Home / Featured / Απόφαση πιλοτικής δίκης υποχρεώνει το Υπουργείο να τοποθετήσει μεταταγμένους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 με μόρια Β/θμιας και όχι Α/θμιας.

Απόφαση πιλοτικής δίκης υποχρεώνει το Υπουργείο να τοποθετήσει μεταταγμένους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 με μόρια Β/θμιας και όχι Α/θμιας.

Δημοσιεύτηκε: 8:30 μμ Ιούνιος 6th, 2018  


«Απόφαση πιλοτικής δίκης υποχρεώνει το Υπουργείο να τοποθετήσει μεταταγμένους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 με μόρια Β/θμιας και όχι Α/θμιας. Η απόφαση αφορά 2.223 εκπαιδευτικούς ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε ότι μία από τις παλαιότερες δράσεις της συντονιστικής μας επιτροπής, η οποία αναπτύχθηκε κατόπιν αιτημάτων συναδέλφων, ήταν η συγκέντρωση και ο πανελλαδικός συντονισμός ενδιαφερομένων μεταταγμένων συναδέλφων μας των μη κοινών ειδικοτήτων, προκειμένου να διεκδικήσουν δικαστικά τα μόρια δευτεροβάθμιας που απώλεσαν από την εξ ολοκλήρου μετατροπή τους σε μόρια πρωτοβάθμιας μετά την μετάταξή τους. Για τον σκοπό αυτό είχαμε συντάξει, δια μέσω του νομικού μας συμβούλου και δύο πρότυπα αιτήσεων και ενστάσεων, τα οποία και διανέμαμε διαδικτυακά και δωρεάν. Για την πληρότητα των λεγομένων μας δείτε:

https://xenesglosses.eu/2016/12/sintonistiki-epitropi-metatagmenon-anakinosi-gia-ton-epanafpologismo-morion-metatagmenon-ekpedeftikon-kinon-idikotiton-tou-41722013/

https://xenesglosses.eu/2017/03/sintonistiki-epitropi-metatagmenon-tou-n-4172-epigousa-anakinosi-gia-sinadelfous-kinon-idikotiton-enopsi-metatheseon/

http://www.ipaideia.gr/paideia/sintonistiki-epitropi-metatagmenon-tou-n-4172-epeigousa-anakoinosi-gia-sinadelfous-mi-koinon-eidikotiton-enopsei-metatheseon

Πληθώρα συναδέλφων, ανταποκρινόμενοι στα παραπάνω, κατέθεσαν πανελλαδικώς αιτήσεις και ενστάσεις επαναυπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης, ζητώντας από τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, να υπολογίσουν εξ αρχής ορθά τις παραπάνω μονάδες, προκειμένου να μην μετατραπούν αυτές σε μονάδες πρωτοβάθμιας, μέχρι την μετάταξή τους, αλλά να παραμείνουν ως έχουν οι μονάδες της δευτεροβάθμιας. Οι κατά τόπους διευθύνσεις, έπειτα από οδηγίες που ζητήθηκαν και δόθηκαν από το υπουργείο, αρνήθηκαν εγγράφως να προβούν στον ζητούμενο κατά τα άνω ορθό επαναυπολογισμό και μάλιστα με την παρατήρηση ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο δικαστικώς.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συνάδελφοί μας των ειδικοτήτων ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής και ΠΕ19-20 Πληροφορικής από την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια πιλοτικής δίκης, δηλαδή για να ανιχνευθεί δικαστικά η ορθότητα των ισχυρισμών τους και να ανοίξει ως εκ τούτου ο δρόμος για την δικαστική ικανοποίηση όλων των συναδέλφων, να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και να ζητήσουν τον ορθό υπολογισμό των μορίων τους, με δικαστικό τους συμπαραστάτη τον νομικό μας σύμβουλο κο Δημήτριο Κιμ. Θεοδωρόπουλο. Η δικαστική τους αυτή προσφυγή, όπως μας ενημέρωσε ο νομικός μας σύμβουλος, έγινε δεκτή με την μόλις δημοσιευθείσα με αριθμό 169/2018 απόφαση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τους επιστραφούν δικαστικά τα μόρια που έχασαν από την μετατροπή και ως εκ τούτου να διεκδικούν τώρα τις οριστικές τους τοποθετήσεις με τα περισσότερα μόρια της δευτεροβάθμιας που αδίκως, σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου τους είχαν αφαιρεθεί. Η απόφαση αυτή ήδη έχει επιδοθεί στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η οποία είναι υποχρεωμένη να τοποθετήσει τους συναδέλφους που δικαιώθηκαν, με τις μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι την μετάταξή τους, η οποίες αδίκως και παρά τον νόμο, σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου, τους είχαν αφαιρεθεί. Σημειωτέον ότι στους παραπάνω συναδέλφους επιστρέφονται κατά μέσον όρο τριάντα (30) μονάδες στον καθένα.

Επειδή ήδη εκδόθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 91986/Ε2/5-6-2018 έγγραφο του υπουργείου, με το οποίο δίδονται οδηγίες στις κατά τόπους διευθύνσεις, για την τοποθέτηση των συναδέλφων μας των μη κοινών ειδικοτήτων, με βάση τα μόριά τους και μερικές διευθύνσεις εξέδωσαν εγκυκλίους πρόσκλησης των συναδέλφων μεταταγμένων των μη κοινών ειδικοτήτων να υποβάλουν αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και επειδή αυτό ζητήθηκε αυτή τη χρονική στιγμή και από τους δεκάδες συναδέλφους που είχαν καταθέσει τις ενστάσεις τους αλλά δεν είχαν προσφύγει στο Δικαστήριο, αναμένοντας την έκβαση της πιλοτικής δίκης, ερωτήθηκε ο δικηγόρος, νομικός μας σύμβουλος που χειρίσθηκε επιτυχώς την δίκη, εάν υπάρχει η δυνατότητα να διεκδικηθούν τα απολεσθέντα μόρια και από τους υπόλοιπους συναδέλφους σε αυτή τη χρονική στιγμή. Σύμφωνα με τον νομικό μας σύμβουλο και με την απάντηση που μας δόθηκε σήμερα, προκύπτει ότι, έπειτα από αυτήν την εξέλιξη και το νομολογιακό αυτό προηγούμενο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, μεταταγμένοι των μη κοινών ειδικοτήτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν δικαστικώς τα αδίκως απολεσθέντα μόριά τους, μπορούν να το κάνουν και τώρα, για τελευταία φορά και με εγγυημένη επιτυχία.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία με τον νομικό σύμβουλο, πριν από την έκδοση των πινάκων οριστικών τοποθετήσεών τους με την δημοσίευση των μορίων τους, για να τους ενημερώσει σχετικά σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν, για να δύνανται να ζητήσουν δικαστικώς την επιστροφή των απολεσθέντων από την μετατροπή μορίων τους. Όπως μας πληροφόρησε ο νομικός μας σύμβουλος, οι δικαστικές προσφυγές μπορούν να γίνουν ομαδικά ανά διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στοιχεία επικοινωνίας:    Ιστοσελίδα www.tlaw.gr    Ηλεκτρονική διεύθυνση: d-theod@otenet.gr   info@tlaw.gr Τηλέφωνα: 2310 221082 κινητό 6937103962 (ώρες επικοινωνίας από 14.00 μ.μ. έως 17.00 μ.μ.).

Παρακάτω παρατίθεται σχετικό απόσπασμα της απόφασης:

6.Επειδή, βάσει των διατάξεων αυτών, με την 119655/Δ1/30.8.2013 (ΦΕΚ Γ’ 986/3.9.2013) υπουργική απόφαση (‘’Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση’’) έγιναν οι μετατάξεις των αιτούντων εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης. Προς τούτο δε, λήφθηκε υπόψη από τη Διοίκηση η 122329/Δ1/4.9.2013 διευκρινιστική εγκύκλιος , σύμφωνα με την οποία η διαδικασία της τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης στην οποία μετατάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί να γίνει μετά από μετατροπή των υπηρετήσεών τους ως προς τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter στην καρτέλα των υπηρετήσεων και να δοθούν τα ΜΣΔ της πλησιέστερης προς την πρωτοβάθμια σχολικής μονάδας, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη τα αναπροσαρμοσμένα μόρια των εκπαιδευτικών στη διαδικασία των τοποθετήσεων. Στα πλαίσια της εγκυκλίου αυτής έγινε η μετατροπή των μορίων συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, σε εφαρμογή, κατά τη Διοίκηση, των διατάξεων του άρθρου 16 παρ.8 εδ.β’ του π.δ.50/1996, μετατράπηκαν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης τα μόρια των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είχαν υπηρετήσει οι εκπαιδευτικοί κατ` έτος σε μόρια των πλησιέστερων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές που υπηρέτησαν έως τη μετάταξή τους. Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι αιτούντες υπέγραψαν τις αιτήσεις μεταθέσεώς τους, συμπληρώνοντας ενυπόγραφη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των μορίων της αιτήσεως μεταθέσεως και συμφωνούν με το συνολικό αριθμό τους. Ειρήσθω, δε, ότι στα μόρια αυτά περιλαμβάνονται και αυτά των συνθηκών διαβίωσης, ανερχόμενα για έκαστο αιτούντα, αντιστοίχως, σε: 61,62 (επί συνόλου μορίων 112,49), 30,16 (επί συνόλου 65,16), 35,57 (επί συνόλου 76,07), 35,65 (επί συνόλου 77,65), 46,70 (επί συνόλου 93,70) και 76,40 (επί συνόλου 134,85 μορίων) μόρια. Κατά του 7664/3.4.2017 πίνακα που συντάχθηκε με βάση τα ανωτέρω μόρια για το σχολικό έτος 2017-2018, οι αιτούντες, επικαλούμενοι νομολογιακά δεδομένα και συγκεκριμένα τις υπ` αριθμ.104 και 105/2016 αποφάσεις του παρόντος Δικαστηρίου, υπέβαλαν τις από 10.4.2017 ισάριθμες ενστάσεις, αιτούμενοι διόρθωση του αθροίσματος των μορίων συνθηκών διαβίωσης ως εξής: ‘’να υπολογιστεί το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης που είχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πλην του τελευταίου έτους, συν το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης του τελευταίου έτους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο να μετατραπεί σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συν το άθροισμα μορίων συνθηκών διαβίωσης του χρόνου υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη μετάταξη και μετά και το άθροισμα αυτό να αποτελέσει το σύνολο των μορίων για τη μετάθεση/τοποθέτηση’’. Συγκεκριμένα, έκαστος των αιτούντων ζήτησε αντί του εσφαλμένου αριθμού μορίων συνθηκών διαβίωσης του πίνακα να τεθούν τα παραπάνω μόρια συνθηκών διαβίωσης ούτως ώστε το σύνολο των μονάδων μετάθεσης να αυξηθεί (ειδικότερα οι αριθμοί των μορίων αυτών αναφέρονται στις ως άνω ενστάσεις), δεδομένου ότι στον 8173/6.4.2017 πίνακα (αριθμ. πράξης 11/6.4.2017) οι αιτούντες καταχωρήθηκαν ως εξής (κατά τη σειρά του δικογράφου της αιτήσεως ακυρώσεως): ΜΣΔ: 63,62, 32,16, 37,57, 37,65, 49,70 και 78,40. ΣΎΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 119,49, 76,16, 83,07, 84,65, 101,7 και 137,85. Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν με τις προσβαλλόμενες πράξεις, μία για κάθε αιτούντα. 

7.Επειδή, το π.δ. 50/1996 «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών δημ. Εκπαίδευσης» (Α΄ 45), το οποίο εκδόθηκε κατ΄ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παρ. 8 του ν.1566/1985, Α΄ 167), ορίζει στην παρ. 8 του άρθρου 16 ότι: «8. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στην έδρα λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν. Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από μετάταξη από την Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση ή από την εκκλησιαστική εκπαίδευση λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους. Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση τα εξής: α) Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δέκα κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, και οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ,Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια (i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, (ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, (iii) την οργανικότητα, (iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού, (v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και (vi) το υψόμετρο. Για το σκοπό αυτό ο Υπουργός δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία για την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων καθώς και για τη διατύπωση γνώμης από τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας η κατάταξη των σχολείων σε κατηγορίες γίνεται ύστερα από πρόταση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων. β) Οι σχολικές μονάδες που καταργήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του Π.Δ. θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία της πλησιέστερης λειτουργούσας σχολικής μονάδας ίδιας βαθμίδας. γ) Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα. δ) …».

8.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, οι αιτούντες ζητούν τον ορθό υπολογισμό των μορίων των συνθηκών διαβίωσης, ανερχόμενα αντιστοίχως για έκαστο σε: 105,38 αντί των 63,62, 52,16 αντί των 32,16, 67,24 αντί των 37,57, 66,15 αντί των 37,65, 82,70 αντί των 49,70 και 112,74 μόρια αντί των 78,40 μορίων. Διότι, όπως ισχυρίζονται, τα μόρια αυτά υπολογίσθηκαν σε πολύ λιγότερα, με αποτέλεσμα να ελαττώνονται ισόποσα και τα συνολικά μόρια οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης της θέσης τους. Περαιτέρω δε, υφίστανται αδικαιολόγητα δυσμενή μεταχείριση από το γεγονός και μόνο της υποχρεωτικής μετάταξης, δεδομένου ότι ορισμένοι συνάδελφοι της ίδιας ειδικότητας ευνοούνται έναντι αυτών, με υπολογισμό περισσοτέρων μορίων λόγω της απόκλισης των μορίων συνθηκών διαβίωσης που οφείλεται στην διαφορετική μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περαιτέρω, όπως υποστηρίζουν, στην επιλογή των περιοχών υπηρέτησής τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου υπηρετούσαν πριν την μετάταξή, προέβαιναν με το κριτήριο να συγκεντρώσουν πολλά μόρια συνθηκών διαβίωσης, ώστε μελλοντικά να διαθέτουν περισσότερα μόρια μετάθεσης, τοποθέτησης ή απόσπασης και κατ’ επέκταση περισσότερες πιθανότητες για μία συμφέρουσα οικογενειακώς μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση ή απόσπαση. Για το λόγο δε αυτό υπέστησαν τις δυσμενέστερες συνθήκες διαβίωσης με προσωπικό και οικονομικό κόστος σε σχέση με συναδέλφους τους που ενσυνειδήτως, όταν υπηρετούσαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επέλεξαν περιοχές με λιγότερα μόρια και ευμενέστερες συνθήκες διαβίωσης, με αποτέλεσμα να βρίσκονται τώρα σε ψηλότερη θέση του πίνακα (παρατίθενται ενδεικτικώς ονόματα των εκπαιδευτικών που ευνοήθηκαν κατά την κατάταξή τους στον πίνακα).

