Home / HEADER-NEWS / 15 Χρήσιμα Tips για το CPE Speaking Test

15 Χρήσιμα Tips για το CPE Speaking Test

Δημοσιεύτηκε: 11:41 πμ Μάρτιος 18th, 2018  


Το Cambridge English Proficiency απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν κατακτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα. Είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από φορείς σε όλο τον κόσμο. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

H εξέταση για το CPE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:

•   Έκθεση (Writing) – 90 λεπτά

•   Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) – 40 λεπτά

•   Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)και χρήση της Αγγλικής (Use of English)  – 90 λεπτά

•   Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section) –   16 λεπτά

Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, Reading – Use of English και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται έως και αρκετές μέρες πριν ή μετά την εξέταση των άλλων ενοτήτων.

Η Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)

Περιγραφή: Ένα ζεύγος υποψηφίων. 3 συνολικά μέρη εξέτασης (parts).

Διάρκεια: περίπου 16 λεπτά.

Part 1

Συζήτηση του εξεταστή με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά (προφορικές ερωτήσεις).

Part 2

Διάλογος μεταξύ των δύο υποψηφίων. Δίνονται οδηγίες στους υποψηφίους με γραπτά και προφορικά ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται σε άσκηση λήψης απόφασης (decision-making task).

Part 3

Ατομική, εκτεταμένη παραγωγή λόγου από κάθε υποψήφιο που ακολουθείται από συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με την ατομική παραγωγή λόγου. Δίνεται σε κάθε υποψήφιο μια γραπτή ερώτηση που πρέπει να απαντήσει. Ο εξεταστής καθοδηγεί τη συζήτηση για να εξερευνήσει περαιτέρω τα θέματα της ατομικής παραγωγής λόγου.

Από την περιγραφή του Speaking , μπορείτε να καταλάβετε οτι για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

  • να κατανοείτε σχεδόν τα πάντα από όσα ακούτε ή διαβάζετε στα Αγγλικά
  • να χρησιμοποιείτε και να κατανοείτε την επίσημη, την ακαδημαϊκή και την καθομιλουμένη γλώσσα
  • να διαπραγματεύεστε, να επιχειρηματολογείτε και να συζητάτε επί των λεπτομερειών περίπλοκων θεμάτων

Στο προφορικό κομμάτι τις εξέτασης οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ζευγάρια. Αποτελείται από 3 μέρη. Η διαδικασία περιλαμβάνει καταρχήν προσωπικές ερωτήσεις απευθυνόμενες από τους εξεταστές στον κάθε υποψήφιο, ενώ στο κεντρικό κομμάτι οι εξεταζόμενοι καλούνται να συζητήσουν μεταξύ τους, να αναλύσουν και να παραθέσουν επιχειρήματα σχετικά με συγκεκριμένα θέματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι προτεραιότητα στο speaking του CPE έχει η ευχέρεια λόγου σε συνδυασμό με μία ταχύτητα ομιλίας.

Πρέπει λοιπόν να εξασκηθείτε και να έχετε στο μυαλό σας τα εξής :

1. Σκεφτείτε δυνατά…. στα Αγγλικά -Think out loud in English

Αυτό λειτουργεί κυρίως όταν «επεξεργάζεστε» τι λέει μια εικόνα. Όταν θα σας ρωτήσει ο εξεταστής τι βλέπετε στις εικόνες ή τι γνώμη έχετε για τις εικόνες που σας δείχνει κατα την δίαρκεια της προφορικής σας εξέτασης.  Χρησιμοποιήστε φράσεις όπως:

It seems like…

I’m not sure but it looks like…

Could it be…

That’s a good question…let me see…

It’s hard to say but maybe it’s…

2. Σκεφτείτε συνώνυμα που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε-Synonyms for useful words

Στις προφορικές εξετάσεις θα έχετε συχνά μια ερώτηση σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι… ή τι νομίζετε ότι είναι… ‘κάτι’. Δεν θα εντυπωσιάσετε αν λέτε συνέχεια τη λέξη ‘important’. Πρέπει να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε στον προφορικό σας λόγο πιο ‘περίπλοκα’ συνώνυμα, λέξεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άνετα και που δείχνουν το πλούσιο λεξιλόγιο σας.

Τα συνώνυμα για την λέξη ‘important’ μπορεί να είναι ‘crucial’ ή ‘vital,, για παράδειγμα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις λέξεις ‘good’ ή  ‘nice’ οι οποίες είναι λέξεις χαμηλότερου επιπέδου. Για το επίπεδο C2 χρειάζονται πιο περιγραφικές λέξεις.

3. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συγκρίνετε με ακρίβεια-Compare accurately

Σε αυτές τις εξετάσεις θα σας ζητηθεί συχνά να συγκρίνετε και να αντιπαραβάλλετε, οπότε βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό με ακρίβεια.

Χρησιμοποιήστε φράσεις όπως:

as … as. E.g. I think England is as much fun as Sweden to grow up in.
or
not as …. as  E.g. People are  not as kind as they were and

whereas’ E.g. People were kind in the past whereas now, people are too busy.

4. Κάνοντας διάλογο με το συνομιλητή/συνεξεταζόμενος σας στις εξετάσεις, απευθύνεται του τον λόγο και κάντε τον/την να συνεχίσει την κουβέντα σας.

Χρησιμοποιήστε φράσεις όπως:

What do you think? Do you agree?

Yes, I think you’re right….

I see what you mean…but I think ….

Am I right, do you think?

5. Ακούστε με προσοχή τον συνομιλητή σας και μην τον διακόπτεται!

Όταν μιλάει ο συνεξεταζόμενος σας στις εξετάσεις, μην μιλάτε. Ακούστε – θα πρέπει να συμμετάσχετε και εσείς στη συζήτηση, γι΄αυτό δώστε του την απαραίτητη προσοχή. Κοιτάξτε τον/την στο πρόσωπο, γυρίστε το κορμί σας προς την δική του/της πλευρά και να είστε χαμογελαστοί. Αυτο δείχνει οτι δεν έχετε άγχος για την συζήτηση, τον παρακολουθείτε σε ότι λέει και κυρίως ότι καταλαβαίνετε τον λόγο του και το θέμα για το οποίο συζητάτε. Οι εξεταστές θα το προσέξουν και θα καταλάβουν την άνεση σας με την χρήση της γλώσσας και τα αγγλικά σας.
6. Να είστε σε θέση να μιλήσετε για 1-2 λεπτά non-stop (μονόλογος) για να αναλύσετε και να τεκμηριώσετε δεδομένα πάνω σε κάποιες επιλογές σας, αποφεύγοντας όμως τους μακροσκελής μονολόγους.
7. Αποφύγετε να προετοιμάσετε κάποια συνέντευξη-λόγο.
Οι εξεταστές δεν εντυπωσιάζονται από δυναμικές εισαγωγές απόψεων, όταν αυτό δεν μπορείτε να το στηρίξετε καθ΄όλη την διάρκεια της συνέντευξης σας. Να χρησιμοποιείτε το δικό σας λεξιλόγιο.
8. Να μιλάτε με ολοκληρωμένες προτάσεις, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
9. Η συζήτηση πρέπει να αποτελείται από πολλές σύντομες αλλαγές χρησιμοποιώντας φυσικά φράσεις του προφορικού λόγου στα αγγλικά όπως «absolutely», «well, that may be the case but think of…», «You may be right, but let’s not forget that…» , «After hearing about …., I think …..».
10. Nα θυμάστε οτι πρέπει να μιλήσετε με αυτοπεποίθηση και ευφράδεια. Η συζήτηση πρέπει να είναι φυσική και άτυπη, όπως και σε καθημερινές καταστάσεις. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ελληνικό λεξιλόγιο. Ακόμα κι αν δεν είστε σίγουροι ή δεν γνωρίζετε τις ακριβείς λέξεις, είναι προτιμότερο να παραφράσετε ή να πείτε κάτι διαφορετικό.
11. Εάν κάπου κολλήσετε, ξεκινήστε την πρόταση σας είτε αναδιατάσσοντας την σειρά των λέξεων ή βρίσκοντας άλλα λόγια. Αποφύγετε μεγάλες παύσεις.
12. Μην φοβάστε να ζητήσετε διευκρινίσεις όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι που λέει ο εξεταστής. Μπορείτε να πείτε τα εξής : “I’m sorry, I didn’t understand. Could you say that again/repeat that, ..please?” “Can you give me some more information/details about …?”.
13. Να κοιτάτε τον εξεταστή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας (Μην κοιτάτε τον τοίχο ή το ταβάνι.) – Απαντήστε στις ερωτήσεις με σαφήνεια.
14. Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν ήρεμοι και χαρούμενοι γίνεται.
15. Να είστε ο εαύτος σας.

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα 2 υποψηφίων που προετοιμάζοντα για Cambridge English Proficiency (CPE) Speaking exam.

Γενικότερα, θα πρέπει να θυμάστε ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση του CPE – Cambridge English Proficiency. Πηγαίνετε στις εξετάσεις έχοντας εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που σας προσέφερε η συνεργασία σας μαζί μας, καθώς και τα χρήσιμα tips που σας αναλύσαμε. Η αυτοπεποίθηση,η αισιοδοξία και η καλή προετοιμασία είναι σύμμαχοι σας στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των εξετάσεων του Cambridge English Proficiency.

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Πάρε το CPE με υψηλό score και φοίτησε στα πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στην Ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Στην Ekmathisi δε σταματάμε ποτέ τη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές μας που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών αλλά και για όλους τους επισκέπτες της σελίδας μας. Ελάτε στην Ekmathisi να σας δείξουμε τον τρόπο για να πετύχετε στα ανώτατα πτυχία.

Κατεβάστε Δωρεάν τα eBook για το Cambridge English Proficiency και ενδυναμώστε τις γνώσεις σας!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...