Home / Featured / 382 θέσεις στο νέο κοινωφελές ΔΕ – Διοικητικού- Λογιστικού με απολυτήριο Λυκείου

382 θέσεις στο νέο κοινωφελές ΔΕ – Διοικητικού- Λογιστικού με απολυτήριο Λυκείου

Δημοσιεύτηκε: 11:07 πμ Μάιος 20th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ξεκινάει την 21/05/2018 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την 31/05/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα προσφέρονται και 382 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού πέρα των άλλων θέσεων που μπορούν να διεκδικήσουν όσοι έχουν απολυτήριο λυκείου και γνώση χειρισμού Η/Υ όπως φαίνεται ακολούθως:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και του Πράσινου Ταμείου και σχεδιάστηκε από κοινού από το Υπουγείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ωφελούμενοι  θα εργάζονται στην προστασία των δασικών εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές, αλλά και στη διαχείριση των ήδη καμένων περιοχών προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Επιπλέον με την επίβλεψη των δασαρχείων θα εκπονήσουν οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των Δασών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των  κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

  1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
  3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
  4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
  5. Ηλικία
  6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
  7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
  8. 8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

 

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του ΟΑΕΔ ΕΔΩ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 12
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών Κεντρική Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών Δ/νση Δασών Αθηνών ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής Δασαρχείο Πεντέλης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής Δασαρχείο Πάρνηθας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής Δασαρχείο Καπανδριτίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής Δασαρχείο Λαυρίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής Δασαρχείο Αιγάλεω ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής Δασαρχείο Μεγάρων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς Κεντρική Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς Δασαρχείο Πειραιά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Δασαρχείο Πόρου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας Δασαρχείο Τρίπολης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας Δασαρχείο Βυτίνας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας Δασαρχείο Κυνουρίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Δασαρχείο Κορίνθου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Δασαρχείο Ξυλοκάστρου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Δασαρχείο Σπάρτης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Δασαρχείο Γυθείου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Δασαρχείο Μολάων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Δασαρχείο Καλαμάτας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Δασαρχείο Κυπαρισίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας Διεύθυνση Δασών Αργολίδας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας Κεντρική Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας Δασαρχείο Πατρών ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας Δασαρχείο Αιγίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας Δασαρχείο Καλαβρύτων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας Δασαρχείο Πύργου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας Δασαρχείο Αμαλιάδας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας Δασαρχείο Ολυμπίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας Δασαρχείο Μεσσολογγίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας Δασαρχείο Αγρινίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας Δασαρχείο Αμφιλοχίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας Δασαρχείο Ναυπάκτου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου Διεύθυνση Δασών Ζανύνθου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας Διεύθυνση Δασών Λευκάδας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Διεύθυνση Δασών Σάμου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου Διεύθυνση Δασών Λέσβου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Χίου Διεύθυνση Δασών Χίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Σύρου Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Κεντρική Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Δασαρχείο Λάρισας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Δασαρχείο Αγιάς ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Δασαρχείο Ελασσόνας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας Δασαρχείο Βόλου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας Δασαρχείο Αλμυρού ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας Δασαρχείο Σκοπέλου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων Δασαρχείο Τρικάλων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων Δασαρχείο Καλαμπάκας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Δασαρχείο Καρδίτσας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας Δασαρχείο Μουζακίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας Δασαρχείο Λαμίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας Δασαρχείο Σπερχειάδας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας Δασαρχείο Αταλάντης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας Δασαρχείο Χαλκίδας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας Δασαρχείο Ιστιαίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας Δασαρχείο Αλιβερίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας Δασαρχείο Λίμνης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας Δασαρχείο Λιβαδειάς ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας Δασαρχείο Θηβών ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας Δασαρχείο Άμφισσας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας Δασαρχείο Λιδωρικίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Δασαρχείο Καρπενησίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Δασαρχείο Φουρνά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κεντρική Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Διεύθυνση Δασών Λασιθίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Διεύθυνση Δασών Χανίων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Κεντρική Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Δασαρχείο Λαγκαδά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Δασαρχείο Σταυρού ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας Δασαρχείο Έδεσσας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας Δασαρχείο Αριδαίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς Δασαρχείο Κιλκίς ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς Δασαρχείο Γουμένισσας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχείο Σερρών ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχείο Νιγρίτας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Δασαρχείο Σιδηροκάστρου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Δασαρχείο Πολυγύρου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Δασαρχείο Κασσάνδρας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Δασαρχείο Αρναίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας Δασαρχείο Βέροιας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας Δασαρχείο Νάουσας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Διεύθυνση Δασών Πιερίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Δασαρχείο Καβάλας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου Δασαρχείο Θάσου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας Δασαρχείο Δράμας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας Δασαρχείο Νευροκοπίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης Δασαρχείο Ξάνθης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης Δασαρχείο Σταυρούπολης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης Διεύθυνση Δασών Ροδόπης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Δασαρχείο Σουφλίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Δασαρχείο Διδυμοτείχου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων Κεντρική Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Διεύθυνση Δασών Άρτας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων Δασαρχείο Ιωαννίνων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων Δασαρχείο Κόνιτσας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων Δασαρχείο Μετσόβου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Διεύθυνση Δασών Γρεβενών ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Διεύθυνση Δασών Καστοριάς ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης Δασαρχείο Κοζάνης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης Δασαρχείο Τσοτυλίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Διεύθυνση Δασών Φλώρινας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...