Έκθεση Συμμόρφωσης της 3ης Αξιολόγησης για την εκπαίδευση

μετάφραση – σχολιασμός: Αδριανή Προκόπη Δημοσιεύτηκε η έκθεση συμμόρφωσης της 3η αξιολόγησης για την Ελλάδα. Η έκθεση στις τελευταίες σελίδες χωρίζεται σε 2 μέρη: στο πρώτο μέρος περιγράφεται η εφαρμογή των προηγούμενων ενεργειών προκειμένου να κλείσει η 3η αξιολόγηση και η κατάσταση μέχρι τις 18/1/2018 και στο δεύτερο μέρος αναλύεται η λίστα των προαπαιτούμενων για … Συνεχίστε να διαβάζετε το Έκθεση Συμμόρφωσης της 3ης Αξιολόγησης για την εκπαίδευση.