Home / HEADER-NEWS / Σχετικά με τις εξετάσεις επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (του αναπληρωτή ΠΕ02 Ανδρέα Βάχου)

Σχετικά με τις εξετάσεις επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (του αναπληρωτή ΠΕ02 Ανδρέα Βάχου)

Δημοσιεύτηκε: 3:45 μμ Νοέμβριος 29th, 2017  


Ο εκπαιδευτικός, αναπληρωτής Φιλόλογος ΕΑΕ Ανδρέας Βάχος απέστειλε επώνυμη καταγγελία για τις εξετάσεις επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας  την οποία δημοσιεύουμε:

Όπως σαφώς γνωρίζετε, προκειμένου κάποιος εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής να έχει δυνατότητα πρόσληψης σε τμήμα κωφών / βαρήκοων δημόσιου σχολείου απαιτείται να έχει λάβει βεβαίωση επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Όποιος σπουδαστής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τέσσερις κύκλους μαθημάτων σε αναγνωρισμένη σχολή ΕΝΓ μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις επάρκειας. Σ’ αυτές οι εξεταστικές ενότητες είναι τρεις: κείμενα, εικόνες, βίντεο. Με άριστα τον βαθμό 10 αν ο υποψήφιος λάβει βαθμό 5 και άνω σε κάποια εξεταστική ενότητα, την κατοχυρώνει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Κατόπιν σχετικών δοκιμασιών ολοκλήρωσα τους απαιτούμενους τέσσερις κύκλους σπουδών στην σχολή ΕΝΓ της ΟΜΚΕ. Τον περασμένο Μάρτιο παρακολούθησα επιπλέον μαθήματα προετοιμασίας για εξετάσεις επάρκειας στην ίδια σχολή και στις 09/04/17 για πρώτη φορά εξετάστηκα στην ΟΜΚΕ. Στα κείμενα και στις εικόνες είχα επιτυχή επίδοση (υπολόγιζα κατά μέσο όρο βαθμό 8). Στα βίντεο είχα μέτρια επίδοση (υπολόγιζα κατά μέσο όρο βαθμό 5). Ενημερώθηκα τηλεφωνικώς από την ΟΜΚΕ ότι βαθμολογήθηκα με 3 σε όλες τις εξεταστικές ενότητες, εξ αιτίας επικαλούμενων απ’ την πλευρά τους λαθών ανυπόστατων κατ’ εμένα.

Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος έχει ως μοναδικό δικαίωμα την υποβολή ένστασης στην ΟΜΚΕ. Υπέβαλα ένσταση για τις ενότητες κείμενα και εικόνες, καταγράφοντας τις αντιρρήσεις μου αναλυτικώς για κάθε παρατηρούμενο λάθος. Η τηλεφωνική απάντηση ήταν ότι δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη βαθμολογική μεταβολή. Παρατήρησαν συμπληρωματικά πως νοημάτισα τα πάντα σωστά, αλλά δεν χρησιμοποίησα φαντασία. Όσον αφορά την εκτέλεση της ένστασης οι αντιφάσεις ανάμεσα στην γραμματέα της ΟΜΚΕ και την γραμματέα της σχολής με έχουν οδηγήσει βάσιμα στο συμπέρασμα ότι η ένσταση δεν εξετάστηκε. Εξάλλου όλοι οι αξιολογητές είναι «πιστοποιημένοι» απ’ την ΟΜΚΕ και συνεπώς θα ήταν παράξενο, αν δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά της. Τον περασμένο Ιούνιο επανέλαβα στην σχολή της ΟΜΚΕ μαθήματα προετοιμασίας για τις ενότητες κείμενα και εικόνες.

Στις 02/07/17 εξετάστηκα για δεύτερη φορά – έπειτα από επιλογή μου – στις ενότητες κείμενα και εικόνες, στις οποίες γνωρίζω ότι έχω την δυνατότητα να επιτύχω. Πράγματι η επίδοσή μου ήταν άριστη (υπολόγιζα κατά μέσο όρο βαθμό 9), αλλά μετέπειτα μου γνωστοποίησαν τηλεφωνικώς από την ΟΜΚΕ ότι έλαβα βαθμούς 3 στα κείμενα και 4 στις εικόνες. Μάλιστα διευκρίνισαν ότι δεν υπέπεσα σε συγκεκριμένα λάθη, αλλά απέτυχα γενικά και απροσδιόριστα.

Κατέθεσα πάλι ένσταση στην ΟΜΚΕ, όχι τόσο γιατί ευελπιστούσα να δικαιωθώ όσο για να είμαι νομικά καλυμμένος. Αποστέλλοντας e-mail ζήτησα το αποτέλεσμα της ένστασης εγγράφως και μου απάντησαν ότι  δεν επιτρέπεται μέσω e-mail. Προσφέρθηκα να παραλάβω ο ίδιος απ’ τον χώρο τους το αντίστοιχο έγγραφο και απάντησαν ότι απαγορεύεται να λάβω έστω αντίγραφο, αλλά επιτρέπεται μόνο να το δω εκτός του να το ακούσω. Ρώτησα, βάσει ποιου νόμου / άρθρου το έγγραφο καθίσταται απόρρητο και σ’ εκείνο το σημείο διέκοψαν την γραπτή συνομιλία μας.

Τελικά μ’ ενημέρωσαν – τηλεφωνικώς πάντοτε – ότι έπειτα από την ένσταση τα βαθμολογικά αποτελέσματά μου παρέμειναν ίδια και μου συνέστησαν να επιστεφθώ την σχολή της ΟΜΚΕ, ώστε εκεί να μου επισημάνουν τα λάθη μου με την προοπτική να προχωρήσουμε σε «ιδιαίτερα μαθήματα». Παρεμπιπτόντως ο τωρινός πρόεδρος της ΟΜΚΕ μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν υπεύθυνος της σχολής ΟΜΚΕ και ακόμα ο ίδιος ουσιαστικά διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα της σχολής. Επιπροσθέτως αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις επάρκειας διενεργούνται κάθε τέσσερις μήνες και η ΟΜΚΕ καρπώνεται τριάντα ευρώ ανά ενότητα για δίδακτρα, για εξέταστρα και για ενστάσεις.

Επειδή τα τελευταία τρία χρόνια σχετίζομαι με τον συγκεκριμένο χώρο και κατά τη γνώμη μου έχει καταστεί κανόνας η παρατυπία, μηχανορραφία, ραδιουργία, αυθαιρεσία, ασυδοσία, αισχροκέρδεια, ευνοιοκρατία, ανηθικότητα, κ.α, επιφυλάσσομαι να προβώ σε δεύτερη καταγγελία συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία προς γνώση και συμμόρφωση, καθώς αφ’ ενός δεν τίθεται προσωπικό θέμα, αλλά η προκείμενη στάση τους αποτελεί πάγια τακτική τους και αφ’ ετέρου κανείς δεν υπάγεται στην σφαίρα του απυρόβλητου.

Επειδή επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου προκειμένου ν’ αποκαταστήσω  την προσβολή προσωπικότητας και απορρέουσας εξ αυτής επαγγελματικής μου υπόστασης, ως και την υφιστάμενη αντισυμβατική συμπεριφορά, ηθική βλάβη, που υπέστην μέχρι και σήμερα.

Επειδή σημαντικότερο και αμεσότερο όλων προς διευθέτηση τυγχάνει το ζήτημα των εξετάσεων.

Επειδή η ΟΜΚΕ κατέχει βιντεοσκοπημένες τις εξετάσεις μου, στις οποίες διατείνονται πως δεν έχει πρόσβαση κανείς άλλος.

Επειδή διαθέτω τα έγγραφα ενστάσεων και την συνομιλία μας μέσω e-mail.

Επειδή η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να συντηρήσω ένα «σάπιο» κατεστημένο επιλέγοντας τον χρηματισμό ως μοναδικό μέσον, αλλά μου υπαγορεύει να προσφύγω στο ΥΠΠΕΘ.

Επειδή αρχικά απευθύνθηκα στον Συνήγορο του Πολίτη και με παρέπεμψε στο ΥΠΠΕΘ.

Επειδή το ΥΠΠΕΘ προϋποθέτει την κτήση επάρκειας στην τυπική ειδική εκπαίδευση και κατά συνέπεια θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει για την διασφάλιση της ακριβοδίκαιης διεξαγωγής των αντίστοιχων εξετάσεων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ να εποπτεύσει την επαναξιολόγηση των εξετάσεών μου με διασφαλισμένη την ανεξαρτησία του αξιολογητή και να ενεργήσει τα δέοντα.

Με εκτίμηση

Ανδρέας Βάχος

Αναπληρωτής Φιλόλογος ΕΑΕ

(στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη του εγγράφου στη διάθεση της ιστοσελίδας)


 

2 Σχόλια

 1. ΟΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  Αγαπητέ κ. Βάχο
  Ψάχνοντας Υ.Α. και βάζοντας λέξεις – κλειδια, βρέθηκα στο παρόν δημοσίευμα.
  θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας, καθότι ήμουν συνυποψήφια στις εξετάσεις, προφανώς την ίδια περίοδο, έχω κάνει ένσταση κλπ κλπ.
  Υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Ερευνούμε τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε προκείμενου να διευθετηθεί δίκαια και νομότυπα αυτή η αυθαιρεσία
  ευχαριστώ

  • Καλησπέρα σας αγαπητέ κ. Βάχο,
   μελετώντας προσεκτικά το δημοσίευμά σας, συνειδητοποιώ ότι περιγράφετε με πιστή ακρίβεια και χρήση των λέξεων την κατάσταση στην οποία παρευρίσκομαι και εγώ η ίδια αυτήν την περίοδο καθώς και όσα αισθάνομαι περί αυτής.
   Θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας σχετικά με το ζήτημα και να με διαφωτίσετε σχετικά με τα στάδια που ακολουθήσατε για την εν λόγω διαδικασία.
   Σας ευχαριστώ

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...