Τελευταία Νέα

Saturday, 03/17/18, 04:00Προσλήψεις που ενδιαφέρουν δασκάλους, νηπιαγωγούς, πτυχιούχους ΦΠΨ, Φυσικής Αγωγής

Δημοσιεύτηκε:

7:33 μμ Νοεμβρίου 21st, 2017

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πύλου Νέστορος, που εδρεύει στην Πύλο, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προσωπικό & Βοηθητικό προσωπικό
 

 

 

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής

Φυσικής Αγωγής

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ΠΕ

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα

ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του

προγράμματος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τμήματος

επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης

ειδικότητας.

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά

ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό – Νηπιαγωγός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα

ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του

προγράμματος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της

εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολικής Ηλικία ή Παιδαγωγικού

Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α)

Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά

ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό –

Παιδαγωγοί (ΦΠΨ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα

ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του

προγράμματος.

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ειδικής Αγωγής Δασκάλου ή Παιδαγωγού με

κατευθύνσεις: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) συνεχούς εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής

ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά

ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα.

 

Π.Ε. Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής

Εκπαίδευσης) και Εν Ελλείψει αυτών ειδικότητας Π.Ε. Σχολής Ανθρωπιστικών

σπουδών, Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα

ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του

προγράμματος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης)

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών την ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης

ειδικότητας

Εν Ελλείψει αυτών Πτυχίο ή Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Σχολής Ανθρωπιστικών σπουδών, Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά

ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα.

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 5

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελικά βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι η προϋπηρεσία στον Φορέα προστίθεται αθροιστικά.

Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε.

Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.

Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Τίτλοι σπουδών: Βασικές και παρεμφερείς σπουδές, σχετική επιμόρφωση 25%
Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 25%
Προϋπηρεσία στον Φορέα 25%
Παιδαγωγικά και ειδικά και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας και

προσωπικότητα (συνέντευξη).

20%
Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος, μονογονέας,

Γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ), χρόνος ανεργίας.

5%

 

 Μοριοδότηση Κριτηρίων

 

Βαθμολόγηση τυπικών και ειδικών προσόντων Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια
 

Τίτλοι σπουδών

Βασικός Τίτλος Σπουδών και παρεμφερείς σπουδές (συναφείς με την ειδικότητα της

αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη)

 

25 μόρια

Γενική Προϋπηρεσία στο

αντικείμενο

Διδακτική προϋπηρεσία από 6 μήνες έως 1 έτος 15 μόρια
Γενική Προϋπηρεσία στο

αντικείμενο

Διδακτική προϋπηρεσία από 1 έτος έως 3 έτη (προστίθενται) 5

μόρια

Γενική Προϋπηρεσία στο

αντικείμενο

Διδακτική προϋπηρεσία άνω των 3 ετών (προστίθενται) 5

μόρια

Προϋπηρεσία στον φορέα Από 1 μήνά έως 1 έτος 25 μόρια
 

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα

– Συνέντευξη

Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, παιδαγωγική κατάρτιση και επάρκεια, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας,

ικανότητες κ.λ.π.

 

20 μόρια

Κοινωνικά και Οικογενειακά κριτήρια Οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος, μονογονέας, Γονέας, μέλος οικογένειας

ΑΜΕΑ), χρόνος ανεργίας.

 

5 μόρια

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
 6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.
 7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα το οποίο μπορεί να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και με φαξ ή email.

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.
 • Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του Φορέα.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Δήμο Πύλου-Νέστορος και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Πύλου-Νέστορος (Πλατεία Νέστορος) Τηλέφωνο 2723360210 και φαξ 27230-23522, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού Μεσσηνίας .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την 22/11/2017 (την επομένη της δημοσίευσης) και θα διαρκεί ως και την 01/12/2017 (δέκα ημερολογιακές ημέρες).

Κατά την διάρκεια προσκόμισης των δικαιολογητικών θα προγραμματίζονται και οι συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων από την ορισμένη επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια η να την παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος μαζί με την αίτηση.

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ξανά από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 194/2017 (ΑΔΑ: 6ΡΜΥΩ1Β-ΖΓΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στο κτίριο του Δημαρχείου Πύλου. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Προκήρυξη για πρόσληψη Παιδαγωγού
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψυχολογία ΑΠΘ: Προκήρυξη νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-19

Το Τμήμα Ψυχολογίας όπως αναφέρει στη σελίδα του στο πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης όλων ...

Μοιράσου!