Home / Featured / Αντίθετοι οι απόφοιτοι τμημάτων μουσικών σπουδών ΑΕΙ με την ενοποίηση των ειδικοτήτων με αποφοίτους τμημάτων ΤΕΙ

Αντίθετοι οι απόφοιτοι τμημάτων μουσικών σπουδών ΑΕΙ με την ενοποίηση των ειδικοτήτων με αποφοίτους τμημάτων ΤΕΙ

Δημοσιεύτηκε: 8:56 μμ Φεβρουάριος 25th, 2018  


Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Ιονίου Πανεπιστημίου “Μάριος Δ. Μαυροειδής” <apof_musion@yahoo.com>

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944944208

αριθμός πρωτοκόλλου: 484/23-02-2018

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης <musgradthes@yahoo.gr>

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών <musgrad@gmail.com>

προς: Υπουργό Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

κοινοποίηση:                          

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Καλλιτεχνική Επιτροπή για τα Μουσικά Σχολεία

θέμα:   «Ενοποίηση των ειδικοτήτων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13 και ΠΕ17.14 σε έναν ενιαίο κλάδο ΠΕ79 Μουσικής Αγωγής»

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Την 09-02-2018 ανακοινώθηκε το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο, στο άρθρο 29 παρ. 1 αρ. 2, αναφέρει τη σύσταση ενός νέου ενιαίου κλάδου ΠΕ79 Μουσικής με την ενοποίηση των εξής ειδικοτήτων: ΠΕ16.01 Μουσικοί απόφοιτοι ΑΕΙ, ΠΕ16.02 απόφοιτοι του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΕ17.13 απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης και ΠΕ17.14 απόφοιτοι του Τμήματος  Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Αυτή η επικείμενη ενοποίηση με τα τμήματα των ΤΕΙ μας βρίσκει παντελώς αντίθετους και εφιστούμε την προσοχή σας στα κάτωθι:

Τα προγράμματα σπουδών των τριών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών (Ιονίου Πανεπιστημίου, Α.Π.Θ. και Ε.Κ.Π.Α.) καθώς και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΑΕΙ και τα τέσσερα) έχουν κοινούς άξονες, με προσανατολισμό τόσο στην επιστήμη όσο και στην τέχνη της Μουσικής. Βάσει των προγραμμάτων σπουδών τους (Ανώτερα Θεωρητικά, Χορωδία κ.ά.), οι απόφοιτοι των προαναφερθέντων τεσσάρων τμημάτων (ΠΕ16.01) έχουν επαρκή κατάρτιση ώστε να ανταπεξέρχονται πλήρως στη διδασκαλία της Μουσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία (Θεωρία και Ανώτερα Θεωρητικά και ανάλογα με την ειδίκευση του κάθε απόφοιτου). Αντίθετα με αυτά τα τμήματα των ΑΕΙ, η κατεύθυνση και τα προγράμματα σπουδών και η όλη φιλοσοφία των τριών προαναφερθέντων τμημάτων ΤΕΙ διαφέρουν ριζικά!

Επίσης, ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ διαφέρει ριζικά: οι μαθητές δεν εξετάζονται πανελλαδικώς σε ειδικά μουσικά μαθήματα για την εισαγωγή τους στα ΤΕΙ (αντίθετα με τους υποψήφιους φοιτητές των παραπάνω τμημάτων ΑΕΙ), γεγονός που δημιουργεί έλλειψη στις μουσικές ικανότητες και διαφοροποίηση στη γνώση, εφόσον σε αυτά  μπορούν να εισέλθουν υποψήφιοι σπουδαστές χωρίς προηγούμενη γνώση του αντικειμένου της Μουσικής!

Αναλυτικότερα παραθέτουμε τα εξής:

α) Στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου τα παιδαγωγικά μαθήματα είναι γενικού ενδιαφέροντος  με άξονα τη διδασκαλία της παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Έχουν, δηλαδή, έναν πιο ειδικό χαρακτήρα εφαρμοσμένης εθνομουσικολογίας. Οι γνώσεις αυτές δεν είναι προαπαιτούμενες για τους εισακτέους. Σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος αυτού, το Προεδρικό Διάταγμα 141/2003 (Α΄ 119) ορίζει ρητά ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου δύνανται να διδάξουν το μάθημα της «Ελληνικής Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής», το οποίο διδάσκεται υποχρεωτικά στα Μουσικά Σχολεία, όπως και γίνεται άλλωστε, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα Παραδοσιακά και Λαϊκά μουσικά όργανα, για τα οποία υπάρχει ειδίκευση στον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό φορέα.

β) Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων το αντικείμενο σπουδών αφορά την τεχνολογία του ήχου, την εξειδίκευση στη Μουσική Ακουστική, την τεχνολογία των μουσικών οργάνων, τη σύνθεση ή την επεξεργασία του ήχου με αναλογικά ή με ψηφιακά μέσα. Ουδεμία σχέση έχουν τα αντικείμενα αυτά με την Ευρωπαϊκή Μουσική και τη σημειογραφία της, τη Χορωδία (τόσο για τα μαθήματα όσο και για τις σχολικές γιορτές) ή τα Ανώτερα Θεωρητικά. Επίσης, ανατρέχοντας στο πρόγραμμα σπουδών αυτού του τμήματος παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν μαθήματα Μουσικής Παιδαγωγικής. Απλά, πρόκειται για έναν διαφορετικό κλάδο που αφορά καθαρά μια τεχνική ειδικότητα.

Στο web-site του τμήματος αυτού και συγκεκριμένα στη σελίδα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του (http://www.mysep.gr/?p=13520) αναφέρονται:

Ο τεχνολόγος μουσικών οργάνων μπορεί να εργαστεί υπό προϋποθέσεις ως εκπαιδευτικός σε Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) και σε ιδιωτικές σχολές ηχοληψίας…

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 76014/Δ2 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1382 τ.Β΄/13-07-2009 για τη δημιουργία κλάδου και ειδικότητας ΠΕ17.14 Τεχνολόγων Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων για τη διδασκαλία αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία, όπου εντάσσονται οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων…

Με βάση την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 89006/Ζ1 (Φ.Ε.Κ. 1915 τ.Β΄/01-06-2017) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ [αυτού του τμήματος] με τμήματα άλλων Α.Ε.Ι.!

Κι ενώ με τα παραπάνω βλέπουμε πως οι απόφοιτοι αυτού του τμήματος μπορούν να εργαστούν υπό προϋποθέσεις και μόνο σε Μουσικά Σχολεία και ότι το τμήμα αυτό δεν έχει καμία αντιστοιχία με τμήματα από άλλα ΑΕΙ, άρα ούτε με τα τρία Τμήματα Μουσικών Σπουδών ούτε με το Τμήμα Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του ΠΑ.ΜΑΚ., τότε πώς γίνεται τώρα κάποιος να προτείνει να ενοποιηθούν σε έναν ενιαίο κλάδο οι απόφοιτοι αυτού του τμήματος με τους απόφοιτους των τριών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και τους απόφοιτους του Τμήματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του ΠΑ.ΜΑΚ., οι οποίοι μέχρι σήμερα διδάσκουν το αντικείμενο της Μουσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση;

γ) Κάτι αντίστοιχο  συμβαίνει και με το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης. Σύμφωνα με σχετική αναφορά στον οδηγό σπουδών του, το τμήμα αυτό έρχεται να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε ειδικευμένους μηχανικούς στον χώρο της Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι συναφή με τον προγραμματισμό του ήχου και της εικόνας με ψηφιακά ή αναλογικά τεχνολογικά μέσα, την ηχοληψία και τη μουσική παραγωγή. Μάλιστα στο web-site του τμήματος αυτού και συγκεκριμένα στη σελίδα με τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του (https://www.teicrete.gr/mta/el/σελίδες-μενού/επαγγελματικές-προοπτικές) αναφέρονται

τα εξής:

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Π.Δ. 141/2003): …

Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας είναι ειδικοί για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων που διδάσκονται στα Μουσικά Λύκεια:

– Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας

– Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική

– Επεξεργασία μουσικού κειμένου με Η/Υ

– Ανάλυση ηχητικών σημάτων με Η/Υ

– Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων

– Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας

Όπως βλέπουμε, πουθενά δεν αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Μουσική, η Θεωρία της (σημειογραφία κ.λπ.), η Χορωδία (τόσο για τα μαθήματα όσο και για τις σχολικές γιορτές) ή τα Ανώτερα Θεωρητικά. Οπότε ούτε κι εδώ παρατηρείται κάποια συνάφεια, όσον αφορά τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτού του επίσης διαφορετικού κλάδου με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Μουσικής Αγωγής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης!

Συμπερασματικά, η ειδικότητα ΠΕ17.14 για το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και η ειδικότητα ΠΕ17.13 για το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης έχουν συνάφεια μεταξύ τους και εντάσσονται στις τεχνικές ειδικεύσεις και όχι στον κλάδο της Μουσικής Αγωγής της γενικής παιδείας, αφού επιπλέον αυτές οι ειδικότητες δεν έχουν σχετική παιδαγωγική επάρκεια και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών τους δεν υπάρχουν μαθήματα αναφορικά με τη διδακτική της Μουσικής!

Κατόπιν όλων των παραπάνω

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

1. Τη νομοτεχνική βελτίωση του άρθρου 29 του προαναφερόμενου Σχεδίου Νόμου, σχετικά με όλους τις παραπάνω διαφορετικές μεταξύ τους ειδικότητες, ως εξής:

         α)  Αποκλειστικά στην ειδικότητα ΠΕ16.01 να ανατεθεί η Μουσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση καθώς και στα Μουσικά Σχολεία, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

         β)  Αποκλειστικά στην ειδικότητα ΠΕ16.02 να ανατεθούν τα αντικείμενα που έχουν συνάφεια με τη διδασκαλία παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων ή ό,τι άλλο σχετίζεται αποκλειστικά με τη Λαϊκή και Παραδοσιακή Μουσική, όπως ορίζει και το Π.Δ. 141/2003 (Α΄ 119).

         γ)  Να παραμείνουν οι αναθέσεις ως έχουν στις διαφορετικές ειδικότητες ΠΕ17.13 και ΠΕ17.14 στα αντικείμενα της μουσικής τεχνολογίας, της παραγωγής ήχου κ.λπ..

2. Να μας απαντήσετε εγγράφως στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις <musgradthes@yahoo.gr>, <apof_musion@yahoo.com> και <musgrad@gmail.com> στα κάτωθι:

         α)  Με ποια κριτήρια δύνανται να ενοποιηθούν αυτές οι διαφορετικές ειδικότητες, εφόσον έχουν ριζικά διαφορετική φιλοσοφία και αντικείμενα σπουδών;

         β)  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων πληρούν τα κριτήρια της πλήρους κατάρτισης, ώστε να μπορούν να διδάξουν την ύλη της Μουσικής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας;

         γ)  Τι σημαίνει στην πράξη η ενοποίηση των παραπάνω διαφορετικών ειδικοτήτων σε έναν ενιαίο κλάδο Μουσικής Αγωγής (επαγγελματικά, οικονομικά κ.λπ.);

  1. Μία δια ζώσης συνάντηση για τη βέλτιστη ενημέρωσή σας και την ευκαιρία για έναν γόνιμο διάλογο.

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας

κι ευελπιστούμε για τις σχετικές ενέργειές σας.

με τιμή

για τον Σύλλογο Αποφοίτων

του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου “Μάριος Δ. Μαυροειδής”

για τον Σύλλογο Αποφοίτων

του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

για τον Σύλλογο Αποφοίτων

του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι.


 

4 Σχόλια

  1. Ας ελπίσουμε να υπάρξει απάντηση και σοβαρή στάση του υπουργείου.

  2. ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ

    ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ!ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΟΙ ΩΔΕΙΑΚΟΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΩΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΟΣΤΗΜΙΑ.ΤΩΡΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΩΝ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ!!ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΤΣΙ!ΘΑ ΤΟ ΠΑΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΠΟΥ ΒΓΕΙ!!!

  3. Πρεπει να αποσυρθει η προταση αυτη.

  4. Να παραμεινουν οι ειδικοτητες ως εχουν!

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...