Προκήρυξη που ενδιαφέρει πτυχιούχους Ειδικής Αγωγής και Εικαστικών

Δημοσιεύτηκε:

11:20 μμ Φεβρουάριος 9th, 2018

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρω- παϊκού Προγράμματος του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά Νομού Χαλκι- δικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων και ειδι- κότητα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β και Γ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.

Κωδικός θέσης  

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας  

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων
 

 

101

Δήμος Νέας Προποντίδας (για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν.

Καλλικράτειας)

 

Νέα Μουδανιά

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχισθεί  

 

1 (ένα)

Ειδικότητα – Τίτλοι Σπουδών
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (Κύρια Προσόντα).

Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο με τα παραπάνω προσόντα γίνεται δεκτός: Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας των Πανεπι- στημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και Μετα- πτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην ΕΑΕ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοι- χο και ισότιμο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της αλλοδαπής (Προσόντα Α΄ Επικουρίας).

Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο με τα παραπάνω προσόντα γίνεται δεκτός: Πτυχιούχος Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) με κατεύθυνση Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδα- πής (Προσόντα Β΄Επικουρίας).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.

 

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα

υπηρεσίας

Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

 

102

Δήμος Νέας Προποντίδας (για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς)  

Νέα Μουδανιά

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον

το πρόγραμμα συνεχισθεί

 

1 (ένα

 

Ειδικότητα – Τίτλοι Σπουδών

 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.

Κωδικός θέσης  

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας  

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων
 

 

103

Δήμος Νέας Προποντίδας (για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ Ν. Μουδανιών)  

Νέα Μουδανιά

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχισθεί  

 

1 (ένα)

Ειδικότητα – Τίτλοι Σπουδών
Πτυχιούχος Τμήματος Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών κατεύθυνσης Ζωγρα- φικής Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή πτυχιούχος Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντί- στοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (Κύρια Προσόντα).

Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο με τα παραπάνω προσόντα γίνεται δεκτός: Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφα- ρμοσμένης Πληροφορικής (οποιασδήποτε κατεύθυνσης) Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (Προσόντα Α΄ Επικουρίας).

Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο με τα παραπάνω προσόντα γίνεται δεκτός: Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικο- νομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπο- γραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτομα- τισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (Προσόντα Β΄ Επικουρίας).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 5.2.2018 έως και Τετάρτη 14.2.2018. 

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τελειώνουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια. Ξεκινάνε οι ενδοσχολικές
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα τρία μηχανογραφικά δελτία για τις Πανελλαδικές 2018. Δείτε τα

Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018 Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας ...

Μοιράσου!