Προκήρυξη για πρόσληψη ειδικού παιδαγωγού

Δημοσιεύτηκε:

9:28 μμ Ιανουάριος 12th, 2018

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος στο ∆ήµο Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

 

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµό ς   ατόµω ν
 

 

101

 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

(Για τη στελέχωση των δοµών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών)

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ

 

 

ΠΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Από την υπογραφή της σύµβασης έως

31-8-2018,

µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος

 

 

1

 

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Όλοι στην πανεκπαιδευτική συγκέντρωση την 30/3 και την πορεία στο Μαξίμου
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ποιες προκηρύξεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών δέχονται αιτήσεις

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ενεργές προκηρύξεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών έχουμε αυτή την περίοδο. Το ...

Μοιράσου!