Home / Featured / Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

Δημοσιεύτηκε: 9:43 μμ Φεβρουάριος 13th, 2018  


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 28

Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

 1. α) Στο τέλος της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄61), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην παρούσα υποπερίπτ. υπάγονται και οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄ 146).»

β) Στην υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 το ποσοστό «1%» τροποποιείται σε «5%».

γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιων και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ, από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας. Τα εξεταζόμενα μαθήματα , καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

δ) Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13, τα θέματα των εξετάσεων δεν είναι κοινά για τους υποψηφίους της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και τους υποψηφίους της  Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, στις περιπτώσεις στις οποίες η διδακτέα – εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται σύμφωνα με τις Φ6/162684/Δ4/2017 (Β΄ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β΄ 3602) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και της  Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018.

 1. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), καταργείται.
 2. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, αρχίζει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη κάθε σχολικού έτους και έως τις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους.»

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αποτελέσματα ελέγχου αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., β) να ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.».

 1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), αντικαθίσταται ως εξής:

«Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία ΔΕ, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.».

 1. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018 η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, μπορεί να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 μέχρι τις 31.12.2018.
 2. Η διάταξη της περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α΄146) εξακολουθεί να ισχύει.

Άρθρο 30

Σύσταση  Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.)

 1. Συνιστάται το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.), το οποίο αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο για θέματα μαθητείας.

Σκοπός του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα που αφορούν: α) τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τη μαθητεία και β) το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον τρόπο αξιολόγησης των προγραμμάτων μαθητείας. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Σ.Ο.Μ. μπορεί να συνεργάζεται με επιμελητήρια, ιδρύματα και οργανισμούς ερευνών και μελετών και λοιπούς φορείς.

 1. Μέλη του Ε.ΣΟ.Μ. είναι:
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εξεταστικά κέντρα και πρόγραμμα Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022

α) δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως Συντονιστής του Ε.Σ.Ο.Μ.,

β) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),

δ) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.),

ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),

ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),

η) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),

θ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),

ι) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.),

ια) ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.),

ιβ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από υπόδειξη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, διορίζονται τα μέλη του Ε.ΣΟ.Μ. με τους αναπληρωτές τους. Οι οικείες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς δεν υποδείξουν εμπρόθεσμα τους εκπροσώπους τους, το Ε.Σ.Ο.Μ. συγκροτείται με τα μέλη που έχουν υποδειχθεί εμπρόθεσμα.

 1. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας πριν από τον ορισμό των νέων μελών, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως τον ορισμό των νέων. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
 2. Το Ε.Σ.Ο.Μ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από υπαλλήλους του ανωτέρω Υπουργείου, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την απόφαση της συγκρότησής του.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Σ.Ο.Μ., οι αρμοδιότητές του και κάθε σχετικό θέμα.

6. Τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Μ. δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτό κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων και των οδοιπορικών τους.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαδικτυακή ημερίδα ΑΠΘ: «Τεχνολογίες Ομιλίας, Μετάφραση και Επικοινωνία»

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με ...