Τροποποίηση Απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δημοσιεύτηκε:

7:55 μμ Απρίλιος 19th, 2018

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Με απόφαση του Υπ.Παιδείας τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η με αριθμ. Φ.151/17712/Α5/3-2-17 Υπουργική Απόφαση «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 418/14-2- 2017 τ.Β’), ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.Φ.151/17712/Α5/3-2-17 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 418/14-2-2017 τ. Β’ τροποποιείται ως εξής:

«Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με την απόφαση της συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Προέδρου, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων με τον αναπληρωτή του.»

Β. Επίσης, στην ως άνω απόφαση, η παράγραφος 1 του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:

«Ο πίνακας των αποτελεσμάτων των εισαγομένων των εισιτηρίων Εξετάσεων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.»

Γ. Επίσης, στην ως άνω απόφαση, προστίθεται και το άρθρο 12 ως εξής:

«Άρθρο 12 Εισαγωγή Κυπρίων

  1. Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, εισάγονται στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε ποσοστό 5% επιπλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται τον Ιούνιο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και η οποία αποτελείται από τρεις (3) Ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες της Ελλάδας, μέλη ΔΕΠ, Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών και δύο (2) Κύπριους εικαστικούς.
  2. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Οι προϋποθέσεις για το Επίδομα Ανεργίας ΟΑΕΔ. Οι ημερομηνίες, το ποσό

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

8.000 εγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πραγματοποιήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο

Eνημέρωση  σχετικά με την  εφαρμογή e-eggrafes Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό ...

Μοιράσου!