Home / Featured / Τέλος για το 2018-19 ο Ενιαίος Πίνακας για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. Δείτε ενημερωτικό

Τέλος για το 2018-19 ο Ενιαίος Πίνακας για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. Δείτε ενημερωτικό

Δημοσιεύτηκε: 10:19 μμ Μάρτιος 7th, 2018  


Του Βασίλη Βούγια & Δημήτρη Παπαευθυμίου

Αιρετών Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Κατά τη σημερινή μας παρουσία στο Υπουργείο Παιδείας είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε ενημερωτικές συναντήσεις με:

Tον κο Γιώργο Πολίτη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Tην κα Ευδοκία Καρδαμίτση, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Tην κα Νεκταρία Φυτουράκη, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Τον Προϊστάμενο  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κο Παναγή Κασσιανό δεν κατέστη δυνατόν να συναντήσουμε, υποθέτουμε λόγω του συνήθους  αυξημένου φόρτου εργασίας του.

Από τις συναντήσεις αυτές έχουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

1.       Δεν μπορεί να εφαρμοσθεί Ενιαίος Πίνακας για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2018-19, παρά τις έως σήμερα διαβεβαιώσεις της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης περί του αντιθέτου και της εκπεφρασμένης «ενόχλησης» αυτής για την πρωτοβουλία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για έκφραση γνώμης του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε πανελλαδικό επίπεδο, μιας και θεωρούσε, η Δ/νση Ε.Α.Ε., σίγουρη την εφαρμογή του Ενιαίου. Έτσι οι αιτήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και για το 2018-19 θα γίνουν στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) της χώρας.

2.     Οι Εγκύκλιοι πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2018-19, θα επιχειρηθεί να εκδοθούν από το Υπουργείο Παιδείας γύρω στις 28 Μαρτίου 2018 και οι αιτήσεις θα αρχίσουν να κατατίθενται μετά τις εορτές του Πάσχα.

3.     Το σχέδιο νόμου για τις Υποστηρικτικές Δομές της Εκπαίδευσης θα δοθεί για ολιγοήμερη Διαβούλευση μέσα στο προσεχές δεκαήμερο.

4.      Το νεοπαγές Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  ως γνωστόν είναι αρμόδιο για:

α) όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που υπηρετούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, και ιδίως για το διορισμό μονίμων και την πρόσληψη αναπληρωτών, τις παραιτήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις, τις πειθαρχικές υποθέσεις,

β) κάθε θέμα που αφορά στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.),

γ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Μ άλλα λόγια όλα τα θέματα για το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σ ένα και μόνο τμήμα, χωρίς τη στοιχειώδη διοικητική διάρθρωση, που έχουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Και αναμενόμενο ήταν η Προϊσταμένη του Τμήματος κα Νεκταρία Φυτουράκη, αλλά και η Προϊσταμένη αυτής κα Ευδοκία Καρδαμίτση, να μας τονίσουν πως χρειάζονται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ενημερωθούν από τη Διεύθυνση Ε.Α.Ε., ώστε να μπορέσουν ν ανταποκριθούν επαρκώς σ αυτό το δύσκολο αντικείμενο που τους ανατέθηκε.

Έτσι όλα τα θέματα Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π., τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα, με ευθύνη της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε., θα παραμείνουν έτσι για καιρό ακόμα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την εδώ και πάρα πολλούς μήνες στασιμότητα στα εξής θέματα:

1.      Ενιαίος Πίνακας Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.

2.     Καθορισμός ωραρίου Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.

3.     Καθηκοντολόγια Ε.Β.Π. και Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) Γενικών Σχολείων

4.     Μέριμνα για τη διαδικασία Συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Ε.Ε.Π., μετά την παραίτηση της Επιτροπής του Ι.Ε.Π. και για τα προβλήματα που υπήρξαν από την έως σήμερα ακολουθούμενη πρακτική.

5.     Σύσταση νέων Οργανικών Θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

6.     Μέριμνα για μόνιμους διορισμούς Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

7.     Θέμα Παιδαγωγικής Επάρκειας Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

8.    Θέμα ΤΕ για κάποιους κλάδους Ε.Ε.Π. και Δ.Ε. για το Ε.Β.Π.

9.     Θέμα ισότιμης μεταχείρισης Ε.Β.Π. σε θέματα επιμόρφωσης, υπηρεσιακά, κ.λ.π.

10.Θέμα μη λειτουργίας του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), καθότι το εν λόγω Συμβούλιο έχει να συνεδριάσει εδώ και μήνες με ότι αυτό συνεπάγεται για το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., τη στιγμή που υπάρχουν χρονίζουσες αιτήσεις(άνω του ενός έτους) μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προς διεκπεραίωση.

11.  Διαδικασία Μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

12. Ενέργειες για διαδικασία Μετατάξεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

13. Θέμα διευθέτησης των διαδικασιών ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

14. Θέμα πρόβλεψης εκπροσώπου του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο Αυτοτελές Τμήμα που το αφορά….και άλλα…

Όλα αυτά τα εδώ και πολλούς μήνες εκκρεμή θέματα, ή σχεδόν όλα, θα μεταβιβασθούν προς επίλυση στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, το οποίο θ ασχοληθεί μ αυτά «σ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ούτε σήμερα, ούτε αύριο…».

Αυτό που ακούμε συχνά από «υπεύθυνα» χείλη είναι πως είμαστε αριθμητικά λίγοι και εξ αυτού του λόγου δεν πρέπει να ζητάμε πολλά…όμως δεν ξέρουμε αν 3.500 ή 4.000 είναι ένας μικρός αριθμός, αυτό που ξέρουμε είναι πως αφενός μεν είναι στο χέρι της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ν αυξήσει τον αριθμό αυτό, λόγω των τεράστιων αναγκών των σχολικών μονάδων σε Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., αφετέρου δε, πάει πολύ να μας λένε από τη μια, πόσο «λίγοι» αριθμητικά είμαστε κι από την άλλη να επικαλούνται φόρτο εργασίας και ν αφήνουν να χρονίζουν τα πολλά ανοιχτά θέματα του «μικρού σε αριθμό» προσωπικού αυτού.

Τέλος νομίζουμε πως η υπομονή και η ανοχή μας βαίνει στο τέλος της, καθότι χορτάσαμε λόγια και υποσχέσεις όλο αυτό το διάστημα, χωρίς να δούμε πράξεις και αντ αυτού εισπράττουμε υποτίμηση, ειρωνείες και αλαζονική στάση από μερικούς.

Και δεν βαυκαλιζόμεθα από τις ανεβασμένες προσλήψεις αναπληρωτών, μιας και το θεωρούμε ως  προπέτασμα καπνού που από πίσω του κρύβονται τα πολλά και ανεπίλυτα προβλήματα μας και μια ζοφερή καθημερινότητα που βιώνουμε στον εργασιακό μας χώρο.

Το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δεν ήταν, δεν είναι και ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει ο παρίας της εκπαίδευσης, ούτε το άλλοθι του Υπουργείου που παρέχει «ποιοτικές» και «εξειδικευμένες» υπηρεσίες και την ίδια ώρα  μας αντιμετωπίζει ως προσωπικό δεύτερης κατηγορίας.

Το οφείλουμε στους μαθητές, στο έργο που παρέχουμε στις δομές εκπαίδευσης, στη δεοντολογία των επαγγελμάτων μας, στους εαυτούς μας.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...