Εξοικονόμηση θέσεων εκπαιδευτικών και από τα Κέντρα Αειφορίας. Πόσες θέσεις για αποσπάσεις δημιουργούνται σε αυτά

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Παρελθόν θα αποτελέσουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τις Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου. Βέβαια τα ΚΠΕ δεν καταργούνται ούτε μειώνονται αλλά αντικαθίστανται όπως προβλέπει σχετική διάταξη του νομοσχεδίου σε Κέντρα  Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.). Στη θέση λοιπόν των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μετά τη ψήφιση του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εξοικονόμηση θέσεων εκπαιδευτικών και από τα Κέντρα Αειφορίας. Πόσες θέσεις για αποσπάσεις δημιουργούνται σε αυτά.