Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 17/06/2021, 01:43


Home / Featured / 66 θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς στον Δήμο Χαλανδρίου

66 θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς στον Δήμο Χαλανδρίου

Δημοσιεύτηκε: 1:19 μμ Μάιος 22nd, 2018  


Πρόσληψη προσωπικού συνολικά εβδοµήντα πέντε (75) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραµµάτων :

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση 2018, στα σχολεία» και

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2018»

Συγκεκριµένα :

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση 2018 Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση 2018, στα σχολεία», από  22/6/2018 έως  30/7/2018.

 • 13 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
 • 13 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
 • 9 ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
 • 7 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ή εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
 • 7 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
 • 7 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή εν ελλείψει ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Ω∆ΕΙΩΝ)
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2021: Το πρόγραμμα εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 201 Αθλητική κατασκήνωση 201 Αθλητική κατασκήνωση 2018» από 15/6/2018 έως 30/7/2018. από 15/6/2018 έως 30/7/2018.

 • 14 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ανεξαρτήτου ειδικότητας)
 • 1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ανεξαρτήτου ειδικότητας µε γνώσεις µοντέρνων χορών * ή εν ελλείψει , µε ειδικότητα παραδοσιακών χορών)
 • 2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ή εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ή εν ελλείψει ∆Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
 • 1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα κολύµβηση)
 • 1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

Β) Τίτλο σπουδών και ειδικότητας Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/07

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2021: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ

Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

∆) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου

Ε) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εµπειρίας ή εργασίας σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο /Τµήµα ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών του ∆ήµου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, (πληρ.: Ε. Κοροµάντζου ,τηλ. 2132023862,865,870).

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πανελλήνιες 2021: Το πρόγραμμα εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών ...