Διάταξη για το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Διάταξη για το ΕΩΠΔ περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ για τις συνέργειες σε Ήπειρο και Ιόνιο ενώ κάποιες αλλαγές έχουμε και στο ΠΔ που διέπει τη λειτουργία δημοτικών και νηπιαγωγείων: Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Αντικαθίσταται η περίπτ. ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διάταξη για το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας.