Home / Featured / Αιτήματα για προσλήψεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Αιτήματα για προσλήψεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Δημοσιεύτηκε: 2:57 μμ Μάρτιος 9th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού απέστειλε έγγραφο προς τους ΟΤΑ με το οποίο γνωστοποιεί ότι  με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, σε προσωπικό που αφορά σε θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γΟ.), τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, θέτονται υπόψη τους τα παρακάτω:

Το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του Ν. 4151/29.04.2013, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ. αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄280).

Η Δ/νση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), μέσω του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), προτείνει τις θέσεις των Π.Φ.Α. που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Π.Α.γ.Ο. και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς – ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο που αυτή εκδίδει.

Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

Οι προτεινόμενες θέσεις των Π.Φ.Α. είναι αποκλειστικά για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προκήρυξη να τηρεί όσα αναγράφονται στο υπ.αριθμ:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016/ ΦΕΚ1774/Β/17-6-2016, Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Θεσμοθέτηση του πολλαπλού βιβλίου με εντολή Ν. Κεραμέως στο ΙΕΠ

Οι φορείς αρμοδιότητάς σας ,ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για την περίοδο 2018-19, αξιολογώντας τις ανάγκες τους. Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, το αργότερο έως 13 Απριλίου 2018, στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να αξιολογηθούν, συνοδευόμενα από:

α) Απόφαση οικείου συμβουλίου που θα αφορά αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100%) της δαπάνης για τη μισθοδοσία τους θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ (άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013) και στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων και θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού

β) Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας (φόρμα 1) του φορέα.

γ) Σχέδιο Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Περιόδου 2018-19 (φόρμα και υπόδειγμα 2), όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποίησης των προγραμμάτων. (Οι φόρμες συμπλήρωσης της Οικονομικής Βεβαίωσης, του Σχεδίου Υλοποίησης και το βοηθητικό υπόδειγμα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α.: www.gga.gov.gr και μπορείτε να τα αναζητήσετε στην διαδρομή, Αθλητισμός/Άθληση για Όλους/Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, όπου μπορείτε να τα ανακτήσετε και να τα συμπληρώσετε.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Η νέα μειωμένη εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών 2021

Στην ίδια διαδρομή βρίσκεται αναρτημένη και η παρούσα Εγκύκλιος.)

δ) Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Φορέα για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο.
1) Πράξη ίδρυσης του Νομικού Προσώπου και έγγραφα νομικής υπόστασης αυτού.*
2) Κανονισμός – Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.*
3) Κατάσταση νόμιμων εκπροσώπων.*
4) Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού και γνωστοποίησης
στοιχείων επικοινωνίας αυτού (υποβάλλεται νέο έγγραφο για κάθε περίοδο υλοποίησης)
* Σημείωση: Τα δικαιολογητικά 1,2,3 αποστέλλονται μόνο σε περίπτωση που έχουν
μεταβληθεί (εάν έχουν υποβληθεί από το φορέα κατά τις προηγούμενες
περιόδους).

Σε περίπτωση που ισχύουν τα ίδια να επισημαίνεται υποχρεωτικά στο διαβιβαστικό
του φορέα.

Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι οι Αιτήσεις – Προτάσεις Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Περιόδου
2018-19, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Οργανωτικού
Πλαισίου ΠΑγΟ, έως 31/5/2018.

Αναφορικά με την υποβολή των Προτάσεών σας, σας ενημερώνουμε ότι η ΓΓΑ για την
κάλυψη των αναγκών ενσωμάτωσης ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, για την περίοδο 2018-19,
θα δώσει έμφαση στα ΠΑγΟ που απευθύνονται στους Ρομά.

(Οι φόρμες συμπλήρωσης των προτάσεων βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της
Γ.Γ.Α.: www.gga.gov.gr και μπορείτε να τις αναζητήσετε στην διαδρομή, Αθλητισμός/Άθληση
για Όλους/Έντυπα ΠΑγΟ/Έντυπο Πρότασης ΠΑγΟ & Έντυπο Πρότασης Αθλητικών
Εκδηλώσεων, όπου μπορείτε να τις ανακτήσετε και να τις συμπληρώσετε.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε το παρόν στους αρμόδιους υπευθύνους των Π.Α.γ.Ο. της
Περιφέρειάς σας και του Δήμου σας.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Το Σχέδιο Νόμου για τις Πανελλήνιες και τα Πανεπιστήμια

«Το νομοσχέδιο εισάγει αλλαγές που στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν χρόνιες παθογένειες του ...