Τελευταία Νέα

Saturday, 01/20/18, 23:49Προκήρυξη για πρόσληψη ειδικού παιδαγωγού

Δημοσιεύτηκε:

9:28 μμ Ιανουάριος 12th, 2018

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος στο ∆ήµο Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

 

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµό ς   ατόµω ν
 

 

101

 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

(Για τη στελέχωση των δοµών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών)

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ

 

 

ΠΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Από την υπογραφή της σύµβασης έως

31-8-2018,

µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος

 

 

1

 

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Προκήρυξη ΜΠΣ που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Και αύξηση του εργασιακού ωραρίου και συγχωνεύσεις σχολείων θα έχουμε και μάλιστα άμεσα

Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. 6974750409 Fax: 2103442287 e-mail: paligiannis@hotmail.gr Αθήνα, 20/01/2018  ...

Μοιράσου!