Home / HEADER-NEWS / Αυξάνονται οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Αυξάνονται οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Δημοσιεύτηκε: 9:00 μμ Ιούνιος 26th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Αυξήθηκε το επίδομα για τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων, όμως αυξάνεται και ο ρόλος τους όπως προκύπτει από τις τροποποιήσεις του ΠΔ79 που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τις συνέργειες σε Ήπειρο και Ιόνιο. Ως xenesglosses.eu σημειώνουμε ότι πολλές από τις αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων πηγαίνουν στους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων.

Δείτε πιο κάτω τις αλλαγές

στστ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και την ενημέρωση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων

«7. Η σχολική περιφέρεια των τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά
σχολεία καθορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.»

γ) η παρ. 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η σχολική περιφέρεια των τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά
σχολεία καθορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.».

δ) το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
αα) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ως Πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους νηπιαγωγείου, ως μέλη.»

ε) το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
αα) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.».

ζ) το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
αα) η περίπτ. ι΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον συντονιστή
εκπαιδευτικού έργου του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού
Συντονισμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),».

ββ) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο διευθυντής του σχολείου αποστέλλει προς ενημέρωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων τον
ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρόγραμμα εφημεριών.».

η) το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:

αα) το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για έγκριση. Ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών  θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».

ββ) η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο οικείος προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων εισηγείται εγγράφως μέσω του διευθυντή εκπαίδευσης, στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.».

δδ) Η παρ. 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/τμημάτων, ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων.».

εε) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εωσότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ύστερα από εισήγηση του διευθυντή. Συγκεκριμένα, αξιοποιείται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετημένοι στη σχολική μονάδα.».

Άρθρο 10

στστ) Η περίπτ. γ΄ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, κοινοποιείται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος και
αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.».

«Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος πρωινής ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων, με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.».

Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να  αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων.».

«6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και ο/οι εκπαιδευτικός/ οί που διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήμερο πρόγραμμα:
α) κοινοποιείται στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

«Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων.»

«Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενημέρωση στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών
θεμάτων, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτάσεις.».

«Οι σχολικές δράσεις της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 μπορεί να μην εντάσσονται στον
ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό του σχολείου, αλλά να είναι έκτακτες
μετακινήσεις των μαθητών, οπότε εγκρίνονται από το διευθυντή ή τον προϊστάμενο
του σχολείου, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για την
εκάστοτε σχολική δράση και θα συνοδεύουν τους μαθητές σε αυτή, τη γραπτή ή
προφορική ενημέρωση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων και αφού ληφθούν
υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.).».

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...