Το ΥΠΠΕΘ προαναγγέλλει ελέγχους για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ιδιωτικών σχολείων

Δημοσιεύτηκε:

10:21 πμ Ιανουάριος 6th, 2018

Η ΟΙΕΛΕ με ανάρτησή της κάνει γνωστό πως φαίνεται ότι, παρά την έλλειψη διαλόγου, το Υπουργείο Παιδείας ευαισθητοποιήθηκε απέναντι στις συνεχείς καταγγελίες που το τελευταίο χρονικό διάστημα εξέδιδε η ΟΙΕΛΕ για την απουσία ελέγχου των πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός του 40ωρου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος λειτουργιάς των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, λίγες εβδομάδες μετά την ενημερωτική επίσκεψη κλιμακίου ΟΙΕΛΕ-ΣΙΕΛ για τα σοβαρότατα προβλήματα του χώρου, εξέδωσε εγκύκλιο οδηγία προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με την οποία τις καλεί, μέχρι την Τρίτη, 23/1/2018, να ενημερώσουν το Υπουργείο για:

(α) Το πλήθος των πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δήλωσε κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα αρμοδιότητάς τους κατά το τρέχον σχολικό έτος,

(β) τον αριθμό των εκπαιδευτικών – διδασκόντων που υλοποιούν τις ανωτέρω πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και

(γ) εάν κατόπιν του σχετικού ελέγχου νομιμότητας (ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας) των εν λόγω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διαπιστώθηκαν αποκλίσεις (ως προς τη νομιμότητα) και σε καταφατική περίπτωση, τι είδους και πώς θεραπεύτηκαν.

Όπως έχουμε δημόσια ανακοινώσει, λιγότερο από το 15% των ιδιωτικών σχολείων έχουν δηλώσει κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων. Οφείλουμε, βέβαια, να σημειώσουμε εδώ ότι είναι λίγα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που έχουν ελεγχθεί για τις δράσεις τους και είναι απαραίτητο οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης άμεσα να προχωρήσουν σε έλεγχο, για να καταγραφούν όλα τα στοιχεία.

Εν κατακλείδι, η έκδοση της εγκυκλίου αποτελεί θετικό βήμα, ωστόσο η ολοκλήρωσή του απαιτεί την εντατική εργασία των εποπτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας. 27-29 Απριλίου

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016 (Α’ 159 ) και όπως κατόπιν τροποποιήθηκε με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 56 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), ορίζεται:
«2. Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, ιδίως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας κ.λπ. επιτρέπονται, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι προϋποθέσεις για την παρέκκλιση και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
αα) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δε μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για όλες τις τάξεις,
ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Δ/ντη Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του,
γγ) Η παρέκκλιση αφορά όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγείται. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων,
δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλισης χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία, με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, και οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης……».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Άρθρο για τις προσλήψεις αναπληρωτών στις ΔΥΕΠ. Τι προβλέπεται για τον τρόπο πρόσληψης

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως η εν λόγω παράγραφος προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74), ορίζεται:
«4. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους. Επιπλέον, μπορεί να προσλαμβάνονται, εξαιρετικά για κάθε σχολικό έτος, διδάσκοντες με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 30».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μας γνωρίσουν, μέχρι την Τρίτη 23-01-2018, τα εξής:
(α) Το πλήθος των πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δήλωσε κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα αρμοδιότητάς τους, κατά το τρέχον σχολικό έτος,
(β) τον αριθμό των εκπαιδευτικών-διδασκόντων που υλοποιούν τις ανωτέρω πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και
(γ) εάν κατόπιν του σχετικού ελέγχου νομιμότητας (ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας) των εν λόγω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (κατ’ άρθρο 4, παρ. 2 του ν. 682/1977, όπως ισχύει), διαπιστώθηκαν αποκλίσεις (ως προς τη νομιμότητα) και σε καταφατική περίπτωση, τι είδους και πώς θεραπεύτηκαν.

Δείτε

την εγκύκλιο όπως αναρτήθηκε από την ΟΙΕΛΕ.

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Προσλήψεις όχι μόνο εκπαιδευτικών αλλά και προσωπικού γενικών καθηκόντων;

Το θέμα των προσλήψεων έχει απόλυτη σχέση με τις συζητήσεις που κάνουμε ...

Μοιράσου!