Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 06/08/2021, 00:46


Home / HEADER-NEWS / Πρόσληψη παιδαγωγού με ειδίκευση στη διαπολιτισμική στα Φάρσαλα

Πρόσληψη παιδαγωγού με ειδίκευση στη διαπολιτισμική στα Φάρσαλα

Δημοσιεύτηκε: 8:31 μμ Ιανουάριος 12th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.1561/28-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ για την λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και την υπ’ αριθμ. 49/2017 απόφαση Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.), που εδρεύει στο Δήμο Φαρσάλων Ν. Λαρίσης,, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης  

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

 

 

 

103

Δημοτική Κοινωφελής

Επιχείρηση Δήμου Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.)

 

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων» – Υποέργο 2

 

 

 

 

Δήμος Φαρσάλων

 

 

 

ΠΕ Παιδαγωγών (Ειδικευμένος στη

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση)

 

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του

Προγράμματος

 

 

 

 

1

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

 

 

103

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ειδίκευση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

σπουδές σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής ή διδακτική εμπειρία σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή βεβαιώσεις παρακολούθησης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠΕΠΕΘ ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς).

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα υπό στοιχεία α’ και β’, πλην των προσόντων υπό στοιχεία γ’, δηλαδή χωρίς τη Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται ως μόνιμοι στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σε συνέχεια του από 2/8/2021 σχετικού δελτίου τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ...