Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος για τα διδακτικά βιβλία Π.Ε. 2018-19 Θέμα: «Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019». ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 17 ΣΕΛΙΔΕΣ