Τελευταία Νέα

Τρίτη, 09/03/2021, 08:43


Home / Featured / Οι βάσεις αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας. Πότε οι αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης. Πότε η Β φάση αποσπάσεων

Οι βάσεις αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας. Πότε οι αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης. Πότε η Β φάση αποσπάσεων

Δημοσιεύτηκε: 7:30 μμ Ιούλιος 26th, 2018  


Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

           Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 26/7/2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 26  Ιουλίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
 2. Συζητήθηκαν αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011. Το ΚΥΣΔΕ κατά πλειοψηφία εισηγήθηκε την απόσπαση 107 εκπαιδευτικών. Η κατανομή τους έχει ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ
ΠΕ01 8
ΠΕ02 26
ΠΕ03 17
ΠΕ04.01 11
ΠΕ04.02 8
ΠΕ04.04 3
ΠΕ05 4
ΠΕ06 5
ΠΕ07 1
ΠΕ08 2
ΠΕ11 4
ΠΕ78 1
ΠΕ80 6
ΠΕ79.01 1
ΠΕ81 1
ΠΕ86 9

 

 1. Συζητήθηκαν 25 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 2 του ν.4547/2018. Για τις μετατάξεις αυτές ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996. Τελικά μετατάσσονται 8 εκπαιδευτικοί ως εξής: 1 θέση ΠΕ01, 4 θέσεις ΠΕ86, 1 θέση ΠΕ87.02, 1 θέση ΠΕ87.03 και 1 θέση ΠΕ88.01.
 2. Απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη 1 ένσταση για μετάταξη από τη Β/θμια στην Α/θμια εκπαίδευση. Μειοψηφήσαμε ζητώντας να θεωρηθούν εμπρόθεσμες όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και 2 ημέρες πριν τη διενέργεια των μετατάξεων.
 3. Αποδεσμεύτηκε 1 εκπαιδευτικός για μετάταξη στην εκκλησιαστική εκπαίδευση
 4. Αποδεσμεύτηκε 1 εκπαιδευτικός που ζητά μετάταξη σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης αποδέσμευσης για μετάταξη. Τέλος έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης μετάταξης.
 5. Εγκρίθηκε 1 απόσπαση εκπαιδευτικού στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018.
 6. Σχετικά με τις ενστάσεις επί των αποσπάσεων έγινε συζήτηση για διάφορα ζητήματα. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές από τις παρακάτω περιπτώσεις. Αρχικά συζητήθηκαν 5 ενστάσεις επί των αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1.
 7. Συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν 4 ενστάσεις εκπαιδευτικών που είχαν αιτηθεί την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ως πολύτεκνοι.
 8. Απορρίφθηκε 1 ένσταση επί των αποσπάσεων σε Καλλιτεχνικά σχολεία.
 9. Απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού για εκπρόθεσμη αίτηση απόσπασης. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού που ζητούσε να ενταχθεί στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις.
 10. Συζητήθηκαν 15 ενστάσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1 ένσταση. Παράλληλα απορρίφθηκαν 3 ενστάσεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων.
 11. Έγιναν δεκτές  2 ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία.
 12. Έγιναν δεκτές 1 ανάκληση απόσπασης κατά προτεραιότητα και 1 τροποποίηση απόσπασης κατά προτεραιότητα.
 13. Έγιναν δεκτές 16 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν σε φορείς.
 14. Έγιναν δεκτές 33 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν με θητεία σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ.
 15. Συζητήθηκαν 21 ενστάσεις επί των αποσπάσεων. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές.
 16. Συζητήθηκαν 49 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 12 και εγκρίθηκαν οι 37. Ζητήσαμε να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις ανάκλησης των εκπαιδευτικών.
 17. Σχετικά με τη Β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών, σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη 14 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ προτίμησης. Μέσα την ίδια προθεσμία (14 Αυγούστου) οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη αποσπαστεί δύνανται να αιτηθούν τροποποίηση απόσπασης, ζητώντας την επανεξέταση της αίτησης τους και δηλώνοντας έως και 5 προτιμήσεις. Η τροποποίηση απόσπασης αφορά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ). Είναι αυτονόητο ότι το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ/ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) αρχικής απόσπασης δεν μπορεί να δηλωθεί εκ νέου και ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης της αίτησης επανεξέτασης ισχύει η αρχική απόφαση απόσπασης. Τέλος μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτήσεις απόσπασης.
 18. Από τη Δευτέρα 2/7/2018 μέχρι και την Παρασκευή 24/8/2018 μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης όπου θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί από το ΚΥΣΔΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ:Η συζήτηση επί των αιτήσεων αυτών που θα υποβληθούν το επόμενο διάστημα θα γίνει στις επόμενες συνεδριάσεις  του ΚΥΣΔΕ στις 22 & 28 Αυγούστου.
 19. Οι τροποποιήσεις και οι νέες αιτήσεις απόσπασης αφορούν αποκλειστικά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ). Δεν αφορούν αποσπάσεις σε φορείς που δεν εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ, ούτε νέες αποσπάσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι ενστάσεις, οι επανεξετάσεις και οι ανακλήσεις αφορούν στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία
 20. Η συζήτηση επί των ζητημάτων της Β΄ φάσης αποσπάσεων θα γίνει από τις 22 Αυγούστου και θα προσπαθήσουμε να ικανοποιηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός αιτήσεων.

Για την καλύτερη ενημέρωσή των εκπαιδευτικών, σας παραθέτω τις βάσεις επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις της Α΄ φάσης.

ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ01.00 Βθμια 19,125
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ02.00 Βθμια 33
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ03.00 Βθμια 14,375
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.01 Βθμια 16
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.02 Βθμια 14,917
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ08.00 Βθμια 33,125
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ08.00 Αθμια 8,167
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ78 Βθμια 20
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 32
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ81 Βθμια 39,125
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ82 Βθμια 40,375
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ84 Βθμια 33,125
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ91.01 Αθμια 19,5
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ02.00 Βθμια 43,125
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ03.00 Βθμια 12,375
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ04.02 Βθμια 50
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ04.04 Βθμια 31,875
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ05.00 Βθμια 69
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ08.00 Βθμια 34,625
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ08.00 Αθμια 24
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ11.00 Βθμια 63
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 47,625
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Αθμια 18
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ84 Βθμια 41,625
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ86 Αθμια 50,75
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ88.02 Βθμια 47,75
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ91.01 Βθμια 18,25
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕ02.00 Βθμια 10,5
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕ03.00 Βθμια 16,125
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕ06.00 Αθμια 22,875
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕ07.00 Αθμια 24,625
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕ11.00 Αθμια 28
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕ86 Αθμια 26,5
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ01.00 Βθμια 9
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ02.00 Βθμια 9,25
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ03.00 Βθμια 16,125
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ07.00 Αθμια 35,5
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ08.00 Βθμια 13,875
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ11.00 Αθμια 12
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ81 Βθμια 27
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ82 Βθμια 13,667
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ86 Αθμια 14,375
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΤΕ01.19 Βθμια 13,5
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕ01.00 Βθμια 17,125
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕ02.00 Βθμια 45
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕ03.00 Βθμια 22
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕ04.01 Βθμια 40,5
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕ04.02 Βθμια 12,667
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕ06.00 Αθμια 16
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕ07.00 Αθμια 35,917
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕ86 Βθμια 29,125
ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕ02.00 Βθμια 12
ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕ04.01 Βθμια 12,5
ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕ06.00 Βθμια 25,5
ΑΡΤΑ ΠΕ01.00 Βθμια 21,75
ΑΡΤΑ ΠΕ02.00 Βθμια 42
ΑΡΤΑ ΠΕ04.01 Βθμια 39,75
ΑΡΤΑ ΠΕ08.00 Βθμια 17,25
ΑΡΤΑ ΠΕ80 Βθμια 19,125
ΑΧΑΙΑ ΠΕ01.00 Βθμια 31,75
ΑΧΑΙΑ ΠΕ02.00 Βθμια 22,5
ΑΧΑΙΑ ΠΕ03.00 Βθμια 29,75
ΑΧΑΙΑ ΠΕ04.01 Βθμια 41,25
ΑΧΑΙΑ ΠΕ04.02 Βθμια 35,25
ΑΧΑΙΑ ΠΕ05.00 Αθμια 33,75
ΑΧΑΙΑ ΠΕ06.00 Βθμια 17,667
ΑΧΑΙΑ ΠΕ08.00 Βθμια 13,333
ΑΧΑΙΑ ΠΕ11.00 Αθμια 15,375
ΑΧΑΙΑ ΠΕ80 Βθμια 46,167
ΑΧΑΙΑ ΠΕ87.01 Βθμια 27,75
ΑΧΑΙΑ ΠΕ87.02 Βθμια 28,375
ΑΧΑΙΑ ΠΕ87.09 Βθμια 37,875
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ01.00 Βθμια 15,625
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ02.00 Βθμια 42
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ03.00 Βθμια 9,583
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.01 Βθμια 33
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.02 Βθμια 13
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.04 Βθμια 51,5
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.05 Βθμια 45,5
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ07.00 Αθμια 39,875
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ08.00 Αθμια 11,5
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ78 Βθμια 23,75
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 37,5
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Αθμια 33,75
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ80 Βθμια 30,125
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ86 Αθμια 46,5
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ88.02 Βθμια 33
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ89.01 Βθμια 48,5
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ91.01 Αθμια 22,417
Β ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ01.19 Βθμια 38
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ01.00 Βθμια 48,5
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ02.00 Βθμια 25,25
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ03.00 Βθμια 29,125
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ04.01 Βθμια 35,125
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ04.02 Βθμια 28,75
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ06.00 Βθμια 54,5
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ07.00 Αθμια 41,875
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ08.00 Βθμια 15,375
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ11.00 Βθμια 52,333
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ78 Βθμια 9,667
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 48,875
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ80 Βθμια 42
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ81 Βθμια 38,75
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ82 Βθμια 8,417
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ83 Βθμια 28,75
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ84 Βθμια 35
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ86 Αθμια 18,125
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ87.02 Βθμια 1,667
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ87.03 Βθμια 36,25
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ87.09 Βθμια 40,125
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ88.02 Βθμια 31,667
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ88.04 Βθμια 65,833
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ89.01 Βθμια 33,375
ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΕ02.00 Βθμια 8,083
ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΕ04.02 Βθμια 26
ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΕ06.00 Αθμια 26,667
ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΕ08.00 Βθμια 23,125
ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΕ11.00 Αθμια 29
ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΕ86 Αθμια 17,75
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ01.00 Βθμια 10,917
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ02.00 Βθμια 26,167
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ03.00 Βθμια 21,625
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.01 Βθμια 19
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.02 Βθμια 10,375
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ08.00 Βθμια 17,5
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 9,417
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ80 Βθμια 30,625
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ87.01 Βθμια 21,875
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ87.02 Βθμια 44,125
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ89.01 Βθμια 38,417
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ91.01 Αθμια 32,625
ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΕ06.00 Αθμια 42,125
ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΕ08.00 Βθμια 28
ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΕ86 Αθμια 22,125
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ01.00 Βθμια 23,5
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ02.00 Βθμια 33,625
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ03.00 Βθμια 14
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.01 Βθμια 37
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.02 Βθμια 12
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.04 Βθμια 29
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ04.05 Βθμια 9,167
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ06.00 Βθμια 61,833
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ08.00 Βθμια 22,583
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ08.00 Αθμια 6,583
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 26,625
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ80 Βθμια 42
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ82 Βθμια 41,375
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ87.01 Βθμια 24,25
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ87.09 Βθμια 33,5
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ88.02 Βθμια 32
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ91.01 Αθμια 18,75
ΔΡΑΜΑ ΠΕ01.00 Βθμια 42,25
ΔΡΑΜΑ ΠΕ02.00 Βθμια 13,083
ΔΡΑΜΑ ΠΕ03.00 Βθμια 45,833
ΔΡΑΜΑ ΠΕ04.01 Βθμια 48
ΔΡΑΜΑ ΠΕ06.00 Βθμια 42
ΔΡΑΜΑ ΠΕ06.00 Αθμια 13,625
ΔΡΑΜΑ ΠΕ07.00 Βθμια 39,25
ΔΡΑΜΑ ΠΕ07.00 Αθμια 9,833
ΔΡΑΜΑ ΠΕ81 Βθμια 32,875
ΔΡΑΜΑ ΠΕ86 Αθμια 17
ΔΡΑΜΑ ΠΕ88.02 Βθμια 40,25
ΔΡΑΜΑ ΠΕ88.04 Βθμια 24,5
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ01.00 Βθμια 54,167
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ02.00 Βθμια 17,917
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ03.00 Βθμια 32
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ07.00 Αθμια 25,75
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ11.00 Αθμια 9,583
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Αθμια 12,125
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ84 Βθμια 29,375
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ86 Αθμια 18,5
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ01.00 Βθμια 11,625
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ02.00 Βθμια 10,25
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ03.00 Βθμια 10,875
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ04.01 Βθμια 9
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ04.02 Βθμια 22,375
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ04.04 Βθμια 31,125
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ05.00 Αθμια 30
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ06.00 Βθμια 47,375
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ08.00 Βθμια 9,25
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ11.00 Βθμια 17,875
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ78 Βθμια 11,75
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 17
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ80 Βθμια 24
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ81 Βθμια 20,5
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ82 Βθμια 8,667
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ86 Βθμια 17,75
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕ87.09 Βθμια 29,625
ΕΒΡΟΣ ΠΕ02.00 Βθμια 11,125
ΕΒΡΟΣ ΠΕ03.00 Βθμια 36,875
ΕΒΡΟΣ ΠΕ04.01 Βθμια 35,5
ΕΒΡΟΣ ΠΕ06.00 Αθμια 22,875
ΕΒΡΟΣ ΠΕ07.00 Αθμια 29,5
ΕΒΡΟΣ ΠΕ11.00 Αθμια 34,375
ΕΒΡΟΣ ΠΕ80 Βθμια 20,25
ΕΥΒΟΙΑ ΠΕ04.02 Βθμια 28
ΕΥΒΟΙΑ ΠΕ04.04 Βθμια 18
ΕΥΒΟΙΑ ΠΕ04.05 Βθμια 39,5
ΕΥΒΟΙΑ ΠΕ05.00 Αθμια 10,75
ΕΥΒΟΙΑ ΠΕ06.00 Αθμια 14,5
ΕΥΒΟΙΑ ΠΕ11.00 Αθμια 18,25
ΕΥΒΟΙΑ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 46
ΕΥΒΟΙΑ ΠΕ86 Αθμια 20,5
ΕΥΒΟΙΑ ΠΕ91.01 Αθμια 12,5
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΠΕ02.00 Βθμια 13,917
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΠΕ03.00 Βθμια 27
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΠΕ04.02 Βθμια 35,25
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΠΕ78 Βθμια 11,5
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΠΕ86 Βθμια 25,125
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΕ04.01 Βθμια 35
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΕ06.00 Βθμια 49,875
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΕ83 Βθμια 9
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΕ86 Αθμια 32,875
ΗΛΕΙΑ ΠΕ02.00 Βθμια 9
ΗΛΕΙΑ ΠΕ03.00 Βθμια 26
ΗΛΕΙΑ ΠΕ11.00 Αθμια 21,625
ΗΛΕΙΑ ΠΕ86 Αθμια 20
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ02.00 Βθμια 8,667
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ03.00 Βθμια 14,625
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ04.02 Βθμια 28,5
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ06.00 Βθμια 31,125
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ07.00 Βθμια 39,125
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ07.00 Αθμια 18
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ78 Βθμια 35,25
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ80 Βθμια 24,875
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ83 Βθμια 19
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ86 Αθμια 14,625
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ87.02 Βθμια 1,75
ΗΜΑΘΙΑ ΠΕ87.03 Βθμια 13,375
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ01.00 Βθμια 22,625
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ02.00 Βθμια 10,625
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ03.00 Βθμια 30,25
