Home / Featured / Φάκελος αναπληρωτές 2018-19: Τι αναφέρεται για την Παιδαγωγική Επάρκεια

Φάκελος αναπληρωτές 2018-19: Τι αναφέρεται για την Παιδαγωγική Επάρκεια

Δημοσιεύτηκε: 7:50 μμ Απρίλιος 5th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολικού έτους 2018-2019 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στη διάκριση των πτυχιούχων σε Καθηγητικών και μη Καθηγητικών Σχολών (παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.1894/1990, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003).

Ειδικότερα, Καθηγητικές Σχολές, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003, όπως ισχύει, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης. Βάσει των ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 5 του ν.4521/2018, θεωρούνται απόφοιτοι καθηγητικών σχολών οι πτυχιούχοι των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ80 Οικονομίας (μόνο οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικιακής Οικονομίας), ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας, ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας, ΠΕ86-Πληροφορικής (μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς), και των κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84 (μόνο οι πτυχιούχοι Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) αντίστοιχα (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ).

Οι απόφοιτοι των λοιπών Σχολών, πλην των ανωτέρω, που εντάσσονται σε εκπαιδευτικό κλάδο, θεωρούνται απόφοιτοι μη Καθηγητικών Σχολών. Οι πτυχιούχοι των μη Καθηγητικών Σχολών προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων (κατά τα αναφερθέντα στο  ΜΕΡΟΣ Β΄, ΚΕΦ. Α΄, παρ. 4), εφόσον διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.3 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄).

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί, ως προς την παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.

γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων

 

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας,          Τμημάτων        Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής          και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής).

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

στ) Με την κατοχή πτυχίου Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4, του ν. 3848/2010, τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄), η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με πράξη αναγνώρισης του επαγγελματικού προσόντος του καθηγητή Β/θμιας Εκπ/σης συγκεκριμένου κλάδου, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση αυτής εκ μέρους του Σ.Α.Ε.Π. είναι η πλήρης ακαδημαϊκή και παιδαγωγική επάρκεια του αιτούντος ή με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο καθηγητικής σχολής της ημεδαπής.

Με βάση τα προαναφερθέντα, προσδίδουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:

Α. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στους οποίους αναγράφεται ρητώς το πεδίο «επιστήμες της Αγωγής».

Επιπλέον, έχουν εγκριθεί και πιστοποιούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια τα κάτωθι Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ), το περιεχόμενο των οποίων εντάσσεται, επίσης, στο επιστημονικό πεδίο των επιστημών της Αγωγής:

α) Στο άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) προβλέπεται ότι «Ο παρεχόμενος από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση” εντάσσεται στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες της αγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 “Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 71)».

β) Από την αριθμ. 90893/Γ1/5-7-2013 υ.α. (ΦΕΚ 1686 Β΄), η οποία εκδόθηκε μετά την αριθμ.19/3-6-2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπ/κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), προκύπτει ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στους Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:

Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:

 • «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση)
 • «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
 • «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση» Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:

 

 • «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική» Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
 • «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση».
 • «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός».
 • «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία». Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
 • «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)».
 • «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».

Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:

 • «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση». Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά:
 • «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»

πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.

γ) Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013 υ.α. (ΦΕΚ 2907 Β΄), τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Προγράμματα:

 1. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων,
 2. Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας,
 3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και
 4. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό,

πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, μόνον για όσους έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει μέχρι σήμερα καθώς και για όσους ενεγράφησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και θα αποφοιτήσουν επιτυχώς.

Επίσης, με την αριθμ. 128075/Δ1/2-8-2016 υ.α. (ΦΕΚ 2780 Β΄) τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των ίδιων ως άνω τμημάτων, με τίτλο:

 • Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης
 • Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση
 • Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
 • Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

πληρούν τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους των αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄ του Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.22 του Ν. 4186/2013.

δ) Τέλος, με την αριθμ. 117295/Γ2/24-07-2014 υ.α. (ΦΕΚ 2148 Β΄), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις εξασφάλισης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 2 παρ. 3 περ. Δ’. 3848/2010 και άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013).

ε) Με την αριθμ. 138465/Γ2/03-09-2014 υ.α. (ΦΕΚ 2433 Β΄), «το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Β7/22/17−01−1994 υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.22 του ν. 4186/2013.»

στ) Με την αριθμ. Φ.12/547/139457/Γ1/8-9-2014 υ.α. (ΦΕΚ 2462 Β΄) διαπιστώνεται ότι

«τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α. στα Προγράμματα: 1. Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2. Ειδική Αγωγή, 3. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση, πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατοχύρωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου».

ζ) Με την αριθμ. 79927/Δ2/18-05-2016 υ.α. (ΦΕΚ 1527 Β΄), το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

«Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» με κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)», Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ ́ αριθμ. 24875/Β7/16-04-2007 υπουργική απόφαση, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ ́ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013.

η) Με την αριθμ. 128082/Δ1/2-8-2016 υ.α. (ΦΕΚ 2676 Β΄) «Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Ιστορία, Τοπική Ιστορία Έρευνα και Διδακτική» πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ’ του Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του Ν. 4186/2013».

Β. Τα κάτωθι προγράμματα σπουδών, καθώς και τα ειδικά προγράμματα τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας (περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρ. 2 του ν.3848/2010, όπως ισχύουν):

α) Με την αριθμ. 39460/Γ2/21-3-2013 υ.α. (ΦΕΚ 689 Β΄), «το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β ν. 3848/2010)».

β) Σύμφωνα με την αριθμ. 17785/Γ2/07.02.2014 υ.α. (ΦΕΚ 378 Β΄), «το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου 2 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 περ. α΄ του άρθρου 36 του ν.4186/2013)».

γ) Με την αριθμ. 110507/Γ2/15-07-2014 υ.α. (ΦΕΚ 2030 Β΄), «το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχεται με τη συνεργασία των Τμημάτων: α) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, β) Φιλολογίας και γ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 περ. α’ του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του ν.4186/2013».

δ) Σύμφωνα με την αριθμ. 115139/Γ2/22-07-2014 υ.α. (ΦΕΚ 2073 Β΄), «το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος, όπως αυτό καταρτίστηκε κατά τα οριζόμενα στο πρακτικό, και το προσάρτημα αυτού, της υπ’ αριθμ. 2855/13-02-2013 (θέμα 2ο) συνεδρίασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α’ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του ν. 4186/2013».

ε) Με την αριθμ. 133978/Δ2/17-8-2016 υ.α. (ΦΕΚ 2816 Β΄) το «Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» το οποίο παρέχεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας».

Σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια αναφέρονται και στο Παράρτημα II – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ενώ, διευκρινίσεις για την παιδαγωγική επάρκεια περιλαμβάνονται, επίσης, στις  Παρατηρήσεις του Παραρτήματος I. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

Εγκύκλιοι αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2018-2019


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...