Home / HEADER-NEWS / Πρόσκληση για αποσπάσεις προσωπικού στην ΑΔΙΠ

Πρόσκληση για αποσπάσεις προσωπικού στην ΑΔΙΠ

Δημοσιεύτηκε: 10:50 πμ Ιούλιος 13th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) είναι μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α’ 189), και μετονομασθεί με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/11 (Α΄ 195).

Οι αρμοδιότητες της Αρχής και το καθεστώς που τη διέπει αναφέρονται κυρίως στα άρθρα 64 – 75 και 80 του ν. 4009/11 (Α΄ 195), όπως ισχύουν. Δεδομένων των αυξανόμενων οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ΑΔΙΠ, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωσή της κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, η Αρχή έχει υιοθετήσει την πρακτική να εξαντλεί, σε κάθε
περίπτωση, τις δυνατότητες των ήδη διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων του Ελληνικού
Δημοσίου, πριν προβεί σε ενέργειες απόκτησης νέων, που αυξάνουν τόσο τη δική της όσο και τη
συνολική δημόσια δαπάνη. Ως εκ τούτου, για τη διοικητική και επιστημονική της υποστήριξη, η Αρχή επιδιώκει τη στελέχωσή της με αποσπάσεις δώδεκα (12) υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ.

Οι εργασίες που θα ανατεθούν στους αποσπασμένους θα αφορούν στην οικονομική, διοικητική,
τεχνολογική ή την επιστημονική υποστήριξη της Αρχής, ανάλογα με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της κάθε θέσης. Οι προοπτικές εξέλιξης των αποσπασμένων θα διαμορφώνονται με βάση τις επιδόσεις τους και τις ανάγκες οργανωτικής ανάπτυξης της Αρχής.

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου
της Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη (σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρ. 69 του ν. 4009/11, όπως ισχύει, και την περ. κβ) της παρ. 1 του άρθρ. 19 του ν. 4440/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής, η οποία διαμορφώνεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης.

Η απόσπαση διαρκεί 3 έτη, μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό
διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται,
κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου και αξιολόγησης των υπαλλήλων, να αποφασίζει την
παράταση της απόσπασής τους, εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Β.1 Για τις τέσσερις (4) από τις 12 θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής:
 Να είναι κάτοχοι πτυχίου Οικονομικών ή Διοικητικών Επιστημών, ελληνικού ή ομοταγούς
αλλοδαπού ΑΕΙ.
 Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε οικονομική διαχείριση προϋπολογισμού, προμηθειών και
δαπανών του δημοσίου ή και σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
 Να έχουν γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β)
υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) διαχείρισης λογισμικού λογιστικής.
 Να έχουν πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 Να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας και ικανότητα εργασίας σε δυναμικό και διαρκώς
εξελισσόμενο περιβάλλον και υπό συνθήκες μεταβλητού φόρτου.
Β.2 Για τη μία (1) από τις 12 θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής:
 Να είναι κάτοχοι πτυχίου Διοικητικών ή Οικονομικών ή Νομικών Επιστημών, ελληνικού ή
ομοταγούς αλλοδαπού ΑΕΙ, ή πτυχίου ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο στις Οικονομικές-Διοικητικές ή
Νομικές Επιστήμες
 Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 Να έχουν γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 Να έχουν πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 Να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας και ικανότητα εργασίας σε δυναμικό και διαρκώς
εξελισσόμενο περιβάλλον και υπό συνθήκες μεταβλητού φόρτου.
Β.3 Για τις δύο (2) από τις 12 θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής:
 Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών, ελληνικού ή ομοταγούς
αλλοδαπού ΑΕΙ.
 Να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής είτε στη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής είτε σε εργασίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων
πληροφορικής είτε σε διαχείριση βάσεων δεδομένων είτε σε ανάπτυξη και συντήρηση
ιστοσελίδων.
 Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα α) επεξεργασίας
κειμένων β) δημιουργίας παρουσιάσεων γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) διαχείρισης λογισμικού.
 Να έχουν πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας και ικανότητα εργασίας σε δυναμικό και διαρκώς
εξελισσόμενο περιβάλλον και υπό συνθήκες μεταβλητού φόρτου.
 Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής θα συνεκτιμηθεί.

Περισσότερα στην πρόσκληση


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...