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ04.01 Βθμια 19,875
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ04.04 Βθμια 29
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ04.05 Βθμια 12,25
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ06.00 Βθμια 15,625
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ07.00 Βθμια 48,75
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ07.00 Αθμια 23,5
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ08.00 Βθμια 37
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ11.00 Αθμια 41,5
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ78 Βθμια 20,25
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ80 Βθμια 25
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ82 Βθμια 30,25
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ86 Αθμια 12,75
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΠΕ03.00 Βθμια 14,25
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΠΕ06.00 Αθμια 28
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΠΕ86 Αθμια 10,125
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ01.00 Βθμια 47
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ02.00 Βθμια 39,25
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ03.00 Βθμια 30,125
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ04.01 Βθμια 31,25
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ04.05 Βθμια 35,667
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ07.00 Βθμια 15,75
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ08.00 Βθμια 39,375
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ78 Βθμια 22,25
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ87.09 Βθμια 39,333
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ88.02 Βθμια 21,417
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ02.00 Βθμια 10,375
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ06.00 Βθμια 45,875
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ06.00 Αθμια 18,5
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ07.00 Αθμια 11,125
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ78 Βθμια 43,25
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ81 Βθμια 40,625
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ86 Βθμια 15,75
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΕ07.00 Βθμια 18,625
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Αθμια 16,125
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΕ86 Αθμια 46,5
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΕ03.00 Βθμια 42,167
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΕ06.00 Αθμια 8,083
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΕ07.00 Αθμια 41,875
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΕ11.00 Αθμια 25,25
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΕ82 Βθμια 42
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΕ86 Αθμια 42,5
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ02.00 Βθμια 13,875
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ03.00 Βθμια 13
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ04.01 Βθμια 27,375
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ08.00 Βθμια 15,417
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ11.00 Αθμια 24,25
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ78 Βθμια 17,5
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ80 Βθμια 42,625
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕ86 Αθμια 16,125
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΠΕ90 Βθμια 39,625
ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ02.00 Βθμια 7,75
ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ03.00 Βθμια 38,333
ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ04.01 Βθμια 30,25
ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ06.00 Αθμια 30,25
ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ07.00 Αθμια 30,25
ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ78 Βθμια 20,417
ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ84 Βθμια 16
ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ86 Αθμια 13,375
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ02.00 Βθμια 39,5
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ03.00 Βθμια 22,75
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ04.01 Βθμια 49,667
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ06.00 Βθμια 20
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ06.00 Αθμια 14,5
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ07.00 Βθμια 30,375
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ81 Βθμια 46,625
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ82 Βθμια 36,75
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ84 Βθμια 49,833
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ86 Βθμια 34,125
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ86 Αθμια 12,5
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ01.00 Βθμια 47,5
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ02.00 Βθμια 7
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ04.01 Βθμια 10
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ05.00 Αθμια 11,625
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ06.00 Αθμια 14,375
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ11.00 Αθμια 20
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Αθμια 39,333
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ80 Βθμια 39,25
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ82 Βθμια 8,667
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ83 Βθμια 19,5
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ84 Βθμια 27,667
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕ86 Αθμια 10
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ01.00 Βθμια 11,625
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ02.00 Βθμια 8
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ03.00 Βθμια 12,625
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ04.01 Βθμια 27
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ04.02 Βθμια 16,25
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ05.00 Βθμια 18,625
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ05.00 Αθμια 10,5
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ06.00 Βθμια 14,625
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ07.00 Βθμια 12,5
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ08.00 Βθμια 36,833
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ11.00 Αθμια 16,375
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 37,5
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ80 Βθμια 12,25
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ82 Βθμια 29,5
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ83 Βθμια 12,25
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ84 Βθμια 66
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕ86 Βθμια 13
ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕ01.00 Βθμια 48,833
ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕ05.00 Αθμια 50
ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕ06.00 Αθμια 27,5
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ02.00 Βθμια 43,125
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ03.00 Βθμια 16,25
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ04.01 Βθμια 25
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ04.02 Βθμια 13,583
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ06.00 Βθμια 61,25
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ07.00 Βθμια 34,917
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ08.00 Βθμια 19
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 53,25
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ84 Βθμια 39,25
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ88.01 Βθμια 37,125
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ89.01 Βθμια 50,375
ΛΑΣΙΘΙ ΠΕ03.00 Βθμια 45,833
ΛΑΣΙΘΙ ΠΕ04.01 Βθμια 31,833
ΛΑΣΙΘΙ ΠΕ07.00 Αθμια 32,25
ΛΑΣΙΘΙ ΠΕ80 Βθμια 17,75
ΛΑΣΙΘΙ ΠΕ82 Βθμια 15,125
ΛΑΣΙΘΙ ΠΕ83 Βθμια 22,75
ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ01.00 Βθμια 16
ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ02.00 Βθμια 25,25
ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ07.00 Αθμια 2,917
ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ11.00 Αθμια 21,75
ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ86 Αθμια 40,5
ΛΕΥΚΑΔΑ ΠΕ03.00 Βθμια 29,583
ΛΕΥΚΑΔΑ ΠΕ07.00 Αθμια 11,5
ΛΕΥΚΑΔΑ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 23,417
ΛΕΥΚΑΔΑ ΠΕ86 Αθμια 41,75
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ01.00 Βθμια 45,5
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ02.00 Βθμια 15,125
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ03.00 Βθμια 28
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ04.01 Βθμια 30
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ04.02 Βθμια 13
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ07.00 Αθμια 24
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ08.00 Βθμια 13,25
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ11.00 Βθμια 44,375
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ78 Βθμια 17,875
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 20,417
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ80 Βθμια 49,625
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ81 Βθμια 28,125
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ82 Βθμια 42,625
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ83 Βθμια 56,167
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ84 Βθμια 45,625
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ86 Αθμια 13,625
ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΕ02.00 Βθμια 9
ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΕ04.01 Βθμια 25,25
ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΕ06.00 Βθμια 14,5
ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΕ08.00 Βθμια 44
ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΕ11.00 Αθμια 16,625
ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΕ80 Βθμια 26,667
ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΕ86 Αθμια 31,5
ΞΑΝΘΗ ΠΕ02.00 Βθμια 9,083
ΞΑΝΘΗ ΠΕ03.00 Βθμια 10
ΞΑΝΘΗ ΠΕ04.02 Βθμια 28,583
ΞΑΝΘΗ ΠΕ06.00 Βθμια 31,375
ΞΑΝΘΗ ΠΕ06.00 Αθμια 27,25
ΞΑΝΘΗ ΠΕ07.00 Αθμια 28,75
ΞΑΝΘΗ ΠΕ80 Βθμια 16,833
ΞΑΝΘΗ ΠΕ81 Βθμια 37,75
ΞΑΝΘΗ ΠΕ83 Βθμια 8,75
ΞΑΝΘΗ ΠΕ86 Αθμια 30,5
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ01.00 Βθμια 30,75
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ02.00 Βθμια 56,833
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ04.01 Βθμια 10,125
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ04.02 Βθμια 29,125
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ06.00 Αθμια 10
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ08.00 Βθμια 44,125
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ08.00 Αθμια 9
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ11.00 Αθμια 19,625
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ82 Βθμια 22
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ83 Βθμια 36
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ86 Αθμια 19,75
ΠΕΛΛΑ ΠΕ02.00 Βθμια 9,417
ΠΕΛΛΑ ΠΕ03.00 Βθμια 23,917
ΠΕΛΛΑ ΠΕ04.01 Βθμια 6,25
ΠΕΛΛΑ ΠΕ06.00 Αθμια 19,25
ΠΕΛΛΑ ΠΕ07.00 Αθμια 19,75
ΠΕΛΛΑ ΠΕ80 Βθμια 24,875
ΠΕΛΛΑ ΠΕ86 Αθμια 21,5
ΠΕΛΛΑ ΤΕ01.26 Βθμια 41,667
ΠΙΕΡΙΑ ΠΕ06.00 Αθμια 47
ΠΙΕΡΙΑ ΠΕ07.00 Αθμια 39,25
ΠΙΕΡΙΑ ΠΕ86 Αθμια 26,75
ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΕ03.00 Βθμια 48
ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΕ04.01 Βθμια 20
ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΕ86 Αθμια 18,875
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕ02.00 Βθμια 18,833
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕ03.00 Βθμια 17,833
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕ04.01 Βθμια 14,375
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕ05.00 Αθμια 27,583
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕ07.00 Βθμια 26,917
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕ11.00 Αθμια 19,5
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕ78 Βθμια 45,833
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕ80 Βθμια 8,667
ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕ86 Αθμια 13,5
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ02.00 Βθμια 9,083
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ04.01 Βθμια 8
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ04.02 Βθμια 14,5
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ06.00 Βθμια 13,75
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ07.00 Βθμια 33,125
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ11.00 Αθμια 30,75
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ80 Βθμια 37,75
ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ83 Βθμια 24,25
ΣΑΜΟΥ ΠΕ02.00 Βθμια 11,5
ΣΑΜΟΥ ΠΕ04.01 Βθμια 20
ΣΑΜΟΥ ΠΕ11.00 Αθμια 38,875
ΣΑΜΟΥ ΠΕ83 Βθμια 9,75
ΣΑΜΟΥ ΠΕ86 Αθμια 14,375
ΣΑΜΟΥ ΠΕ87.03 Βθμια 27,875
ΣΕΡΡΕΣ ΠΕ02.00 Βθμια 40,75
ΣΕΡΡΕΣ ΠΕ04.02 Βθμια 33
ΣΕΡΡΕΣ ΠΕ04.04 Βθμια 39,5
ΣΕΡΡΕΣ ΠΕ06.00 Αθμια 14,5
ΣΕΡΡΕΣ ΠΕ07.00 Αθμια 11,5
ΣΕΡΡΕΣ ΠΕ08.00 Βθμια 34
ΣΕΡΡΕΣ ΠΕ78 Βθμια 17
ΣΕΡΡΕΣ ΠΕ86 Αθμια 21,75
ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΕ04.02 Βθμια 39,25
ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΕ07.00 Αθμια 17
ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΕ86 Αθμια 35
ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΠΕ01.00 Βθμια 20,25
ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΠΕ02.00 Βθμια 33,5
ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΠΕ03.00 Βθμια 38,083
ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΠΕ08.00 Βθμια 32
ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΠΕ80 Βθμια 45,5
ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΠΕ86 Αθμια 26
ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕ04.02 Βθμια 38,667
ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕ05.00 Αθμια 17,25
ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕ07.00 Αθμια 13,875
ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕ11.00 Αθμια 56,75
ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕ86 Αθμια 36,25
ΦΩΚΙΔΑ ΠΕ02.00 Βθμια 19,375
ΦΩΚΙΔΑ ΠΕ03.00 Βθμια 9,833
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ01.00 Βθμια 35
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ02.00 Βθμια 8,333
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ04.01 Βθμια 18
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ05.00 Αθμια 39
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ06.00 Βθμια 32,375
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ06.00 Αθμια 27,375
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ07.00 Βθμια 39,625
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ07.00 Αθμια 18,667
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ11.00 Βθμια 66,875
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ80 Βθμια 19
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ81 Βθμια 36,5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ86 Βθμια 23,375
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ86 Αθμια 13
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ87.02 Βθμια 30,5
ΧΑΝΙΑ ΠΕ02.00 Βθμια 12,833
ΧΑΝΙΑ ΠΕ03.00 Βθμια 19,375
ΧΑΝΙΑ ΠΕ04.01 Βθμια 15,75
ΧΑΝΙΑ ΠΕ05.00 Αθμια 32,083
ΧΑΝΙΑ ΠΕ06.00 Βθμια 10,625
ΧΑΝΙΑ ΠΕ08.00 Βθμια 28,75
ΧΑΝΙΑ ΠΕ79.01/ΤΕ16 Βθμια 21,583
ΧΑΝΙΑ ΠΕ80 Βθμια 20,625
ΧΑΝΙΑ ΠΕ84 Βθμια 20,125
ΧΑΝΙΑ ΠΕ86 Αθμια 17,5
ΧΑΝΙΑ ΠΕ87.08 Βθμια 20,125
ΧΙΟΣ ΠΕ06.00 Αθμια 49,833
ΧΙΟΣ ΠΕ82 Βθμια 18,375
ΧΙΟΣ ΠΕ86 Αθμια 39
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δικαίωμα συμπληρωματικής αίτησης για δήλωση Ειδικών Μαθημάτων, ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές κλπ.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Δικαίωμα συμπληρωματικής αίτησης για δήλωση Ειδικών Μαθημάτων, ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές κλπ.

Από 8-3-2021 μέχρι 19-3-2021 δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ...