Home / Featured / Προκήρυξη που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς πολλών ειδικοτήτων

Προκήρυξη που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς πολλών ειδικοτήτων

Δημοσιεύτηκε: 10:32 μμ Δεκέμβριος 28th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

«Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου στα πλαίσια υλοποίησης Νέων δράσεων στην νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020  θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής. Προτεραιότητα μας είναι η μόχλευση και η απορρόφηση όσο δυνατών μεγαλύτερων επιχορηγήσεων για την στήριξη των Παιδικών μας Σταθμών αλλά και για την δημιουργία νέων δομών ΚΔΑΠ στον Δήμο μας .

Για 1η χρονία η Επιχείρηση του Δήμου μας αποφάσισε να επεκτείνει την εν λόγω δράση που λειτουργεί εδώ και πλέον 7 έτη στον Δήμο μας και να ενισχύσει τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλισης δημιουργώντας 2 νέες Δομές όπου μπορούν να φιλοξενήσουν πάνω από 240 παιδιά και να καλύψει έτσι το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει δημιουργηθεί στην πόλη μας ,στόχος μας είναι η ενίσχυση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, ιδρύοντας για Κ.Δ.Α.Π. αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων για παιδιά από 5-12 ετών, οπού τα παιδιά με την συμμετοχή τους σε αυτό θα μπορούν να παρακολουθούν τις δράσεις του προγράμματος. Τονίζεται ότι πάνω από 400 παιδιά έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για το εν λόγω πρόγραμμα και στόχος μας είναι η δημιουργία την επόμενη χρονιά 2 νέων Δομών ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των Μητέρων και Οικογενειών του Δήμου μας στην ιδιαίτερα δύσκολή εποχή που ζούμε.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων σχετικά με τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενεργώντας ως δικαιούχος, εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος (Α.Π. 5122/23-5-2017) στα Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για να συμμετέχουν στην εν λόγω πράξη. Η διάρκεια της πράξης είναι κάθε φορά μονοετής από την ημερομηνία της πρόσκλησης έως 31 Αυγούστου κάθε επόμενου έτους. Η διάθεση των θέσεων στα. Κ.Δ.Α.Π., πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προς τις γυναίκες ωφελούμενες, μέσω «εντολής   τοποθέτησης»,   σύμφωνα   με   τις   διαδικασίες,   που   εξειδικεύονται  στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Έως σήμερα έχουν ήδη υπογραφεί 230 συμφωνητικά με ωφελούμενες μητέρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στις δράσεις των ΚΔΑΠ του δήμου μας. Η εν λόγω πράξη έχει αριθμό ένταξης α) την με αριθμ Πρωτ.:12829/03.07.2017  με ΣΑΕ 3351  και  ΕΝΑΡΙΘΜΟ  20173551000  Απόφαση

Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 καθώς και ΚΩΔ ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5007969, και β) την με αριθμ Πρωτ.: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2084/03.07.2017  με ΣΑΕ ΕΠ 851 και  ΕΝΑΡΙΘΜΟ  2017 ΕΠ 08510078 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 με ΚΩΔ ΟΠΣ 5008897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 

Με την λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π., κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, μέσω του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., παρέχεται η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Η διάθεση των θέσεων στα. Κ.Δ.Α.Π., θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προς τις γυναίκες ωφελούμενες, μέσω «εντολής τοποθέτησης», σύμφωνα με τις διαδικασίες, που εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα ΚΔΑΠ πέραν του σχολικού ωραρίου οφείλουν σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους να ανοίξουν νέους ορίζοντες, μέσα από την μουσική, το χορό ,την ζωγραφική, την χειροτεχνία, το θεατρικό παιχνίδι, την γυμναστική και άλλων εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες, που θα δημιουργηθούν.

 

Για την λειτουργία του ΚΔΑΠ σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους πρέπει να έχει προσληφθεί και το απαιτούμενο προσωπικό προκειμένου να ,ξεκινήσει και κανονικά η λειτουργία και των κέντρων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Π1β/Γ.Π. οικ.14951/9-10-2001 (ΦΕΚ 1397/Β/22- 10-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον εγκεκριμένο Κανονισμό λειτουργίας των Δομών αναλογία παιδιών εξειδικευμένου προσωπικού είναι 2 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό για 25 παιδιά.

Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π), που υλοποιούμε στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», εξυπηρετώντας στο σύνολο τους πάνω από 300 παιδιά, θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην πρόσληψη του αντίστοιχου προσωπικού δεδομένου ότι για την φετινή χρονιά δεν απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς Φορείς (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016) .

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), που υλοποιούμε, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης:

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –

ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ

.

ΕΚΠΑΙΔΕΥ

Τ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΘΕΣΕ

ΩΝ

ΒΑΘΜΙΔΑ
Εκπαιδευτικό Προσωπικό

-Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

ΠΕ ή ΔΕ

 

3

 

ΠΕ Ή ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Εκπαιδευτικό Προσωπικό

-Νηπιαγωγών ΠΕ

 

1

 

ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Εκπαιδευτικό Προσωπικό

-Δασκάλων ΠΕ

 

2

 

ΠΕ

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση

συνέχισης του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Κοινωνιολόγος

ΠΕ

 

2

 

ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΦΠΨ ΠΕ  

1

 

 

ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Ιστορικό Αρχαιολογικό –

ΠΕ

 

1

 

ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Καλλιτεχνικό Προσωπικό

-Καθηγητές Θεατρολογίας

ΠΕ ή TE ή ΔΕ

 

2

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Αγγλικών ΠΕ ή

ΔΕ

 

1

 

ΠΕ Ή ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
Καλλιτεχνικό Προσωπικό

-Καθηγητές Εικαστικών ΔΕ

 

1

 

ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
 

Καλλιτεχνικό προσωπικό –ΔΕ ΣΚΑΚΙ

 

2

 

ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
 

Καλλιτεχνικό προσωπικό –ΔΕ

Χορού

 

2

 

ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
Καλλιτεχνικό Προσωπικό –

Μουσικών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

 

1

 

ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
Εκπαιδευτικό 3 ΠΕ Ή ΤΕ Ή Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018,

 

προσωπικό Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  

ΔΕ

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

Καθορίζονται λοιπόν οι προϋποθέσεις και οι όροι για την κάλυψη των 22 (Είκοσι δύο) θέσεων, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, ως απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα ως περιγράφονται παρακάτω :

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ.

ΘΕΣΕΩ Ν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προσωπικό & Βοηθητικό προσωπικό
 

 

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

-Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ ή ΔΕ

Και με εξειδίκευση την 1 θέση ΤΑΕΚ ΒΟ ΝΤΟ

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ Ή ΔΕ

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Σε περίπτωση έλλειψης πτυχίου ΑΕΙ είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με πτυχίο ή δίπλωμα ΔΕ-Προπονητικής Ειδικότητας.

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

-Νηπιαγωγών ΠΕ

1 ΠΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. 1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολικής Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα                          Ελληνικού                          Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Γενική   Προϋπηρεσία   στο  αντικείμενο:

αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο

 

αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

-Δασκάλων ΠΕ

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ΠΕ

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης) ή το ομώνυμο Πτυχίο ή Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών την ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Κοινωνιολόγος ΠΕ

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ΠΕ

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή αντίστοιχου τμήματος ανάλογης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2.     Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3.    Προϋπηρεσία στον Φορέα

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΦΠΨ ΠΕ 1  

ΠΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ειδικής Αγωγής Δασκάλου ή Παιδαγωγού με                κατευθύνσεις:                Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) συνεχούς εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

 

3. Προϋπηρεσία στον φορέα
 

 

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Ιστορικό Αρχαιολογικό – ΠΕ

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ΠΕ

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τμήματος επιστήμης Ιστορικού Αρχαιολογικού με της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο 2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία           στην                                δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλιτεχνικό Προσωπικό

-Καθηγητές Θεατρολογίας ΠΕ ή TE ή ΔΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης πτυχίου ΑΕΙ είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας ή μετά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πτυχίο Δραματικής Σχολής αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού ή σχολής μεταλυκιακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ή του Εθνικού Θεάτρου ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα και απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότητας και σχετική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο, αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Αγγλικών ΠΕ ή ΔΕ 1 ΠΕ Ή ΔΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) . Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3) .

Σε περίπτωση έλλειψης πτυχίου ΑΕΙ είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα επάρκειας διδασκαλίας της γλώσσας από επίσημο και αναγνωρισμένο φορέα

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά

ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

 

Προϋπηρεσία           στην                                δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα

 

 

 

 

 

 

Καλλιτεχνικό Προσωπικό

-Καθηγητές Εικαστικών ΔΕ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ

 

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τμήματος Εικαστικών της ημεδαπής ή του Τμήματος Καλών Τεχνών της ημεδαπής ή  το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή δίπλωμα ΔΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Τ.Ε.Ε. ή σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή τίτλο σπουδών Βυζαντινής αγιογραφίας ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή εμπειρεία στο αντικείμενο και δευτεροβάθμιο τίτλο σπουδών (απολυτήριο Λυκείου).

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο, αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο

3. Προϋπηρεσία στον φορέα

 

 

 

Καλλιτεχνικό προσωπικό –ΔΕ ΣΚΑΚΙ

 

 

 

2

 

 

 

 

ΔΕ

1.Τίτλοι σπουδών : δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και βεβαιώσεις και τίτλοι γνώσης του παιχνιδιού ΣΚΑΚΙ που να πιστοποιούν την γνώση στο αντικείμενο

2.Γενική Προϋπηρεσία: προϋπηρεσία αποδεδειγμένη στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

3.Προϋπηρεσία στον φορέα

 

 

 

 

 

Καλλιτεχνικό προσωπικό –1 ΔΕ Χορού και 1 παραδοσιακού χορού

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ

1.Τίτλοι σπουδών : πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και Δίπλωμα Κρατικής Ορχηστρικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος ιδιωτικής επαγγελματικής σχολής χορού τουλάχιστον 2ετούς φοίτησης ή ανώτερης σχολής /Ανωτάτης σχολής χορού του Εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος (και απολυτήριο Λυκείου) .ή απολυτήριο Λυκείου και βεβαιώσεις γνώσης στο Αντικείμενο από Δημόσιο φορέα

2.Γενική Προϋπηρεσία: προϋπηρεσία αποδεδειγμένη στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία           στην                                δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα

Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Μουσικών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ .Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Λαϊκής και Παραδοσιακής

Μουσικής     ή     Τεχνολόγων     Μουσικής

Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολόγων
Τεχνολογίας ήχου και Μουσικών Οργάνων
ή Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή
Απόφοιτη     αναγνωρισμένων     Ωδείων                   με

 

δικαίωμα διδασκαλίας ή κάτοχοι πτυχίου Ωδικής.

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

3 ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ 1. 1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού

Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και
πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων ή
Μηχανικών Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
ή Επιστήμης καιΤεχνολογίας
Υπολογιστών ή Επιστήμης και
ΤεχνολογίαςΤηλεπικοινωνιών ή
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή Διδακτικής της
Τεχνολογίαςκαι Ψηφιακών Συστημάτων ή
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ
(Π.Σ.Ε.)ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης
ειδικότητας σχολώντης αλλοδαπής ή Σε
περίπτωση έλλειψης πτυχίου ΑΕΙ είναι
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Λ ή Τ.Ε.Ε με κατεύθυνση την
Πληροφορική οποιασδήποτε ειδικότητας
του τομέα Πληροφορικής ή Πτυχίο Α’ ή Β’
κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας
του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή
(ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή
Απολυτήριος τίτλος κλάδου Πληροφορικής
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή
τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή ειδικότητας Υπαλλήλων
Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής
που να πιστοποιεί την γνώση στο
αντικείμενο.
2.Γενική      Προϋπηρεσία:                    προϋπηρεσία
αποδεδειγμένη στο αντίστοιχο αντικείμενο

 

σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία           στην                                δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 22

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελικά βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι η προϋπηρεσία στον Φορέα προστίθεται αθροιστικά.

Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε. Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.

Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Στα οικογενειακά κοινωνικά κριτήρια , οικογενειακή κατάσταση ,Πολύτεκνος, μονογονέας, Γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, ανά κατηγορία 2 μόρια και η οικογενειακή κατάσταση παντρεμένος με ένα παιδί 2 μόρια και με 2 παιδιά 4 μόρια , με 3 παιδιά επιπλέον 2 μόρια και ο πολύτεκνος με 4 και άνω παιδιά και λαμβάνει επιπλέον 2 μόρια.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Τίτλοι σπουδών: Βασικές και παρεμφερείς σπουδές, σχετική επιμόρφωση 20%
Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 25%
Προϋπηρεσία στον Φορέα 11%
Παιδαγωγικά και ειδικά και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος

διδασκαλίας και προσωπικότητα (συνέντευξη).

20%
Χρόνος ανεργίας ( από 4 έως 12 μήνες) 12 %
Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος,

μονογονέας, Γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, οικογενειακή κατάσταση),.

12%

 

Μοριοδότηση Κριτηρίων

Βαθμολόγηση τυπικών και

ειδικών προσόντων

Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια
Τίτλοι σπουδών Βασικός Τίτλος Σπουδών και παρεμφερείς σπουδές (συναφείς με την ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου

για την πρόσληψη)

 

 

20 μόρια

Γενική Προϋπηρεσία στο

αντικείμενο

Διδακτική προϋπηρεσία από

1 μήνα έως 1 έτος

15 μόρια
Γενική Προϋπηρεσία στο

αντικείμενο

Διδακτική προϋπηρεσία από

1 έτος έως 3 έτη

(προστίθενται) 5 μόρια
Γενική Προϋπηρεσία στο

αντικείμενο

Διδακτική προϋπηρεσία άνω

των 3 ετών

(προστίθενται) 5 μόρια
Προϋπηρεσία στον φορέα Από 1 μήνά έως 1 έτος 11 μόρια
χρόνος ανεργίας Από 4-12 μήνες 12 μόρια
Παιδαγωγικά και ειδικά Συγκροτημένη παιδαγωγική 20 μόρια

 

προσόντα – Συνέντευξη προσέγγιση, παιδαγωγική κατάρτιση και επάρκεια, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες

κ.λ.π.

Κοινωνικά και Οικογενειακά κριτήρια Οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος, μονογονέας, Γονέας, μέλος οικογένειας

ΑΜΕΑ),

 

12 μόρια

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

3 . Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
 3. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.
 4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο

22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα το οποίο μπορεί να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και με φαξ ή email.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται

 

ταχυδρομικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.
 • Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του Φορέα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία της ΚΕΔΑ στον Ασπρόπυργο επί της οδού Αγίου Ιωάννη Στεφανή 7 ΤΚ 19300, και Τηλέφωνο : 2168008441 μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την 30/12/2017 (την επομένη της δημοσίευσης) και θα διαρκεί ως και την 10/1/2017 (δέκα ημερολογιακές ημέρες).

Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθούν από την ορισμένη με την υπ΄αριθμ.: 3/17.-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.) τριμελή Επιτροπή, από την Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2018 έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρες 11:00 έως 14:00 στα γραφεία της Επιχείρησης στην οδό Αγίου Στεφανή 7 Ασπρόπυργος, κατόπιν συνεννοήσεως με τους υποψηφίους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια η να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου μαζί με την αίτηση, ή από το επίσημο site του Δήμου Ασπροπύργου (www. aspropyrgos.gr)

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 3/17.-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στο κτίριο που στεγάζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α).

 

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου .

Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή η οποία θα τηρήσει όλη την διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 524/80.

Η παρούσα αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων

 

 • της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), Αγίου Ιωάννη Στεφανή 7 ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος.
 • του Δήμου Ασπροπύργου (ισόγειο Δημαρχείου), καθώς και
 • ηλεκτρονικά στην    ιστοσελίδα    του   Δήμου    Ασπροπύργου        (Κ.Ε.Δ.Α.),:                    ( aspropyrgos.gr)

 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαγωνισμός πρόσληψης (73)υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 3/27-01-2023 η προκήρυξη Διαγωνισμού δόκιμων υπαλλήλων του ...