Τελευταία Νέα

Κυριακή, 11/04/2021, 13:30


Home / HEADER-NEWS / Καθορισμός αμοιβής Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)

Καθορισμός αμοιβής Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)

Δημοσιεύτηκε: 2:57 μμ Μάρτιος 30th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Άμυνας καθορίστηκε η αμοιβής του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.).

Καθορισμός Μηνιαίας Αμοιβής

1. Η αμοιβή των υπαγόμενων στην περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3187/2003 για πλήρη απασχόληση, διαμορφώνεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί των παρακάτω μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν στη βαθμίδα του Λέκτορα των Α.Σ.Ε.Ι., η οποία αποτελείται από:

α. Το βασικό μισθό του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 1, για πλήρη απασχόληση, χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη και
β. Το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, για πλήρη απασχόληση.
2. Επιπροσθέτως παρέχεται η οικογενειακή παροχή του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Η αμοιβή των υπαγόμενων στην περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3187/2003, καθορίζεται αναλόγως της βαθμίδας στην οποία προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις μισθολογικές διατάξεις που ισχύουν για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. Οι Επισκέπτες – Καθηγητές οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι., ή Καθηγητές άλλων εκπαιδευτικών
και ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πέραν των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, λαμβάνουν από τη δεύτερη θέση του Επισκέπτη – Καθηγητή, το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, πλην της οικογενειακής παροχής.
4. Ως δεύτερη θέση ή απασχόληση λογίζεται η προσδιοριζόμενη στην παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Σε περίπτωση που το ποσό των παρ. 1 και 3 υπερβαίνει το όριο της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του ίδιου άρθρου του ν. 4354/2015.
5. Οι αποδοχές και τα επιδόματα των ανωτέρω παραγράφων περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντα τους (διδακτικά και εξεταστικά).
6. Στις περιπτώσεις της μερικής απασχόλησης, η αμοιβή μειώνεται αναλογικά.
7. Επιβάλλονται κρατήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τον κάθε ασφαλιστικό φορέα.
8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό, κατά αναλογία με τα ισχύοντα για το μη στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό μερικής απασχόλησης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Η διάθεση των self tests θα γίνεται μόνο σε μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς

Ειδικές Διατάξεις
1. Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών των υπαγόμενων στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται τα άρθρα 156 του ν. 4472/2017 και 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
2. Για τις ώρες απασχόλησης και τις ημέρες παρουσίας εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση από το οικείο Α.Σ.Ε.Ι.
3. Ως πλήρης απασχόληση νοείται η απασχόληση της περιπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 3187/2003.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανοίγουν τα Λύκεια από τη Δευτέρα 12 Απριλίου - Πότε αναμένεται να ανοίξουν Γυμνάσια, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ’ αριθμ. 2/10873/0022/8-4-2008 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός Αποζημίωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.)» (Β΄ 696).


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Οδηγίες προς αυτούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην αίτησή τους για το Voucher των 200 ευρώ

Οι πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαδικαστικά προβλήματα στην αίτησή τους για το ...