Home / HEADER-NEWS / ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ……

ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ……

Δημοσιεύτηκε: 9:53 μμ Μάρτιος 27th, 2018  


Ως γνωστό, τον Αύγουστο του 2013 ο Νόμος – Ντροπή του Αρβανιτόπουλου έπεσε σαν ωρολογιακή βόμβα στο χώρο της εκπαίδευσης προκαλώντας ΕΞΟΦΘΑΛΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ. Είχαν ήδη απορριφθεί οι αιτήσεις μας για μεταθέσεις (με την αναληθή- όπως αποδείχθηκε- αιτιολογία της ανυπαρξίας κενών) ενώ μόλις ένα μήνα Καθηγητές κοινών ειδικοτήτων της Δ.Ε. -μετά με τη μεθόδευση των δήθεν “ υποχρεωτικών μετατάξεων” κατέλαβαν- ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ- τις θέσεις στους τόπους των επιλογών μας.

Η υπ΄αριθμ. υπ΄ αριθμ. 49/Α/2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ που διενήργησε  το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3613/2007, αποκαλύπτει, διασαφηνίζει και αποδεικνύει τις ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ που χώρεσαν στις γενόμενες μετατάξεις καθηγητών ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια και προτείνει  την ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΛΩΝ των πράξεων μετάταξης από τη Δ.Ε. στην Π.Ε.

    Στις 21/12/2017, η απόφαση Α3404/2017 του ΣΤΕ ΑΚΥΡΩΝΕΙ, για τις κοινές ειδικότητες, (ΠΕ06, ΠΕ11,ΠΕ16) «τις 119655/Δ1/30.8.2013 (Γ΄ 986/3.9.2013),  148439/Δ1/11.10.2013, 148440/Δ1/11.10.2013 (Γ΄ 1186/2013), 14509/Δ1/ 3.2.2014, 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ΄ 175/2014), 39669/Δ1/17.3.2014 (Γ΄ 570/ 2014), 88895/Δ1/6.6.2014 (Γ΄ 714/2014) και 209304/Ε1/22.12.2014 (Γ΄ 1780/2014) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό» .

    Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης γνωμοδότησε την ανάκληση του συνόλου των μετατάξεων, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας διαφοροποιήθηκε ως προς την ακύρωση μόνο όσων αφορούν στις κοινές ειδικότητες ( ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ16 Μουσικής).

    Είναι ολοφάνερο ότι το Σώμα των δικαστών του ΣΤΕ έλαβε υπόψη του την ύπαρξη των εκπαιδευτικών που προϋπάρχαμε στη βαθμίδα εκπαίδευσης και ότι οι αιτήσεις μετάθεσής μας απορρίφτηκαν με το αιτιολογικό της μη ύπαρξης κενών.

    Στις μη κοινές ειδικότητες, παρόλο που εφαρμόστηκαν οι ίδιες παράτυπες διαδικασίες δεν τέθηκε θέμα ακύρωσής τους, απλά και μόνο γιατί δεν θίγουν προϋπάρχοντες εκπαιδευτικούς. Αυτό θα πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά η διοίκηση στη λήψη της όποιας απόφασης για το θέμα και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να εξαιρέσει τους αμετάθετους εκπαιδευτικούς των κοινών ειδικοτήτων της Π.Ε.

    Ο ισχυρισμός των παρεμβαινόντων-μεταταγμένων εκπαιδευτικών, «όπου λόγω της επαύξησης των δημοτικών σχολείων ενιαίου αναμορφωμένου προγράμματος (ΕΑΕΠ) από 800 σε 1193 (με τις Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθ. Φ.50/174/84570/Γ1/20-6-2013 (ΦΕΚ Β’ 1583) και Φ.50/300/135690/Γ1/24-9-2013 (ΦΕΚ Β’2501), είχαν δημιουργηθεί νέες υπηρεσιακές ανάγκες, από το καλοκαίρι του 2013 και εντεύθεν, οι οποίες ήταν μεν καταγεγραμμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας ως λειτουργικά κενά, δεν είχαν όμως μετουσιωθεί σε οργανικά κενά» κρίθηκε αβάσιμος  σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ και για το λόγο αυτό οι μετατάξεις των κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ16 Μουσικής) κρίθηκαν μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Για ποιους φοιτητές ΑΕΙ και σπουδαστές ΙΕΚ είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

Παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό κείμενο της απόφασης του ΣτΕ χωρίς καμία προσπάθεια ερμηνείας ή παρερμήνευσης.

 

 1. Επειδή, από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις μετατάξεων έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που τάσσεται από την διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 για την διαπίστωση των κενών θέσεων, των υπηρεσιακών αναγκών και του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των διευθυντών εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα). Υπό τα δεδομένα αυτά, λαμβανομένου υπόψη και του ότι κατά την προηγηθείσα διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. δεν είχαν διαπιστωθεί αντίστοιχης έκτασης οργανικά κενά, οι επίμαχες μετατάξεις διενεργήθηκαν χωρίς επαρκή τεκμηρίωση των υπηρεσιακών αναγκών που τις επέβαλαν, όπως επιτάσσεται από την κατοχυρούμενη στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης. Και ναι μεν οι παρεμβαίνοντες, με το υπόμνημά τους μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, ισχυρίζονται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. αυξήθηκαν σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε., λόγω του ότι με την Φ.50/174/84570/Γ 1/20.6.2013 (ΕΓ 1583) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίσθηκαν 321 νέα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Πλην όμως, ανεξαρτήτως του απαραδέκτου της προβολής του ισχυρισμού αυτού από τους παρεμβαίνοντες το πρώτον με υπόμνημα μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ούτε, εξάλλου, ισχυρίζεται η Διοίκηση ότι οι λόγοι που επέβαλαν την διενέργεια των επίμαχων μετατάξεων σχετίζονται με την έκδοση της απόφασης αυτής. Για τους λόγους αυτούς, βασίμως προβαλλόμενους με την υπό κρίση αίτηση, η προσβαλλόμενη 119655/Δ1 /30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι συμπροσβαλλόμενες αυτής, κατά τα αναφερόμενα στην σκέψη 8, είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, κατά το μέρος που αφορούν τους αιτούντες. Κατόπιν τούτων, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, ενώ είναι αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως

 

 Σε ότι αφορά  τους μεταταγμένους συναδέλφους, ότι» χιλιάδες εκπαιδευτικοί πήραν μέρος σε μία διαδικασία που προβλεπόταν από νόμο του Κράτους, με έγγραφα αιτήσεων που έφεραν το εθνόσημο και δεν είχαν ιδέα ούτε ήταν καθόλου υπεύθυνοι για την ύπαρξη του τυπικού σφάλματος που εμφιλοχώρησε στην διαδικασία των μετατάξεων», δημιουργείτε εύλογα το ερώτημααφού ήρθαν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με «το πιστόλι στον κρόταφο» με τις υποχρεωτικές μετατάξεις – ευνοϊκές μεταθέσεις, τι κάνανε για να επιστρέψουν στην πρότερη υπηρεσιακή τους κατάσταση; Προσέφυγαν κατά του υπουργείου; Κάνανε μηνύσεις κατά της διοίκησης; Γιατί δεν δεχτήκαν την προτεινόμενη ανάκληση από μεριάς της νέας διοίκησης του υπουργείου τον Μάιο του 2015 πριν θεμελιώσουν εργασιακά δικαιώματα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση;

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Κυρώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τη μη συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης

Ζητούν, » να μην θιχθούν τα δικαιώματα των 1.345 καλόπιστων εκπαιδευτικών που έχουν ήδη προσαρμόσει την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή βάσει των επωφελών για αυτούς μετατάξεών τους στους τόπους των συμφερόντων τους«. Αναρωτήθηκαν άραγε τι απέγιναν τα δικαιώματα, η προσωπική και η οικογενειακή ζωή των αμετάθετων εκπαιδευτικών που προϋπήρχαν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση;

Η σύσταση των οργανικών κενών για τις ειδικότητες στην Π.Ε. αποτελούσε πάγιο αίτημα ημών, των εκπαιδευτικών της Π.Ε. προκειμένου να μπορέσουμε να μετατεθούμε στις περιοχές συμφερόντων μας, δεδομένου ότι επί πολλά έτη το Υπουργείο Παιδείας επικαλούνταν την έλλειψή τους για να απορρίπτει τις αιτήσεις προτίμησης τις οποίες υποβάλλαμε.

Μέχρι το καλοκαίρι του έτους 2013, παρά τις πιέσεις μας, το Υπουργείο Παιδείας αρνούνταν να συστήσει νέες οργανικές θέσεις σε περιοχές υψηλής ζήτησης, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, δημιουργώντας την πεποίθηση πως οι θέσεις αυτές (τις οποίες υπερκάλυψε μέσω των επίμαχων μετατάξεων) ήταν αχρείαστες.

Ωστόσο, με την απόφαση για την υλοποίηση της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων, όπως εκτέθηκε παραπάνω, η αιτιολογία αυτή του Υπουργείου Παιδείας κλονίστηκε και τελικά κατερρίφθη, διότι οι θέσεις οι οποίες προβλέφθηκαν προς πλήρωση από μετατασσόμενους τότε εκπαιδευτικούς, βρίσκονταν στις περιοχές για τις οποίες μόλις προ ολίγου διαστήματος το Υπουργείο Παιδείας επέμενε πως δεν υπήρχαν.

 

Η παραδοχή της αδικίας των εκπαιδευτικών που υφίσταντο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πριν τις μετατάξεις του 2013, αναφέρεται στην απάντηση του υπουργού Παιδείας  Ν. Φίλη, σε σχετική επερώτηση για το θέμα των μετατάξεων, με την αριθμ. 187553/Φ1 ΕΞ, 168734 εισ. ως εξής: «Επιπλέον, οι εν λόγω μετατάξεις δημιούργησαν εκτός των άλλων πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ16 που ήδη υφίσταντο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς μετατάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην προσπάθεια επίλυσης του θέματος έγινε η σύσταση θέσεων στους συγκεκριμένους κλάδους, με την αριθμ. 129468/Ε1/14-08-2015 (ΦΕΚ 1719/τ.Β΄/17-08-2015 κοινή υπουργική απόφαση. Επί των θέσεων αυτών πραγματοποιήθηκαν οι μεταθέσεις έτους 2014-2015, επιλύοντας εν μέρει το πρόβλημα.»

 

– είναι η ώρα πλέον να αρθεί η κατάφωρη αδικία που υπέστημεν και εξακολουθούμε να υφιστάμεθα.

– είναι επιβεβλημένο να δοθεί τέλος στην ψυχική, ηθική και οικονομική εξαθλίωση που ταλανίζει τις ζωές μας τα  τελευταία πέντε χρόνια.

 

 Το υπουργείο οφείλει να αποκαταστήσει ΑΜΕΣΑ τη νομιμότητα στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων, αποδίδοντας δικαιοσύνη εκατέρωθεν!!!

 

ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ


 

2 Σχόλια

 1. Η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει και άλλα….όχι μονο αυτά.
  Ο νόμος κρίθηκε Συνταγματικός και οι μετατάξεις δεν επηρέασαν τις μεταθέσεις.

  Με τα δεδομένα αυτά, σημειώνεται στην απόφαση, η
  διάταξη αυτή, ενόψει και του εξαιρετικού της χαρακτήρα, αναφερόμενη σε
  ένα μόνο σχολικό έτος (2013-2014), δεν συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος
  των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην βαθμίδα
  εκπαίδευσης, στην οποία πρόκειται να μεταταγεί υποχρεωτικά το ως άνω
  εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν θίγει την δυνατότητά τους να υποβάλουν
  αίτηση μετάθεσης στον τόπο των συμφερόντων τους.

 2. H ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΕΙ κρίνονται μη νόμιμες οι μετατάξεις των κοινών ειδιοτήτων χωρίς αυτό να μπορεί να αλλάξει.Γιατί απλα τα μέλη του ΣΤΕ μειναν άφωνοι οι ανθρωποι με αυτά που άκουσαν και με τις συνταγματικές παραβιάσεις που έγιναν. Οποιαδήποτε ‘αλλη τοποθέτηση έχει δόλο ως προς την απόφαση αυτή!

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Κυρώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τη μη συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα και αναμένεται να αποσταλεί ...