Τελευταία Νέα

Κυριακή, 28/02/2021, 21:21


Home / Featured / Στην εκπαίδευση εργάζονται οι περισσότεροι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου. 7/10 στο δημόσιο με ανώτατη εκπαίδευση

Στην εκπαίδευση εργάζονται οι περισσότεροι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου. 7/10 στο δημόσιο με ανώτατη εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε: 3:28 μμ Ιούλιος 11th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ για την εκπαίδευση στο (στενό) δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι με ανώτατη εκπαίδευση αποτελούν την πλειονότητα των εργαζομένων (7 στους 10 απασχολούμενους) με το μερίδιο να είναι σχεδόν ίδιο σε σχέση με το 2009, αλλά αυξημένο κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2000.

Μάλιστα, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αποτελούσαν το 2017 το 7% των
εργαζόμενων όταν το 2000 η αντίστοιχη αναλογία κυμαίνονταν στο 1%, με τον αριθμό τους
να έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί. Κατά τη διάρκεια της κρίσης η απασχόληση των ατόμων με
ανώτατη εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα σημείωσε μέση ετήσια άνοδο 2%, έναντι πτώσης
4% στο (στενό) δημόσιο τομέα. Η ανοδική πορεία της απασχόλησης σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα για τα άτομα με ανώτατη εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα το μερίδιο στο
σύνολο των εργαζομένων με ανώτατη εκπαίδευση να διαμορφωθεί στο 63% το 2017 από
56% το 2009. Αντίθετα, το μερίδιο των απασχολούμενων στο στενό δημόσιο τομέα
υποχώρησε στο 20% το 2017 χαμηλότερο κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009.

Στα Νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) καταγράφεται το μεγαλύτερο μερίδιο
απασχολουμένων με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, καθώς στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται οι σχολές ανώτατης εκπαίδευσης και τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.
Μαζί με τους αποφοίτους πανεπιστημίων ή ΤΕΙ αποτελούσαν το 2017 το 67% του συνόλου
των εργαζόμενων καταγράφοντας σημαντική άνοδο κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση
με το 2009.

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι ενώ στη διάρκεια της κρίσης επηρεάστηκαν αρνητικά οι
απόφοιτοι όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, φαίνεται ότι η κρίση είχε μεγαλύτερη
επίπτωση στους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης καθώς, από τη μια, ο αριθμός τους
σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες και οριακή αύξηση την
περίοδο της κρίσης (2009-2017). Από την άλλη, όμως, και παρά το γεγονός ότι οι απόφοιτοι
ανώτατης εκπαίδευσης εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης, μικρότερο ποσοστό
ανεργίας και μεγαλύτερη συνάφεια των σπουδών τους με την εργασία που εκτελούν, οι
άνεργοι με ανώτατη εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων μεταπτυχιακών ή
διδακτορικών σπουδών) σχεδόν τριπλασιάστηκαν μεταξύ 2009-2017, ενώ εκείνοι με
λυκειακή εκπαίδευση υπερδιπλασιάστηκαν. Ως αποτέλεσμα, παρότι οι άνεργοι με
εκπαίδευση στο Λύκειο παραμένουν αναλογικά περισσότεροι μεταξύ των ανέργων, η
μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου σημειώθηκε μεταξύ των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι τα στοιχεία για τους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, δεν
συμπεριλαμβάνουν όσους έχουν φύγει στο εξωτερικό, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, από
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης η πιο αρνητική επίδραση της κρίσης σημειώθηκε μεταξύ
των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δεν θα ξαναλειτουργήσουν δια ζώσης τα Πανεπιστήμια όλο το εαρινό εξάμηνο

Στην έκθεση γίνεται αναφορά και για τον τομέα της εκπαίδευσης

 

Η απασχόληση ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της
«Εκπαίδευσης» εμφάνισε μεταβλητότητα την περίοδο 2000-2016. Το υψηλότερο επίπεδο
καταγράφεται το 2009 (290,3 χιλ.) ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας κατά την περίοδο
2000-2009 (μέση ετήσια αύξηση 3,8%). Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια σημειώθηκε σημαντική
κάμψη με αποτέλεσμα το 2013 να υποχωρήσει σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο του
2003.

Ενδεικτικό του μεγάλου αριθμού πτυχιούχων από σχολές ανώτατης εκπαίδευσης με
προσανατολισμό την εργασία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας (π.χ. φιλοσοφική σχολή,
σχολή μαθηματικών κ.α.) και των περιορισμένων αντίστοιχα θέσεων απασχόλησης αποτελεί
το ύψος των αιτήσεων για προσλήψεις αναπληρωτών-ωρομισθίων.

Το σχολικό έτος 2016/2017 οι προσλήψεις αναπληρωτών-ωρομισθίων στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ανήλθαν στο 6% των συνολικών των αιτήσεων, με το 22% αυτών να έχει
πραγματοποιηθεί από αποφοίτους σχολών της Φιλοσοφικής (Διάγραμμα 3.7. Από το σύνολο
των αιτήσεων ανά ειδικότητα προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές-ωρομίσθιοι το 7% για
φιλολόγους, ποσοστό υποδιπλάσιο από εκείνο για μαθηματικούς και φυσικούς (15%). Άρα,
για μια θέση αναπληρωτή φιλολόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2016-
2017 αντιστοιχούσαν 14 αιτήσεις (Διάγραμμα 3.7)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δεν θα ξαναλειτουργήσουν δια ζώσης τα Πανεπιστήμια όλο το εαρινό εξάμηνο

Στην εκπαίδευση οι περισσότεροι πτυχιούχοι

Ο κλάδος «Εκπαίδευση» απορροφά το μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων ανώτατης
εκπαίδευσης, εξέλιξη που συνδέεται και με την παραπαιδεία και το μεγάλο αριθμό
φροντιστηρίων. Οι απασχολούμενοι με ανώτατη εκπαίδευση καταγράφουν μέση ετήσια
μείωση κατά 1% περίπου την περίοδο 2008-2016. Σε σχέση με το 2008 το επίπεδο ήταν
χαμηλότερο κατά 8% γεγονός που δικαιολογεί τη σχετική μείωση του μεριδίου στο 21%.
Ακολουθούν, οι απασχολούμενοι στη Δημόσια διοίκηση – Άμυνα, κατεξοχήν κλάδος του
δημόσιου τομέα, όπου οι εργαζόμενοι με ανώτατη εκπαίδευση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο
σχεδόν αντίστοιχο με εκείνο στις αρχές της οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, το μερίδιο στο
σύνολο των απασχολούμενων με ανώτατη εκπαίδευση σημείωσε μικρή υποχώρηση κατά 1
ποσοστιαία μονάδα.

Η απασχόληση ανά κλάδο διαφέρει σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη τη σχολή. Το ¼ των
αποφοίτων πανεπιστημίων εργάζεται στον κλάδο της Εκπαίδευσης, όταν στους αποφοίτους
ΤΕΙ το αντίστοιχο ποσοστό κυμάνθηκε στο 7,3% το 2016. Για τους εργαζόμενους με πτυχίο
πανεπιστημίου ακολουθούν οι κλάδοι των Επαγγελματικών δραστηριοτήτων (12,5%) και του
Εμπορίου (10,8%). Στη Δημόσια Διοίκηση – Άμυνα το μερίδιο των εργαζομένων με
πανεπιστημιακή εκπαίδευση υπολείπεται εκείνου των αποφοίτων ΤΕΙ (10,6% έναντι 17,6%).
Ίδια εικόνα παρατηρείται και στον κλάδο της Υγείας με το μερίδιο των εργαζομένων με
τεχνολογική εκπαίδευση να κυμαίνεται σε διπλάσιο σχεδόν επίπεδο συγκριτικά με εκείνο για
τους αποφοίτους των ιατρικών σχολών (Διάγραμμα 2.19). Στις επόμενες δυο υποενότητες
περιλαμβάνονται στοιχεία σε μεγαλύτερη ανάλυση για την απασχόληση στους κλάδους της
Εκπαίδευσης και της Δημόσιας διοίκησης-Άμυνας.

Αναλυτικά η έκθεση


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Δεν θα ξαναλειτουργήσουν δια ζώσης τα Πανεπιστήμια όλο το εαρινό εξάμηνο

Κατόπιν εισήγησης της επιτροπής των Ειδικών, η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και ...