Home / HEADER-NEWS / Νέο εξώδικο στο Υπουργείο Παιδείας για την ενοποίηση ειδικοτήτων

Νέο εξώδικο στο Υπουργείο Παιδείας για την ενοποίηση ειδικοτήτων

Δημοσιεύτηκε: 7:09 μμ Ιούνιος 18th, 2018  


Εξώδικο έχει αποστείλει ο κλάδος των οικονομολόγων στο Υπουργείο Παιδείας,  διαμαρτυρόμενος για την ενοποίηση της ειδικότητάς των ΠΕ09 με αυτές των ΤΕΙ και της οικιακής οικονομίας.

Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

Εξώδικη δήλωση – όχληση – διαμαρτυρία

Προς

Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στην Αθήνα.

——————

Είμαστε όλοι εκπαιδευτικοί, άλλοι αναπληρωτές και άλλοι μόνιμοι, του παλαιού κλάδου «Οικονομολόγοι ΠΕ09», ο οποίος ως γνωστόν δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018) καταργήθηκε ολοσχερώς μαζί με τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ18, ΠΕ18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03-Λογιστικής, ΠΕ18.35-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40-Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) και τον κλάδο ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας και από την κατάργησή τους προέκυψε ο ενοποιημένος κλάδος Οικονομίας ΠΕ80.

Επειδή η νομοθετική αυτή ρύθμιση απειλεί την εκπαιδευτική  αλλά  και  επαγγελματική  υπόσταση -ύπαρξή μας, προσβάλλει ως εκ τούτου την προσωπικότητά μας, καταβαραθρώνει τα επαγγελματικά και συνταγματικά μας δικαιώματα, οξύνει τις ανισότητες και τις αδικίες μεταξύ των εκπαιδευτικών εις βάρος του καταργημένου πλέον κλάδου μας και οδηγεί στην  πλήρη υποβάθμιση, απαξίωση της επιστήμης και των πτυχίων μας, καθώς θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όσους εντάσσονται στους πλέον ενωμένους κλάδους και ειδικότητες αλλά και στους μαθητές με την πλημμελή για ορισμένους διδασκαλία του μαθήματός μας, διαμαρτυρόμαστε με την παρούσα εξώδικη δήλωση, όχληση, διαμαρτυρία μας, για τους λόγους που αναφέρουμε παρακάτω αλλά και για άλλους που θα προσθέσουμε σε τυχόν οιαδήποτε δικαστική επιδίωξη προάσπισης των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας, ενέργεια για την οποία επιφυλασσόμαστε.

Η υλική και ηθική βλάβη που υφιστάμεθα από την παραπάνω απαράδεκτη ρύθμιση έγινε με μόνο κριτήριο την εξοικονόμηση δαπανών μέσω του περιορισμού των διορισμών αναπληρωτών και μονίμων συναδέλφων μας και δεν εδράζεται σε κανένα επιστημονικά αποδεκτό, παιδαγωγικής φύσεως κριτήριο, αυτό δε διότι:

Ο καταργημένος κλάδος ΠΕ18 εμπεριέχει ενοποιημένες τις  ειδικότητες: (18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων, 18.03-Λογιστικής, 18.35-Τουριστικών επιχειρήσεων,  18.40-Εμπορίας και Διαφήμισης).  Οι επαγγελματίες του κλάδου αυτού, ΠΕ18, προέρχονται από  Τεχνολογικά Ιδρύματα  που απλώς έχουν μία σχετική και μικρή συνάφεια με την Οικονομική Επιστήμη.

           Tο πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων αυτών, σε σχέση με το αντίστοιχο δικό μας είναι πολύ διαφορετικό. Οι διάφορες ειδικότητες  ΠΕ18  έχουν μία  συγκεκριμένη ειδίκευση η κάθε μια, με πρακτική και εργαστηριακή εφαρμογή  και για αυτόν ακριβώς το λόγο, τους  απορροφούν  αποκλειστικά  τα  ΕΠΑ. Λ.   (καθώς και τα ΕΠΑ.Σ, Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.). Παρά ταύτα, δεν αντιδρούν στην ενοποίηση αφού ανοίγουν διάπλατα για αυτούς και τα Γενικά Λύκεια.

Η γνώση  μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της,  δεν τεκμηριώνεται από τα προγράμματα σπουδών των τεχνολογικών ιδρυμάτων από τα οποία αποφοιτούν οι ΠΕ18.02. Στα οποία τεχνολογικά ιδρύματα τα μόρια εισαγωγής ήταν μακράν λιγότερα, έως  και ελάχιστα, σε σχέση με τα μόρια που απαιτούντο για την εισαγωγή της δικής μας ειδικότητας ΠΕ09 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δηλαδή διέφεραν και διαφέρουν ριζικά οι προϋποθέσεις εισαγωγής.

Η ισοπέδωση αυτή του κλάδου μας  ΠΕ09, με αλλαγές που δε στηρίζονται σε κανενός είδους τεκμηρίωση, αποτελεί  διακριτική μεταχείριση εις βάρος του κλάδου μας, από την οποία θα προκύψουν σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό των αναθέσεων των  μαθημάτων, με στρεβλώσεις εις βάρος όχι μόνον των εκπαιδευτικών  αλλά και των μαθητών. Συγκεκριμένα, εάν εξετάσουμε το αναλυτικό πρόγραμμα των Γενικών Λυκείων, τα μαθήματα τα οποία έχει ως πρώτη ανάθεση ο  κλάδος μας (ΠΕ09-Οικονομολόγοι), κινούνται στο ευρύτερο πεδίο όλων των κοινωνικών επιστημών,  ταυτοχρόνως  με όλα τα εξειδικευμένα και επιμέρους πεδία της οικονομικής επιστήμης. Οι δε πτυχιούχοι των σχολών των ΠΕ18 δεν έχουν ούτε το επιστημονικό υπόβαθρο ούτε την κατάλληλη κατάρτιση για να διδάξουν μαθήματα της οικονομικής επιστήμης.

Είμαστε σίγουροι ότι ενώ το γνωρίζετε, με την επίμαχη ρύθμιση με επιπολαιότητα αποδέχεστε το ενδεχόμενο να  διδάξει ο απόφοιτος των Τ.Ε.Ι  Λογιστικής,  Τουριστικών Επιχειρήσεων  ή Εμπορίας και Διαφήμισης, το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» ή τα μαθήματα  «Πολιτική Παιδεία», «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών», «Κοινωνιολογία», «Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών» και μάλιστα ως  μαθήματα  πρώτης  ανάθεσης τα οποία απαιτούν μικρο  και  μακροοικονομικές  αναλύσεις, ανάλυση  οικονομικο – πολιτικών ιδεολογιών  αλλά  και γνώσεις δικαίου,  Πολιτικών Επιστημών  αλλά  και  Κοινωνιολογίας. Πως θα το επιτύχει αυτό ο παραπάνω επαρκώς, αναρωτηθήκατε καθόλου;

            Επιπρόσθετα με την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση ενοποιείται πλήρως ο κλάδος μας με τον κλάδο ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, απόφαση η οποία επίσης μας προκαλεί κατάπληξη. Η κατεύθυνση και τα προγράμματα σπουδών και η όλη φιλοσοφία του Χαροκόπειου, από το οποίο αποφοιτούν οι εν λόγω συνάδελφοι, διαφέρουν ριζικά, δεν άπτονται καν των οικονομικών επιστημών. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία 5 χρόνια στο τμήμα της Οικιακής Οικονομίας του Χαροκόπειου, έχει αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών, με την προσθήκη κάποιων οικονομικών μαθημάτων. Αυτό το ελάχιστο δεν τους καθιστά όμως Οικονομολόγους, γεγονός άνευ σημασίας άλλωστε, αφού δεν έχουν καν αποφοιτήσει και βεβαίως δε βρίσκονται καν στον πίνακα με προϋπηρεσία και άρα δεν είναι αυτοί που θα κληθούν να διδάξουν.  Και συνεπώς το μείζονος σημασίας ερώτημα είναι: Τι θα γίνει με τους αποφοίτους που βρίσκονται στους πίνακες αναπληρωτών;  Πώς θα κληθούν να διδάξουν οικονομικά μαθήματα, όταν δεν έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο αφού δεν τα έχουν ποτέ διδαχθεί στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους;  Και μάλιστα όχι στα Γυμνάσια, όπου μόνον σε αυτά δίδασκαν έως τώρα, αλλά και στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και μάλιστα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούν γνώση  εις βάθος  μικρο-οικονομίας και μακρο-οικονομίας;  Αλλά και μαθήματα που απαιτούν γνώσεις  Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας αλλά και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης και μάλιστα ως μαθήματα πρώτης ανάθεσης; Αξίζει να προστεθεί επί του προκειμένου ότι τα μόρια εισαγωγής μας στις οικονομικές σχολές μας, απείχαν παρασάγγας από τα αντίστοιχα του Χαροκόπειου, αλλά και το γεγονός ότι και οι ενώσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ15 τάσσονται κατά της ενοποίησης και υπέρ της διακριτότητας των επιμέρους κλάδων.

Το σημαντικότερο όμως στην περίπτωση αυτή, που φαίνεται να σας διαφεύγει, είναι το γεγονός ότι ένας μαθητής που εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο και διδάσκεται το μάθημα από εκπαιδευτικό του κλάδου μας ΠΕ09, έχει κατά τεκμήριο, περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από το μαθητή που το έχει διδαχθεί από εκπαιδευτικό ΠΕ18 ή ΠΕ15. Επομένως στην περίπτωση αυτή τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά και δεν υπάρχουν στις δύο περιπτώσεις, άνευ λόγου, ούτε ίδιες ούτε ίσες ευκαιρίες επιτυχίας.

Επιπλέον το ίδιο σημαντικό είναι και το γεγονός ότι με τη ρύθμιση αυτή παραβιάζονται οι ίσες ευκαιρίες διεκδίκησης από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μόνιμης θέσης στην εκπαίδευση, καθόσον οι υποψήφιοι που εντάσσονται τώρα στον ενιαίο κλάδο και ανήκαν πριν στους κλάδους ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας και ΠΕ18, έχουν διαγωνιστεί σε εξετάσεις με διαφορετικά εξεταζόμενα μαθήματα και με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας από τα δικά μας, η δε είσοδος των ειδικοτήτων σε ενιαίο πίνακα προϋποθέτει διαγωνισμό σε ίδια μαθήματα και ίδια θέματα ίσης δυσκολίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ15 και ΠΕ18 διαγωνίστηκαν σε ευδιάκριτα γνωστικά αντικείμενα και σε διαφορετική εξεταστέα ύλη σε σχέση με του κλάδου των ΠΕ09 Οικονομολόγων, με αποτέλεσμα να μη στοιχειοθετείται ισότιμη και κοινή βάση εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμού επιτυχίας μεταξύ των υποψηφίων, δεδομένου ότι τα μόρια επιτυχίας στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προσμετρώνται στον πίνακα αναπληρωτών, διαμορφώνοντας τη σειρά κατάταξης.

Περαιτέρω η επίμαχη νομοθετική ρύθμιση με την κατάργηση του διακριτού κλάδου μας και την ενοποίηση σε έναν ενιαίο κλάδο ΠΕ80, στον οποίο θα υπαχθούν οι παλαιοί καταργημένοι εκτός από τον δικό μας κλάδοι ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ 18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03- Λογιστικής, ΠΕ18.35-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40-Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), θα έχει ως αποτέλεσμα να μη μετράει ισότιμα η προϋπηρεσία για όλους, δεδομένου ότι οι απόφοιτοι του κλάδου ΠΕ15 είχαν αναγνωρισμένη παιδαγωγική επάρκεια σε αντίθεση με το δικό μας κλάδο ΠΕ09 που δεν αναγνωρίζονταν ως καθηγητική σχολή. Αυτό είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση, μέχρι την απόκτηση της παιδαγωγικής επάρκειας, εισόδου στους πίνακες αναπληρωτών σε αντίθεση με τους αποφοίτους ΠΕ15 οι οποίοι μπορούσαν να διεκδικήσουν θέση αναπληρωτή αμέσως. Το επιχείρημα μας αυτό ενδυναμώνεται και από το γεγονός ότι στην ειδική αγωγή οι προσλήψεις  γίνονται  όχι  απλώς  διακριτά αλλά και  από χωριστούς  πίνακες, ακόμα  και  για τις  ενοποιημένες ειδικότητες του κλάδου  ΠΕ18.02, τη στιγμή κατά την οποία στη γενική αγωγή ο πίνακας των ΠΕ18.02 (δηλαδή ΠΕ18) είναι ένας κοινός – ενιαίος για όλες τις υποκατηγορίες – ειδικότητες τους.

Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας πλεονάζουν σε ποσοστό άνω του 50% με 60% και σε συνδυασμό με την επίμαχη και άδικη νομοθετική ρύθμιση, εξισώνονται με τον κλάδο μας ΠΕ09 Οικονομολόγων και πλέον έχουν ως πρώτη ανάθεση όλα τα οικονομικά μαθήματα, χωρίς την απαιτούμενη γνώση, με αποτέλεσμα να καλύπτουν τα περισσότερα οργανικά κενά σε όλη την επικράτεια, τα οποία άλλως θα κάλυπταν οι μόνιμοι συνάδελφοί μας, όπως άλλωστε θα ήταν και το ορθό διαθέτοντας την εξειδικευμένη για αυτό γνώση. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του καταργημένου κλάδου ΠΕ18 είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και απόφοιτοι οι περισσότεροι των ΚΑΤΕΕ, με δε την απαράδεκτη ρύθμιση οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα παίρνουν οργανικές θέσεις Οικονομολόγων, αποφοίτων δηλαδή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και με τελείως διαφορετικό και δυσκολότερο πρόγραμμα σπουδών.

Άραγε με ποιο επιστημονικό υπόβαθρο και εξειδίκευση οι εκπαιδευτικοί αυτών των κλάδων, ΠΕ18 και ΠΕ15, θα κληθούν αφενός να διδάξουν και αφετέρου να διορθώσουν γραπτά πανελλαδικών εξετάσεων, για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας;

Χαρακτηριστικό δε της βιασύνης και της συνακόλουθης προχειρότητας της ρύθμισης αυτής αποτελεί και το γεγονός ότι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου 4521/2018 «οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών». Ενώ ήδη από τις μεταθέσεις του κλάδου μας που πραγματοποιήθηκαν με αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την ισχύ του παραπάνω νόμου, ήτοι με τους παλαιούς πίνακες και με θέσεις της καταργούμενης ειδικότητάς μας ΠΕ09 Οικονομολόγων, προκύπτει ότι δεν ολοκληρώθηκαν με αυτούς τους πίνακες αλλά με τους νέους που θεσπίζονται με την επίμαχη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 και επομένως κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου.

Επειδή από όλα όσα παραπάνω παραθέσαμε γίνεται σαφές ότι η επίδικη νομοθετική ρύθμιση αντίκειται στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Ειδικότερα:

Το Σύνταγμα στο άρθρο 4 παρ. 1 ορίζει ότι: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και στο άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β ότι: «Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».

Επίσης στο άρθρο 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε με το ν. 2462/1997 και έχει αυξημένη τυπική ισχύ λόγω του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα, χωρίς καμία διάκριση, σε ίση προστασία του νόμου. Ως προς αυτό το ζήτημα, ο νόμος πρέπει να απαγορεύει κάθε διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσματική προστασία έναντι κάθε διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης».

Περαιτέρω στη διάταξη άρθρου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του ανθρώπου προβλέπεται ότι: «Η απόλαυση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που θέτει η παρούσα συνθήκη πρέπει να εξασφαλίζονται χωρίς διάκριση εξαιτίας κριτηρίων όπως το φύλο, η φυλή, η γλώσσα, η θρησκεία, η πολιτική ή άλλη τοποθέτηση, η εθνική ή κοινωνική προέλευση, η σύνδεση με κάποια εθνική μειονότητα, το καθεστώς ιδιοκτησίας, γέννησης ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα».

Επιπλέον στη διάταξη του άρθρου 7 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ορίζεται ότι: «Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση».

Η δε διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος με την οποία καθιερώνεται η αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες. Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας και ειδικότερα, τόσο τον κοινό νομοθέτη όσο και την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση. Η παράβαση δε της ανωτέρω συνταγματικής αρχής ελέγχεται από τα δικαστήρια μέσα στον κύκλο της δικαιοδοσίας τους.

Κατά τον έλεγχο αυτό, που είναι έλεγχος ορίων και όχι έλεγχος των, κατ’ αρχήν, επιλογών ή του ουσιαστικού περιεχομένου των νομικών κανόνων, ο κοινός νομοθέτης ή η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση δύναται να ρυθμίσει κατά ενιαίο ή διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις ή σχέσεις, λαμβανομένων υπ’ όψιν των υφισταμένων κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών ή άλλων συνθηκών που συνδέονται με τις υπό ρύθμιση καταστάσεις ή σχέσεις, επί τη βάσει δε γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, να προβαίνει στη σχετική ρύθμιση μέσα στα όρια της αρχής της ισότητας, που αποκλείουν τόσο την έκδηλη άνιση μεταχείριση είτε υπό την μορφή επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση καταστάσεων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες ή, αντιθέτως, τη διαφορετική μεταχείριση των αυτών ή παρομοίων καταστάσεων (πρβλ. ΣτΕ 3582/1996 επταμ.).

Σχετικά με την αρχή της αξιοκρατίας, το Σύνταγμα προβλέπει τα ακόλουθα:

«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας» (άρθρο 2 παρ. 1).

«Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (άρθρο 4 παρ. 1).

«Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους» (άρθρο 4 παρ. 4)

«Το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται,…., ανάλογα με τις ικανότητές τους». (άρθρο 16 παρ. 4, εδ. β).

«Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,… γίνεται… με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια… Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας…» (άρθρο 103 παρ. 7, εδ. α και β).

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, προκύπτει με σαφήνεια ότι κατοχυρώνεται ως συνταγματική η αρχή της αξιοκρατίας, ιδίως στο πλαίσιο της υπηρεσιακής κατάστασης. Η συνολική υπηρεσιακή κατάσταση, για ό,τι αφορά την πρόσληψη ή το διορισμό ή την επιλογή ή την εκλογή αλλά και τη σταδιοδρομία σε δημόσια θέση, διέπεται από τη συνταγματική αρχή (ήδη ρητά διατυπωμένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ β του Συντάγματος και στα άρθρα 1 παρ. 1, 12 παρ. 1 του υπαλληλικού κώδικα, ως γενικής αρχής του δημοσίου δικαίου) της αξιοκρατίας.

Κατά την αρχή της αξιοκρατίας, η πρόσληψη (υπό όλες τις μορφές που προαναφέρθηκαν), η παραμονή στην υπηρεσία, οι υπηρεσιακές μεταβολές, με ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγική εξέλιξη, και η λύση της υπαλληλικής σχέσης, πρέπει να ενεργούνται αποκλειστικά κατά το λόγο της προσωπικής αξίας και ικανότητας κάθε προσώπου με ίσους όρους (πρβλ. ΑΕΔ 30/1985, ΣτΕ 2786/1984, 352/1986, 2078/1987, 2778, 2840, 4062/1990, 3553/1991, 2607/1992, 2886/1995, 5094/1996, 115/1997, 4751/1998, 2820/1999, 2096, 2945, 3722/2000, 2717/2003, 2396/2004, επίσης βλ. ΔιοικΕφΛαρ. 126/1988, ΝοΒ 1991 σελ. 290, ΔιοικΕφΑθ 480/1990, ΔιΔικ 1990, σελ. 1319, 2746/1991, ΔιΔικ 1992 σελ. 74).

Ειδικότερα, όπως έχει κριθεί για την αξιοκρατία, ισχύει: «…η συνταγματική αρχή της ισότητας και η συναφής αρχή της αναπτύξεως της προσωπικότητας και της σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη κατά το λόγο της προσωπικής αξίας και ικανότητας….» (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος) (ΑΕΔ 30/1985, ΣτΕ 2078/1987, 2480/1990 κ.ά.).

Συνακόλουθα δεν επιτρέπεται Έλληνας πολίτης να αποστερείται, άμεσα ή έμμεσα, από το δικαίωμα κατάληψης δημόσιας θέσης, παραμονής και σταδιοδρομίας σε αυτήν, ανάλογα με τα προσόντα του. Διότι, όλα τα όργανα του κράτους «υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση…» των συνταγματικών δικαιωμάτων (άρθρο 25 παρ. 1, εδ β του Συντάγματος).

Επειδή από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η επίμαχη νομοθετική ρύθμιση αποτελεί διακριτική μεταχείριση εις βάρος μας και γενικά εις βάρος όλων των εκπαιδευτικών του κλάδου μας, αναπληρωτών και μονίμων, με την ισοπέδωση που υφιστάμεθα, την οποία παραπάνω αναλυτικά παραθέσαμε και ως εκ τούτου αντιβαίνει με την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Επειδή με τη ρύθμιση αυτή η παραπάνω αρχή κάμπτεται και για το λόγο ότι οι μαθητές που διδάσκονται τα οικονομικά μαθήματα από εκπαιδευτικούς του κλάδου μας των Οικονομολόγων ΠΕ09 εκπαιδεύονται σε αυτά με μεγαλύτερη πληρότητα και εμβάθυνση και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας από τους μαθητές που διδάσκονται αυτά τα μαθήματα από εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων και δη των ενοποιημένων πλέον κλάδων ΠΕ15 και ΠΕ18 και άρα άνευ αποχρώντος λόγου στερούνται της δυνατότητας ορθής και πλήρους διδασκαλίας κατά παράβαση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων αρχών της ισότητας.

Επειδή εξ αιτίας της ρύθμισης αυτής θίγεται η επιστημονική μας υπόσταση και κατ’ επέκταση και η προσωπικότητα μας, γεγονός που γεννά αξίωση αποζημίωσής μας, κατ’ άρθρο 57 Αστικού Κώδικα.

Για όλα αυτά σας καλούμε να τροποποιήσετε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση και να προβείτε εκ νέου στη δημιουργία υποκατηγοριών, δηλαδή μία σύνθεση  με  διακριτές  ειδικότητες,  δηλαδή διακριτούς-χωριστούς πίνακες, ώστε να αναγνωρισθεί με αντικειμενικότητα η  διαφορετικότητα/αυτονομία  των επιστημών  – σπουδών μας  αλλά  και  σαφέστατα  να διασφαλιστούν  και  τα  μόρια  που  καθένας  από  εμάς  έχει συγκεντρώσει.

Σας καλούμε έστω  και  τώρα, στην ύστατη αυτή στιγμή, να  προβείτε άμεσα στην τροποποίηση  του  επίμαχου  άρθρου και συγκεκριμένα ο κλάδος  ΠΕ80  Οικονομίας  να  τροποποιηθεί  ως  εξής :  Να  συντίθεται  από  τις   διακριτές   ειδικότητες   στη   δεξιά   στήλη,  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω  ΠΙΝΑΚΑ: 

ΠΕ 80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –               ΠΕ  80.01            Οικονομολόγοι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                     ΠΕ  80.02            Κοινωνιολόγοι

 

                                                      ΠΕ  80.03            Νομικής – Πολιτικών 

                                                                                              Επιστημών       

                    ΠΕ 81  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

                                                ΠΕ    81.01     (ή     ΠΕ 80.04)   Διοίκησης 

                                                                                         Επιχειρήσεων

                                                ΠΕ     81.02      (ή     ΠΕ 80.05)   Λογιστικής

 

                                                ΠΕ     81.03      (ή     ΠΕ80.06) Τουριστικών

                                                                                         Επιχειρήσεων

                                               ΠΕ     81.04      (ή    ΠΕ80.07) Εμπορίας και

                                                                                       Διαφήμισης

              ΠΕ 82

              ΟΙΚΙΑΚΗΣ                  ΠΕ     82            (ή    ΠΕ80.08)       Οικιακής     

                                                                                                    οικονομίας

             ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επειδή και στην περίπτωση που δεν προβείτε σε τροποποίηση της προσβαλλόμενης ρύθμισης και επειδή η επίμαχη αυτή νομοθετική ρύθμιση αποτελεί μνημείο αδικίας, παρανομίας και αντισυνταγματικής διαφορετικής και δυσμενούς μεταχείρισης μεταξύ των ίσων πολιτών και εκπαιδευτικών.

Επειδή από όλα τα παραπάνω προκύπτει η ηθική και νομική ορθότητα των επιχειρημάτων μας, θίγεται δε βάναυσα η ψυχολογική, οικογενειακή, οικονομική και κοινωνική μας υπόσταση ως κατ’ αρχήν ανθρώπινων όντων και πολύ περισσότερο και ειδικότερα ως εκπαιδευτικών, σας κάνουμε γνωστή την πρόθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα που μας παρέχει ο νόμος προκειμένου να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και γενικά να προβούμε και σε κάθε άλλη δικαστική η και εξώδικη ενέργεια προς υποστήριξη και διαφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας. Ενδεικτικά, δε, αναφέρουμε:

Αίτηση ακύρωσης κατά των πινάκων διορισμού αναπληρωτών με την εξουσιοδοτούσα περί τούτου υπουργική απόφαση, με παρεμπίπτουσα έρευνα της συνταγματικότητας της επίμαχης ρύθμισης που θα αφορά το σύνολο του κλάδου μας, μονίμους και αναπληρωτές.

Αίτηση ακύρωσης κατά των ήδη πραγματοποιηθεισών μεταθέσεων λόγω του ότι αυτές ενώ πραγματοποιήθηκαν με αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την ισχύ του παραπάνω νόμου, ήτοι με τους παλαιούς πίνακες και με θέσεις της καταργούμενης ειδικότητάς μας ΠΕ09 Οικονομολόγων, προκύπτει ότι δεν ολοκληρώθηκαν με αυτούς τους πίνακες αλλά με τους νέους που θεσπίζονται με την επίμαχη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 και επομένως κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου.

Αγωγή αποζημίωσης κατά παντός υπευθύνου είτε συλλογικά (Δημόσιο και διοικητικά όργανα) είτε ατομικά (υπηρεσιακοί παράγοντες και άλλοι τυχόν εμπλεκόμενοι) κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα όπου θεμελιώνεται η νομική ευθύνη του κράτους για την παράνομη μεταχείριση μας για αποζημίωση υλικής και ηθικής βλάβης όπου θα συνυπολογίζεται όλο το οικονομικό κόστος αλλά και η ψυχική φθορά που θα έχουμε υποστεί από αυτές τις ενέργειες της διοίκησης.            Ελπίζουμε ότι τις στιγμές αυτές θα πρυτανεύεσει η λογική σας και η ηθική σας υπόσταση ως υπουργού όλων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια λόγω και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την πατρίδα μας, έχουν καταστεί έρμαια και όμηροι καταστάσεων που τους θίγουν ως ανθρώπους και οικογενειάρχες και θα εργαστείτε για να εξευρεθεί μία λύση επί του θέματος χωρίς «αιματοχυσία» και «ανθρωποθυσίες» που θα ανοίξουν ένα νέο κύκλο ατέρμονων δικαστικών αγώνων και μάλιστα μεταξύ εκπαιδευτικών, που το μόνο μέλημά τους πρέπει να είναι η προσήλωσή τους στο ιερό καθήκον της μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης των ελληνόπουλων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Θεσσαλονίκη 11 Ιουνίου 2018

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των καλούντων

Δημήτριος Κιμ. Θεοδωρόπουλος

Δικηγόρος

Μητροπόλεως 13 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 221082 κινητό 6937103962

www.tlaw.gr

d-theod@otenet.gr

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ (ΠΕ09), ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ & ΜΟΝΙΜΟΥΣ, ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣH oikonomologoipe09@yahoo.com Ή ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (πρώην ΠΕ09)


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...