Home / Featured / Σε 10 ημέρες οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών. Αυξομειώσεις στις βάσεις. Οι συστάσεις προς βαθμολογητές

Σε 10 ημέρες οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών. Αυξομειώσεις στις βάσεις. Οι συστάσεις προς βαθμολογητές

Δημοσιεύτηκε: 11:43 μμ Ιούνιος 21st, 2018  


Ενώ την προηγούμενη χρονιά οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων είχαν αναρτηθεί στις 30 Ιουνίου και οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης στις 24 Αυγούστου, οι μαθητές φέτος θα μάθουν τις βαθμολογίες τους από το διάστημα από τις 28 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου.

Οι βαθμολογικές επιδόσεις σύμφωνα με πληροφορίες μας θα αναρτηθούν προς το τέλος της επόμενης εβδομάδες ή στις αρχές της παρεπόμενης.

Οκτώ  συστάσεις έκανε το Υπουργείο Παιδείας, προς τους βαθμολογητές των γραπτών των υποψηφίων για τα ΑΕΙ, πριν ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής συστάσεις:

1. Είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του.

2. Γι’ αυτό η κρίση του πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια και να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού.

3. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος.

4. Η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίμηση της απάντησης.

5. Είναι επιβεβλημένο όλοι οι βαθμολογητές να μετέχουν στην πειραματική βαθμολόγηση γραπτών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα βαθμολόγησης ή η ανάγκη διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή για την όσο το δυνατόν αντικειμενικοποίηση της κρίσης από όλους.

6. Είναι σαφές και τονίζεται ιδιαίτερα ότι η πειραματική βαθμολόγηση δεν έχει ως στόχο την επίλυση ή ανάδειξη επιστημονικών διαφωνιών αλλά την ομογενοποίηση της κρίσης μετά από την ανταλλαγή προβληματισμών και σύνθεση των απόψεων στα πλαίσια της φρασεολογίας του οικείου διδακτικού βιβλίου και των επιστημονικών απόψεων που διατυπώνονται σ’ αυτό.

7. Είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεμάτων, τι ζητείται και πως αξιολογείται το κάθε θέμα ή η ερώτηση.

8. Η δεύτερη βαθμολόγηση είναι χρήσιμο να γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που γίνεται η πρώτη βαθμολόγηση

Οι διαδικασίες μέσα στα βαθμολογικά Κέντρα

Η Επιτροπή κάθε Βαθμολογικού Κέντρου μετά την παραλαβή των γραπτών κάθε μαθήματος από τις οικείες ΕΕΔΔΕ, αφού καταγράψει σε σχετική κατάσταση τον αριθμό των γραπτών που παρέλαβε από κάθε Λύκειο – Εξεταστικό Κέντρο, αναμειγνύει τα γραπτά των Λυκείων, τα ταξινομεί κατά 25 σε φακέλους στην πλάτη των οποίων αναγράφεται ο τίτλος του μαθήματος και τα τοποθετεί στον ειδικό χώρο που έχει προετοιμάσει για πρώτη βαθμολόγηση. Εφιστάται η προσοχή στα μέλη της Επιτροπής του Β.Κ., ώστε σε κάθε περίπτωση κάθε 25άδα γραπτών να περιλαμβάνει γραπτά διαφορετικών σχολείων προέλευσης. Με ευθύνη των ίδιων των προέδρων των Β.Κ. πρέπει να εξασφαλίζεται το πλήρες ανακάτεμα των τετραδίων, ώστε να μην ταυτοποιείται σε καμία περίπτωση η προέλευση των γραπτών.

Εν συνεχεία ένα ή δύο δέματα των 25 γραπτών, κατά την κρίση και με ευθύνη του μέλους που είναι συντονιστής των βαθμολογητών για το μάθημα την επόμενη ημέρα από αυτή που εξετάστηκε, βαθμολογούνται πειραματικά για το συντονισμό και τη σύγκλιση της κρίσης των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών. Οι διαπιστώσεις από την πειραματική αυτή βαθμολόγηση γνωστοποιούνται και στους βαθμολογητές που ήταν δικαιολογημένα απόντες, από την πειραματική βαθμολόγηση και θα βαθμολογήσουν αυτό το μάθημα ως πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση στο συγκεκριμένο Β.Κ.

  Αν προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν διευκρίνισης από την Κ.Ε.Ε., τα σχετικά ερωτήματα διατυπώνονται την ίδια ημέρα (που γίνεται η πειραματική βαθμολόγηση) και διαβιβάζονται μέσω των FAX (ή των e-mail που θα δοθούν στους Προέδρους των Β.Κ.) στην Κ.Ε.Ε., προκειμένου αν κριθεί αναγκαίο να απαντηθούν από αυτήν την επομένη το πρωί. Τα ερωτήματα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του Βαθμολογικού Κέντρου και το μάθημα που αφορούν και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Β.Κ. Ερωτήματα Β.Κ. χωρίς την υπογραφή προέδρου ή αντιπροέδρου δεν θα εξετάζονται από την ΚΕΕ.

Η η βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος  αρχίζει μετά την 12:00 μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που εξετάστηκε όπως διευκρινίστηκε στο ΚΕΦ

Με την έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης, η Επιτροπή παραδίδει στον κάθε βαθμολογητή από ένα φάκελο, αφού τον χρεώσει πρώτα στο οικείο βιβλίο χρέωσης. Ο πρώτος βαθμολογητής, αποσυρόμενος στους ειδικούς χώρους του βαθμολογικού κέντρου, αξιολογεί ένα – ένα τα γραπτά, αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού. Ο βαθμός είναι στην κλίμακα 0 – 100.

Ο πρώτος βαθμολογητής, αφού ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και των 25 τετραδίων του φακέλου, επιστρέφει το φάκελο στη γραμματεία του Β.Κ. και ξεχρεώνεται από το βιβλίο χρέωσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε φάκελο, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος. Στα γραπτά κάθε φακέλου που παραδίδεται διορθωμένος από τον α ́ βαθμολογητή, επικαλύπτεται ο συγκεκριμένος χώρος από τη γραμματεία του Β.Κ. με αδιαφανές αυτοκόλλητο, και ο φάκελος τοποθετείται στον ειδικό χώρο για να δοθεί για δεύτερη βαθμολόγηση. Μετά τα παραπάνω και για όσα γραπτά κάθε μαθήματος έχει ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση, αρχίζει η δεύτερη βαθμολόγηση. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  20-27 Σεπτεμβρίου: Τα μέτρα για σχολεία, ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΣΔΕ, Φροντιστήρια και ΚΞΓ

Κατά την κατανομή των φακέλων στους δεύτερους βαθμολογητές   λαμβάνεται μέριμνα να μη δοθεί ο ίδιος φάκελος στον καθηγητή που τον χρεώθηκε σε πρώτη βαθμολόγηση. Για το λόγο αυτό στην πλάτη κάθε φακέλου αναγράφεται ο κωδικός κάθε βαθμολογητή πρώτου ή δεύτερου κατά περίπτωση κατά το χρόνο που του παραδίδεται για βαθμολόγηση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.60/2006 και του άρθρου 7 της Φ.251/37802 /Α5 (ΦΕΚ 698 Β ́/2016) Υ.Α., κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Βαθμολογικού κέντρου, μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσοτέρων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθμολόγησης, αποσφραγίζεται από τη γραμματεία ο βαθμός του α ́ βαθμολογητή και

α) εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων παραδίδει τα γραπτά στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο των βαθμολογιών του α ́ και του β ́ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι δύο βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ των βαθμολογιών στελέχους και αποκόμματος, καλείται αναλόγως ο α ́ ή β ́ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.

Μετά τον ανωτέρω οπτικό έλεγχο αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται η αναλυτική βαθμολογία των δύο βαθμολογητών στον Η/Υ με τη βοήθεια της σχετικής εφαρμογής.

Κατά την καταχώριση πληκτρολογείται η αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέμα. Τον τελικό συνολικό βαθμό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίζει και το πρόγραμμα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθμοί των δύο βαθμολογητών. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ του βαθμού που υπολογίζεται από το πρόγραμμα και του βαθμού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο α ́ ή β ́ βαθμολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου.

β) εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, τότε καλύπτονται με μαύρα αυτοκόλλητα οι βαθμοί του α ́ και β ́ βαθμ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ ́ βαθμ/τή. Αφού ο γ ́ βαθμ/τής βαθμολογήσει με μαύρο στυλό και με την ίδια διαδικασία του β ́ βαθμ/τή, η γραμματεία αποσφραγίζει τους βαθμούς του α ́ και β ́ βαθμολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας του α ́, β ́ και γ ́ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι τρεις βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ στελέχους και αποκόμματος, καλείται ο α ́, β ́ή γ ́ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.

Μετά τον οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας και των τριών βαθμολογητών, αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται στον Η/Υ η αναλυτική βαθμολογία και των τριών βαθμολογητών με τη βοήθεια της σχετικής εφαρμογής. Κατά την καταχώριση, πληκτρολογείται η αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέμα. Τον τελικό συνολικό βαθμό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίζει και το πρόγραμμα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθμοί των τριών βαθμολογητών. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ του βαθμού που υπολογίζεται από το πρόγραμμα και του βαθμού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο αντίστοιχος βαθμολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εγγραφές νεοεισαχθέντων στα Πανεπιστήμια

Όσον αφορά στη διαδικασία αποκατάστασης τυχόν λάθους που διαπιστώνεται κατά τον οπτικό έλεγχο ή την καταχώριση της βαθμολογίας, σας γνωστοποιούμε ότι η διόρθωση θα γίνεται μόνο με σφραγίδα και υπογραφή του προέδρου ή του αντιπροέδρου παρουσία του αντίστοιχου βαθμολογητή ή του υπεύθυνου καταχώρισης και με σαφέστατη αναφορά στο συγκεκριμένο ερώτημα ή θέμα, του οποίου ο βαθμός αποκαταστάθηκε στο ορθό. Λόγω έλλειψης χώρου, η σφραγίδα και η υπογραφή θα τεθούν στο πάνω μέρος της εξωτερικής όψης του εξωφύλλου του τετραδίου και στο στέλεχος και στο απόκομμα και όχι στην εσωτερική όψη του εξωφύλλου.

Αυξομειώσεις στις βάσεις

Πτώση βάσεων (ειδικά στο 2ο Πεδίο των Θετικών Επιστημών), αυξομειώσεις στο 1ο Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και πιθανή μικρή άνοδο στο 4ο Πεδίο των Επιστημών Πληροφορικής και Οικονομικών δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας που εξετάζουν τα γραπτά των υποψηφίων στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Η εξεταστική διαδικασία για τη μεγαλύτερη κατηγορία των τελειοφοίτων του Λυκείου λήγει αύριο με το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, που θα κρίνει και τα δεδομένα για τους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου των Επιστημών Υγείας και των Ιατρικών Σχολών. Ετσι, όπως εκτιμά για «ΤΑ ΝΕΑ» ο Αντώνης Φλωρόπουλος, επιστημονικός αναλυτής και διευθυντής των φροντιστηρίων Ομόκεντρο, τα δεδομένα που διαμορφώνονται ανά επιστημονικό πεδίο είναι τα παρακάτω:
1 Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών
Στο Πεδίο αυτό δεν αναμένουμε σημαντικές μεταβολές, γιατί ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων ήταν παρόμοιος με τον περσινό, ενώ δεν μεταβλήθηκαν οι άλλοι παράγοντες που το επηρεάζουν. Μπορεί να ήταν πιο απαιτητικά φέτος τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού, αλλά ήλθαν τα εύκολα θέματα στα Λατινικά Προσανατολισμού που εξισορρόπησαν τα πράγματα. Στις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως είναι η Νομική, τα ΜΜΕ, οι Σχολές Ψυχολογίας κ.λπ., δεν φαίνεται να μετακινούνται οι βάσεις περισσότερο από 100 μόρια προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Στα παιδαγωγικά τμήματα θα συναντήσουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις που σε πολλές σχολές θα ξεπερνούν και τα 2.000 μόρια.
2 Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Σπουδών
Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας εδώ, που δίνουν και τα περισσότερα μόρια, είναι τα Μαθηματικά Προσανατολισμού και η Φυσική Προσανατολισμού. Μαθηματικά και Φυσική δίνουν μαζί 12.000 μόρια, ενώ τα άλλα δύο δίνουν 8.000 μόρια, με άριστα τα 20.000 μόρια. Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού δεν δίνουν καλύτερες βαθμολογίες, παρότι τα θέματα ήταν ευκολότερα από πέρυσι. Η Φυσική Προσανατολισμού δυσκόλεψε φέτος τους υποψηφίους και θα είναι η κυριότερη αιτία που θα μετακινήσει τις βάσεις προς τα κάτω. Η Χημεία Προσανατολισμού με τη σειρά της προκαλεί πτώση των βάσεων, με τα δυσκολότερα θέματα που συναντάμε φέτος. Στις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως τα Πολυτεχνεία, Φυσικομαθηματικές, Γεωπονικές και Σχολές Πληροφορικής, θα δούμε μικρότερη πτώση, έως και 300 μόρια, με μεγαλύτερη πτώση στις μεσαίες και στις σχολές χαμηλής ζήτησης. Στα ΤΕΙ της επαρχίας η βαθμολογία σε πολλές σχολές θα είναι ακόμα και κοντά στα 8.000 μόρια.
3 Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Υγείας

Οι υποψήφιοι για το Πεδίο αυτό είναι «παντός καιρού», αφού τα δύσκολα θέματα τους επηρεάζουν λιγότερο από τους υποψηφίους των άλλων Πεδίων. Εδώ συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός αριστούχων. Εχουμε συνηθίσει κάθε χρόνο να συναντάμε υποψηφίους για τις Ιατρικές Σχολές με βαθμολογίες κοντά στα 19.000 μόρια. Αυτό θα επαναληφθεί και φέτος, παρότι τα θέματα στη Φυσική και τη Χημεία ήταν δυσκολότερα από πέρυσι. Στις σχολές όμως που θέλουν λιγότερα μόρια θα δούμε ευδιάκριτη πτώση, όχι όμως εντυπωσιακή.

4 Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Πέρυσι το κατρακύλισμα των βάσεων ήταν πολύ ισχυρό και οι αριστούχοι ελάχιστοι. Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού ωστόσο δυσκόλεψαν και φέτος πολύ. Τα παιδιά του Πεδίου αυτού διαγωνίζονται στα ίδια θέματα Μαθηματικών που εξετάζονται και οι υποψήφιοι για τα Πολυτεχνεία και τις Φυσικομαθηματικές Σχολές, ενώ παλιότερα οι αντίστοιχοι υποψήφιοι της 4ης Δέσμης (οικονομικής κατεύθυνσης) εξετάζονταν σε θέματα διαφορετικού βιβλίου, που είχαν περισσότερο ενδιαφέρον γι’ αυτούς. Το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ήρθε και πάλι ως από μηχανής θεός, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, για να βοηθήσει τους υποψηφίους να πετύχουν καλύτερες βαθμολογίες. Φέτος στο μάθημα αυτό ο αριθμός των αριστούχων θα είναι αυξημένος. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι βάσεις δεν θα είναι χαμηλότερες από τις περσινές, ενώ αναμένεται να αυξηθούν σε πολλά δημοφιλή τμήματα ΑΕΙ, κυρίως στην Αττική.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος, με την οποία καλούνται οι απόφοιτοι ...