Σεπτέμβριος 30th, 2018  


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οδηγοί Σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ του Ν.4186/2013

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 «Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών» του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της επικύρωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΔΑ/32521, ΔΑ/35965, ΔΑ/44022, ΔΑ/22098 και ΔΑ/49459/24-09-2018 αποφάσεις των υπ΄ αριθμ. 272/29-6-2017, 275/27-07-2017, 331/12-09-2018, 312/17-05-2018 και 333/24-09-2018 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε εξήντα πέντε (65) Προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιεί τους Οδηγούς Σπουδών των παραπάνω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα (πατήστε πάνω στην Ειδικότητα):

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
 

 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