Τρίτη, 27/07/2021, 00:04


Home / HEADER-NEWS / Πρόσληψη παιδαγωγού στο Δήμο Τυρνάβου

Πρόσληψη παιδαγωγού στο Δήμο Τυρνάβου

Δημοσιεύτηκε: 12:20 πμ Νοέμβριος 24th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου     Τυρνάβου»,    στο    πλαίσιο    του    Επιχειρησιακού    Προγράµµατος «Θεσσαλία 2014-2020», στο ∆ήµο Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο Ν. Λάρισας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων
∆ήµος Τυρνάβου Ένα (1) έτος από την
 

Για τη στελέχωση της

ΠΕ Παιδαγωγός υπογραφή της

σύµβασης µε

103 ∆οµής «Κέντρο

Κοινότητας ∆ήµου

Τύρναβος (Με ειδίκευση στη

διαπολιτισµική

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη 1
Τυρνάβου- εκπαίδευση) λήξη του
Παράρτηµα Ροµά» Προγράµµατος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

103

Α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις :α) ∆ασκάλου είτε β) Παιδαγωγού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών

Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  της  ηµεδαπής  ή  ισότιµος  τίτλος  σχολών  της  ηµεδαπής  ή

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Β)Ειδίκευση στη διαπολιτισµική εκπαίδευση (µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακές σπουδές σε θέµατα διαπολιτισµικής αγωγής ή διδακτική εµπειρία σε σχολεία διαπολιτισµικής

εκπαίδευσης ή βεβαιώσεις παρακολούθησης σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που πραγµατοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠΕΠΕΘ ή συνεργαζόµενους µε αυτό φορείς)

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν από τις 22/11/2017 ως 01/12/2017, είτε αυτοπροσώπως (από 10.00 έως 13.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου, Σταύρου Καράσσου 1, Τύρναβος, Τ.Κ.40100, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, … (τηλ. επικοινωνίας: 2492350127).

Περισσότερα ΕΔΩ

 

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις ...