Home / Featured / Εξώδικο από εκπαιδευτικούς 3 κλάδων εισέπραξε το Υπουργείο Παιδείας

Εξώδικο από εκπαιδευτικούς 3 κλάδων εισέπραξε το Υπουργείο Παιδείας

Δημοσιεύτηκε: 5:36 μμ Μάιος 21st, 2018  


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Σας δημοσιεύουμε σχέδιο εξώδικης δήλωσης – υπομνήματος προς το υπουργείο, που συνέταξε ο νομικός μας σύμβουλος και αφορά, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, μόνο μεταταγμένους συναδέλφους των κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16 Μουσικών μαθημάτων). Στην απευκταία περίπτωση που μεσολαβήσει κάτι αρνητικό για την απόδοση των οργανικών θέσεων των μεταταγμένων συναδέλφων των μη κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ89 Πληροφορικής και ΠΕ91Θεατρικών μαθημάτων) τότε θα επέλθει ανάλογη τροποποίηση του εξωδίκου.

Η συγκέντρωση συμμετοχών για την συνυπογραφή του εξώδικου, συνεχίζεται μέχρι τις 25 Μαΐου 2018, στο e-mail ozarampo@ath.forthnet.gr  με αποστολή των προσωπικών σας στοιχείων, ειδικότητα, περιοχή υπηρέτησης και τηλέφωνο επικοινωνίας. Τονίζεται ότι η συμμετοχή σας πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

——————————————-

Εξώδικη δήλωση – υπόμνημα

Προς

Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα

Ενημερωθήκαμε, όπως και εσείς για τη δημοσίευση της με αριθμό 3404/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία δίδεται τέλος σε μία πολύκροτη υπόθεση που ταλάνισε τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων από το έτος 2013.

Και αυτό, διότι σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αυτής, επιλύεται οριστικά και αμετάκλητα το θέμα της συνταγματικότητας των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, με το κύρος του ανωτάτου ακυρωτικού μας Δικαστηρίου και δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία για τη συνταγματική ορθότητα αφενός της διάταξης αυτής και αφετέρου και των εκδοθεισών κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής επιμέρους υπουργικών αποφάσεων μετατάξεων.

Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφαίνεται ότι: «Στο πλαίσιο αυτό, η επίμαχη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που πλεονάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και αντιστρόφως, μετά από προσδιορισμό των λειτουργικών αναγκών και των κενών οργανικών θέσεων στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, δεν αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος. … Με τα δεδομένα αυτά, η διάταξη αυτή, ενόψει και του εξαιρετικού της χαρακτήρα, αναφερόμενη σε ένα μόνο σχολικό έτος (2013-2014), δεν συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία πρόκειται να μεταταγεί υποχρεωτικά το ως άνω εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν θίγει την δυνατότητά τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων τους. Συνεπώς η διάταξη αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν αντιστοίχως τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας ούτε όμως και με την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης…».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Κυρώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τη μη συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης

Επομένως, από τα παραπάνω δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση των προϋφισταμένων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διότι δεν επιτάσσει την ανάκληση των μετατάξεών μας, προκειμένου να λάβουν αυτοί μετάθεση.

Ωστόσο κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχο νομιμότητας, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του αυτή, διαπιστώνει ότι η Διοίκηση του Υπουργείου σας, δεν προέβη σε επαρκή τεκμηρίωση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων το 2013, λόγω της συστάσεως νέων ολοήμερων σχολείων (ΕΑΕΠ), 357 τον αριθμό, σε όλη την επικράτεια βάσει μεταγενέστερων Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ Β’ 1563/21-6-2013 και Β’2501/4-10-2013), με αποτέλεσμα να αποφανθεί το Δικαστήριο ότι υπήρξε παράβαση του νόμου ως προς αυτήν την τυπική έλλειψη.

Επειδή, μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, έχουμε περιπέσει σε μία ανασφάλεια και αγωνία σχετικά με την υπηρεσιακή μας κατάσταση και επειδή επιτάσσεται να μην θιχθούν τα δικαιώματα των 1.345 καλόπιστων εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων και εμείς οι καλούντες, που έχουν ήδη εδώ και πέντε χρόνια, προσαρμόσει την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, βάσει των επωφελών για αυτούς μετατάξεών τους, στους τόπους των συμφερόντων τους.

Έπειτα από αυτά, λαμβάνοντας υπ’ όψει τις συνταγματικές αρχές της χρηστής διοίκησης, της εμπιστοσύνης του διοικουμένου και του κράτους δικαίου, αιτούμεθα όπως μεριμνήσετε ούτως ώστε να αποκλειστεί με κάθε τρόπο μία σφοδρή ανατροπή της παγιωθείσας υπηρεσιακής κατάστασης 1.345 εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων και εμείς οι καλούντες, πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων, με την συνακόλουθη ανατροπή χιλιάδων ενδιαμέσων υπηρεσιακών μεταβολών (π.χ. μεταθέσεών τους σε άλλες Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οριστικών τοποθετήσεών τους σε δημοτικά σχολεία), αλλά και να διασφαλιστεί το υφιστάμενο υπηρεσιακό καθεστώς των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων και εμείς, όπου αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της, διατηρώντας σε ισχύ τις συντελεσθείσες υπηρεσιακές της μεταβολές με κάθε νόμιμο τρόπο, δεδομένου ότι θα ήταν εφικτή δια νόμου η μεταφορά των οργανικών τους θέσεων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ευελπιστούμε ότι θα ευοδωθεί το αίτημά μας αυτό, καθότι με τον τρόπο αυτό θα δοθεί οριστικό και πλήρες τέλος και από διοικητικής πλευράς στο ζήτημα των μετατάξεων, που τόσο ταλαιπώρησε χιλιάδες εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους, χωρίς καμία προσωπική δική τους ευθύνη, μεταξύ αυτών και εμάς τους καλούντες.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Η εγκύκλιος για την αξιολόγηση στο δημόσιο

Την πίστη και ελπίδα μας αυτή ενδυναμώνει και η έκδοση της πρόσφατης με αριθμό Φ.28/81399/Δ1/18-5-2018 υπουργικής απόφασής σας περί κατανομής των οργανικών θέσεων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων – κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ86 Πληροφορικής και ΠΕ91 Θεατρικής αγωγής, με την οποία δίδεται τέλος στην υπηρεσιακή ομηρία των συναδέλφων μας αυτών, με τους οποίους μας ενώνει η κοινή μοίρα των υποχρεωτικών μετατάξεων του Ν. 4172/2013. Η έκδοση της απόφασης αυτής καταδεικνύει ότι έχετε την βούληση να επιλύσετε οριστικά και πλήρως τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις μετατάξεις του νόμου αυτού, αποδίδοντας σε όλους τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις που τους οφείλονται από την διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013. Επειδή όπως ακριβώς για τους συναδέλφους των παραπάνω ειδικοτήτων, αποδέχεστε την ανάγκη απόδοσης των οργανικών τους θέσεων και το πράττετε, έτσι έχουμε την πίστη και την ελπίδα ότι θα αποδείξετε την βούλησή σας να αποδοθούν και σε όλους εμάς και οι δικές μας από τον νόμο οφειλόμενες οργανικές θέσεις, σε όσους βέβαια δεν έχουν ακόμα αποδοθεί.

Επειδή τυχόν μέριμνά σας για την διευθέτηση του ζητήματός μας, κατά τον τρόπο που σας προτείνουμε με το παρόν υπόμνημά μας (νομοθετική ρύθμιση με μεταφορά των οργανικών μας θέσεων από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) θα προλάμβανε και θα εξουδετέρωνε και υπάρχουσες σε εκκρεμότητα και επιδικία δικαστικές επιδιώξεις διαφόρων μεμονωμένων προϋπαρχόντων των μετατάξεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιδιώκουν δικαστικά την ακύρωση και των οργανικών θέσεων που έχουν αποδοθεί σε ορισμένους από εμάς δυνάμει της υπουργικής σας απόφασης με αριθμό 110606/Ε1/6-7-2016 (ΦΕΚ 2131/τ.Β΄/11-7-2016) και θα απέκλειε τυχόν παρ’ ελπίδα δυσάρεστα δεδικασμένα.

Επειδή τέλος δεν παραλείπουμε να σας επισημάνουμε την τεράστια υλική και ηθική ζημία που θα υποστούμε, εάν και εφόσον δεν προβείτε στην διευθέτηση του ζητήματός μας με την επίλυση της εκκρεμότητας αυτής, επιφυλασσόμενοι για οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμο δικαίωμά μας, δεδομένου ότι δεν φέρουμε καμία υπαιτιότητα για το ζήτημα που δημιουργήθηκε.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ αυτόν που απευθύνεται για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό του στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Θεσσαλονίκη 25 Μαΐου 2018

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος, Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, tlaw.gr, 2310 221082, 693 7103962

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.4172/2013

Ολυμπία Ζαραμπούκα                                Μιχάλης Παπαδόπουλος


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος, με την οποία καλούνται οι απόφοιτοι ...