9.Επειδή, ο υπολογισμός των μορίων μετάθεσης των αιτούντων, εκπαιδευτικών ΔΕ, έγινε, όπως ισχυρίζεται η Διοίκηση με την έκθεση απόψεών της προς το Δικαστήριο, βάσει εγκυκλίου οδηγίας και καθ` ερμηνεία του άρθρου 16 παρ.8 εδ.β’ του π.δ.50/1996, σύμφωνα με την οποία μετατράπηκαν τα έως τη μετάταξή τους μόρια συνθηκών διαβίωσης των υπηρετήσεών τους, τα οποία υπολογίσθηκαν σε τόσα όσα προέκυπταν για την πλησιέστερη σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προς τούτο όμως δεν προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις καμία αντιστοιχία μορίων μεταξύ Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι για το κριτήριο συνθηκών διαβίωσης η κατάταξη των σχολικών μονάδων ΠΕ περιλαμβάνει 10 κατηγορίες ενώ της ΔΕ 12 κατηγορίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στον νόμο κατά ειδική διαδικασία (πρόταση αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, γνώμη συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών κ.λ.π.) και με βάση απαριθμούμενα στο νόμο κριτήρια (πληθυσμός έδρας σχολείων, συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, οργανικότητα των σχολείων, απόσταση από έδρα του νομού, συγκοινωνιακές συνθήκες και υψόμετρο της περιοχής), ούτως ώστε οι κατηγορίες αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους οι εκπαιδευτικοί. Ενόψει δε αυτής της αναντιστοιχίας των κατηγοριών, η μετατροπή των μορίων όλης της υπηρέτησης των αιτούντων στις σχολικές μονάδες της ΔΕ σε μόρια των πλησιέστερων σχολικών μονάδων της ΠΕ στις περιοχές όπου υπηρέτησαν έως τη μετάταξή τους δεν βρίσκει έρεισμα στις επικαλούμενες από τη Διοίκηση διατάξεις του εδ.β’ του άρθρου 16 του π.δ.50/1996, κατά την έννοια των οποίων, συνεπώς, η μετατροπή των μορίων αφορά το τελευταίο έτος υπηρεσίας των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών στη ΔΕ. Επομένως, μη νομίμως κατετάγησαν οι αιτούντες στον πίνακα αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης με λιγότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης από αυτά που συγκέντρωναν από την υπηρέτησή τους στη ΔΕ έως και ένα χρόνο πριν τη μετάταξή τους, όπως βασίμως περί αυτού προβάλλουν με την κρινόμενη αίτηση. Πρέπει δε, γι` αυτό, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες απορρίψεις των από 10.4.2017 ενστάσεων των αιτούντων κατά του 7664/3.4.2017 πίνακα, προκειμένου, μετά από νέο υπολογισμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης χωρίς μετατροπή τους σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να καταταγούν οι αιτούντες στον πίνακα με βάση το συνολικό αριθμό μορίων μετάθεσης που θα προκύψει. Κατόπιν αυτών, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως. Το κατατεθέν παράβολο πρέπει ν` αποδοθεί στους αιτούντες (άρθρο 36 παρ.4του π.δ.18/1989, Α’ 8), ενώ, εκτιμωμένων των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί ο ηττηθείς διάδικος από τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων (άρθρο 4 παρ.1 του ν.702/1977, Α’ 268, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 του ν.3659/2008, Α’77, και άρθρο 275 παρ.1 του Κώδικα Διοικ.Δικονομίας-ν.2717/1999, Α’ 97).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Δέχεται την αίτηση. Ακυρώνει τις εξής πράξεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκη: Α): 1) Την 8130/10-04-2017 πράξη, 2) την 8077/10-04-2017, 3) την 8085/10-04-2017, 4) την 8045/10-04-2017, 5) την 8089/10-04-2017 και 6) την 8128/10-04-2017 πράξη και Β) τον πίνακα μοριοδότησης αίτησης βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης/μετάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου 8173/06-04-2017 και με αριθμό οριστικής πράξης 11/06-04-2017 της ιδίας ως άνω Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης καθόσον αφορά τους αιτούντες.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί σε νέα κατάταξη των αιτούντων στους οικείους πίνακες αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης, κατά το σκεπτικό.».

            Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης στη νομική ιστοσελίδα: www.tlaw.gr και στο πεδίο ¨πρόσφατα άρθρα¨.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4172/2013.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Άνοιξε η πλατφόρμα του voucher για εκπαιδευτικούς

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Προαγωγικές – Απολυτήριες εξετάσεις ΓΕΛ: Βαθμολόγηση γραπτών – Αναβαθμολόγηση

Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των Γενικών Λυκείων διορθώνονται ...