Home / Featured / Κίνδυνος εξοβελισμού της Γερμανικής Γλώσσας από τα Δημόσια Σχολεία 25 Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κίνδυνος εξοβελισμού της Γερμανικής Γλώσσας από τα Δημόσια Σχολεία 25 Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε: 7:37 πμ Ιούνιος 13th, 2018  


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.

info@pdv.org.gr

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Αριθμ. πρωτ.: 10/2018

ΠΡΟΣ:

– Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

κ. Κωσταντίνο Γαβρόγλου

ΚΟΙΝ.:

– Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.

κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο

– Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κ. Γεράσιμο Κουζέλη

– Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων &

Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γεώργιο Πολίτη

– Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων &

Οργάνωσης Δ.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο Κωνσταντάτο

– Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας

– Προέδρους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και

Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ

– Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε.

ΣΕΠΕ, ΕΛΜΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος εξοβελισμού της Γερμανικής Γλώσσας από τα Δημόσια Σχολεία 25 Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΣΧΕΤ:

 • Διαπιστωτική Πράξη και Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ’ 111966/Δ2-13.08.2013 με θέμα: «Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.»
 • Υποχρεωτικές Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 986/03.09.2013)
 • Υπουργικές Αποφάσεις: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016) και «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-4-2017)

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Στο από 15.05.2018 Δελτίο Τύπου επ’ αφορμής της απόφασής σας για την κατανομή 2.394 οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07- Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86 Πληροφορικής και ΠΕ91- Θεατρικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1921/ τ.’/30.05.2018) έχετε δηλώσει μεταξύ άλλων: «Η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς έχει να αντιμετωπίσει πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν. Ένα τέτοιο πρόβλημα που αφορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους λύνεται με μια σειρά αποφάσεων και ενεργειών τα τρία τελευταία χρόνια. Βάζουμε τέλος στις παθογένειες του πελατειακού συστήματος που οι προηγούμενες κυβερνήσεις υπηρετούσαν με ευλαβική προσήλωση».

 

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως πέραν της –σε κάθε περίπτωση άκρως απαραίτητης-  ολοκλήρωσης του ζητήματος των Οργανικών με την  κατανομή τους σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι που αποτέλεσε άλλωστε βασικό αίτημα του συνόλου των Επιστημονικών Ενώσεων των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων των ως άνω κλάδων και φυσικά και της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., εξακολουθεί να εκκρεμεί μια σειρά επειγόντων ζητημάτων, τα οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με το ζήτημα των Υποχρεωτικών Μετατάξεων και χρήζουν άμεσης επίλυσης.

 

Με το παρόν Υπόμνημα ωστόσο, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο ζήτημα «από το παρελθόν» και συγκεκριμένα από την περίοδο υπουργίας του κ. Αρβανιτόπουλου που αφορά τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 και τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημόσια Σχολεία της χώρας.

 

Πρόκειται συγκεκριμένα για το γεγονός της  πλήρους έλλειψης μετατάξεων καθώς και της πραγματοποίησης εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού μετατάξεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07  σε μεγάλο αριθμό Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, λόγω της μη «διαπίστωσης» κενών σύμφωνα με την υπ’ αριθ’ 111966/Δ2-13.08.2013 Διαπιστωτική Πράξη και Απόφασή του ως άνω Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, με θέμα: «Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.» όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013.

 

Ειδικότερα, η πλήρης έλλειψη μετατάξεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 αφορά:

 

 • Τις παρακάτω επτά Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Γ΄ Αθήνας, Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Πέλλας, Ροδόπης, Ρεθύμνου και Κυκλάδων.

 

Οι ελάχιστες, και συγκεκριμένα από μία έως τρεις μετατάξεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 αφορούν:

 

 • Τις παρακάτω δεκαοχτώ Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Αρκαδίας, Άρτας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ηλείας, Καστοριάς, Κεφαλλονιάς, Λακωνίας, Λασιθίου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Σάμου, Φωκίδας, Χαλκιδικής και Χίου.

 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι  οι ως άνω «παραλείψεις» δεν στοιχειοθετούνται και δεν τεκμηριώνονται με κανένα τρόπο βάσει της αντίστοιχης ζήτησης από μεριάς των μαθητών/τριών και ως εκ τούτου και των  πραγματικών και καταγεγραμμένων αναγκών σε καθηγητές κλάδου ΠΕ07 στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πολλές μάλιστα εκ των οποίων, λόγω ακριβώς της δεδηλωμένης προτίμησης για τα Γερμανικά χαρακτηρίζονται εδώ και χρόνια ως «γερμανόφωνες» (π.χ. Εύβοια και Ρέθυμνο). Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. έχει -πέραν της εύλογης απορίας του- επανειλημμένα και σε όλους τους τόνους εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του για τις σοβαρότατες επιπτώσεις του ζητήματος αυτού σε σχέση με τη δυνατότητα της απρόσκοπτης και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας και ειδικότερα της Γερμανικής στα Δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων αυτών.

 

Ωστόσο, αν και πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, μείζονος μάλιστα σημασίας, αφού αφορά στην ισότιμη, σταθερή και ουσιαστική παροχή του γνωστικού αντικειμένου της Β’ Ξένης Γλώσσας στο πλαίσιο παροχής της Δωρεάν και Δημόσιας Παιδείας και της Πολιτικής Προαγωγής της Πολυγλωσσίας όπως την ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα της δέουσας προσοχής από την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

 

Αντιθέτως, έχει ληφθεί σειρά άστοχων και δυσμενών για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας αποφάσεων, όπως οι Υπουργικές Αποφάσεις «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για την Πρωτοβάθμια (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016) και Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017) που σε συνδυασμό με:

 

 • την πλήρη απουσία μόνιμων καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) στα σχολεία των 7 Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν καθόλου μετατάξεις (Περίπτωση 1η )
 • την εξ αυτού του λόγου εξαίρεση των ως άνω επτά Διευθύνσεων από την σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων Γερμανικής Γλώσσας εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δυνάμει της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3391/τ.Β’/20-10-2016)
 • την ανεπαρκή στελέχωση με μόνιμους καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) των σχολείων των 18 Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες μετατάξεις (Περίπτωση 2η )
 • τις σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώνονται αναφορικά με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και τη διενέργεια των προσλήψεων αυτών σε πολλαπλές φάσεις (π.χ. για το σχολικό έτος 2017-2018 οι προσλήψεις αναπληρωτών  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια έγιναν σε συνολικά 7 φάσεις. Η Α’ φάση πραγματοποιήθηκε στις 06.09.2017 με μόνον 72 προσλήψεις ΑΜΩ  και ακολούθησαν η Β’ φάση στις 20.10.2017 με 108 προσλήψεις ΑΜΩ, η Γ’ Φάση στις 10.11.2017 με 19 προσλήψεις ΑΜΩ, η Δ’ φάση στις 30.11.2018 με 18 προσλήψεις ΑΜΩ και 3 ΑΠΩ, η Ε’ φάση στις 23.01.2018 με 3 προσλήψεις ΑΜΩ,  η ΣΤ’ φάση στις 09.02.2017 με 4 προσλήψεις ΑΜΩ και η Ζ’ φάση στις 21.02.2018 με 2 προσλήψεις ΑΜΩ)
 • την επιβολή της Β’ Ξένης Γλώσσας με κριτήριο τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού στις Υ.Α. για τις αντίστοιχες βαθμίδες προβλέπεται ότι: «αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • την γενικότερη έλλειψη σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 στο σύνολο των Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου οι καθηγητές Γερμανικών ανέρχονται στους 346
 • την ασύμμετρη αριθμητική αναλογία που καταγράφεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μεταξύ των καθηγητών Γερμανικής (346)  και Γαλλικής (περίπου 650) Γλώσσας
 • την ύπαρξη πραγματικής αντιστοιχίας Οργανικών Θέσεων και υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας σε ελάχιστες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. Δ’ Αθήνας και Ανατολική Θεσσαλονίκη)

 

έχουν δημιουργήσει πολλαπλά και δισεπίλυτα προβλήματα αναφορικά με τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και κατ’ επέκταση και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία νομοτελειακά  αναμένεται να οδηγήσουν στον πλήρη  εξοβελισμό της Γερμανικής Γλώσσας από τα Δημόσια Σχολεία των 25  Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και ακολούθως και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην προαναφερθείσα περίπτωση. Σύμφωνα δε με καταγγελίες μελών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές εκ των ως άνω Διευθύνσεων, λόγω ακριβώς των υφιστάμενων ελλείψεων σε καθηγητές κλάδου ΠΕ07 και της ισχύος όλων των  δεδομένων που αναλύθηκαν παραπάνω, τείνει να παγιωθεί η «πρακτική» εκ μέρους μεγάλης μερίδας Διευθυντών/τριών της αποτροπής των Γονέων και Κηδεμόνων από την επιλογή της Γερμανικής κατά τη διαδικασία της συμπλήρωσης των δηλώσεων της γλώσσας προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική), με το επιχείρημα ότι «δεν θα καταστεί εφικτή η διδασκαλία της, λόγω της έλλειψης ή της μη έγκαιρης στελέχωσης των σχολείων με καθηγητές της αντίστοιχης ειδικότητας».

 

Είναι σαφές ότι τα παραπάνω δεδομένα συνθέτουν ένα  απολύτως απαράδεκτο «τοπίο» στον χώρο της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, το οποίο πλήττει -και μάλιστα με κατάφωρο τρόπο- τα δικαιώματα όλων των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρωτίστως και πάνω απ’ όλα των μαθητών και μαθητριών, που αφενός μεν  στερούνται του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους για ίση και δωρεάν πρόσβαση στο παρεχόμενο εκ μέρους της Πολιτείας  μορφωτικό αγαθό της Β’ Ξένης Γλώσσας (Άρθρο 16 Συντ.) και αφετέρου δε υποβάλλονται σε εντελώς αντιπαιδαγωγικές και αντιδημοκρατικές λογικές «εξαναγκασμού» και «επιβολής» ενός γνωστικού αντικειμένου καίριας σημασίας για την ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, όπως είναι η Ξένη Γλώσσα, με κριτήρια μάλιστα ασαφή και ρευστά, που δίνουν μεγάλο περιθώριο για μια κατά το δοκούν και κατά περίπτωση ερμηνεία τους. Στην συνέχεια πλήττονται τα δικαιώματα των Γονέων και Κηδεμόνων που καλούνται για άλλη μια φορά και εν μέσω οικονομικής κρίσης να καλύψουν το υφιστάμενο  «κενό» στο Δημόσιο Σχολείο καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για την εκμάθηση της επιθυμητής εκ μέρους των παιδιών τους και βάσει του οικογενειακού και εκπαιδευτικού τους προγραμματισμού Β’ Ξένης Γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Ιδιωτικού Τομέα. Τέλος πλήττονται τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και το επιστημονικό κύρος των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, οι οποίοι παρά την καταγεγραμμένη ζήτηση για τα Γερμανικά βλέπουν το διδακτικό/εργασιακό τους αντικείμενο να συρρικνώνεται και να απαξιώνεται με τρόπο «τεχνητό», συστηματικό και μεθοδευμένο και κυρίως χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση.

 

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη δυνατή διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου και έχοντας ως γνώμονα, αφενός μεν τα ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά  δεδομένα αναφορικά με τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών όσο και τις  αυξημένες ανάγκες των μαθητών/τριών της χώρα μας  για εκμάθηση και Πιστοποίηση της παρεχόμενης Γλωσσομάθειας, καταγγέλλει ως απολύτως απαράδεκτες:

 

 • την απουσία στελέχωσης ή/και την υποστελέχωση μεγάλου αριθμού Διευθύνσεως Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πολλών δε εξ αυτών με «παραδοσιακά» αυξημένη ζήτηση για τα Γερμανικά
 • την εξαίρεση μεγάλου αριθμού Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων για την Γερμανική Γλώσσα, λόγω της προηγηθείσας παράλειψης μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • την γενικότερη έλλειψη μόνιμων καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • την έλλειψη σταθερού προγραμματισμού για την έγκαιρη και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ)
 • τους προβλεπόμενους στις Υ.Α. για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιορισμούς αναφορικά με: α)  τον επιτρεπτό αριθμό των παράλληλων τμημάτων Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας, και β)  την επιβολή της Β’ Ξένης Γλώσσας με κριτήριο τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την 1η Οκτωβρίου εκάστου σχολικού έτους, σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε βάση των δηλώσεων προτίμησης των μαθητών/τριών
 • την απουσία ενός σοβαρού, συνεκτικού και ουσιαστικού πλαισίου για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας
 • την γενικότερη απαξίωση του γνωστικού αντικειμένου της Β’ Ξένης Γλώσσας και ειδικότερα της Γερμανικής Γλώσσας και των εκπαιδευτικών που τη διδάσκουν

 

και με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης ζητά  την άμεση διευθέτηση και άρση  όλων των παραπάνω στρεβλώσεων μέσω:

 

 • Της έκδοσης νέων Διαπιστωτικών Πράξεων και Υ.Α. αναφορικά με τον πραγματικό αριθμό των κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε. στις περιοχές που σύμφωνα με την υπ’ αριθ’ 111966/Δ2-13.08.2013 Διαπιστωτική Πράξη και Απόφασή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου είτε δεν πραγματοποιήθηκαν καθόλου, είτε πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες μετατάξεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Της διενέργειας, όπου αυτό είναι εφικτό, βάσει του υφιστάμενου μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας συμπληρωματικών Μετατάξεων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την μόνιμη κάλυψη των αναγκών.
 • Της σύστασης κλάδου και οργανικών θέσεων Γερμανικής Γλώσσας εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παραπάνω Διευθύνσεις.
 • Της πραγματοποίησης 250-300 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, που απαιτούνται για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών.
 • Της έγκαιρης (πριν την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους) και αντίστοιχης των πραγματικών αναγκών πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07.
 • Της πλήρους απόσυρσης ή της τροποποίησης των «επίμαχων» διατάξεων των Υ.Α. αναφορικά με τον ανώτατο επιτρεπτό αριθμό των τμημάτων Ξένης Γλώσσας και την καταληκτική ημερομηνία της  1ης Οκτωβρίου.

 

 

Ως εκ τούτου σας καλούμε, μετά την με «συστηματικά και οργανωμένα βήματα» επίλυση του ζητήματος των Υποχρεωτικών Μετατάξεων Πλεονάζοντος Προσωπικού, όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε στο σχετικό με το θέμα Δελτίο Τύπου από 15.05.2018, να προχωρήσετε με αντίστοιχα «συστηματικά και οργανωμένα βήματα» στην αντιμετώπιση των ως άνω σοβαρότατων ζητημάτων που κατά ένα μεγάλο μέρος σχετίζονται άμεσα με το εν λόγω θέμα.

 

Στο πλαίσιο αυτό αναμένουμε τις δικές σας σχετικές ενέργειες και επαναδιατυπώνουμε το αίτημα που από κοινού με τους Επιστημονικούς Φορείς Γαλλικής έχουμε επανειλημμένα καταθέσει αναφορικά με την πραγματοποίηση μιας συνάντησης μαζί σας, προκειμένου να συζητηθεί το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας στα Δημόσια Σχολεία της χώρας και τη δυνατότητα ουσιαστικής  αναβάθμισής της, προς όφελος των μαθητών και των μαθητριών που φοιτούν σε αυτά.

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΙΛΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΠΕΤΙΝΑ-ΑΛΒΙΝΑ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...