Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 27/06/2022, 17:40


Home / HEADER-NEWS / Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

Δημοσιεύτηκε: 8:26 μμ Νοέμβριος 27th, 2017  


Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας εγκρίθηκε η παραγωγή και διανομή, των παρακάτω εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2018- 2019, ως ακολούθως:

 

Κωδικός Τίτλος Τάξη

διανομής

Τάξη διδασκαλίας ISBN ΙΤΥΕ Συγγραφείς
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

 

10-0036

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)

 

 

Β

 

 

Β

 

set: 978-960-06-

2492-2 T.A.978-

960-06-2491-5

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ,

ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

 

 

10-0037

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

Β

 

 

Β

 

set: 978-960-06-

2493-9 T.A. 978-

960-06-2494-6

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ,

ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

 

 

10-0038

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)

 

 

Β

 

 

Β

 

set: 978-960-06-

2492-2  T.B. 978-

960-06-2495-3

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

 

 

10-0039

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

Β

 

 

Β

 

set: 978-960-06-

2493-9 T.B. 978-

960-06-2496-0

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

 

 

10-0040

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

Β

 

 

Β

 

set: 978-960-06-

2493-9 T.Γ. 978-

960-06-2497-7

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

 

 

10-0041

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

 

 

Β

 

 

Β

 

set: 978-960-06-

2493-9 T.Δ: 978-

960-06-2498-4

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ,

ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

 

 

10-0042

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

 

Β

 

 

Β

 

 

978-960-06-2499-

1

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

 

 

Σχετικά με την εκτύπωση με διορθώσεις α) των διδακτικών βιβλίων: «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» Ε’ Δημοτικού και

«Κοινωνική  και   Πολιτική  Αγωγή»   ΣΤ’  Δημοτικού,  και   β)  των  Φακέλων  Θρησκευτικών  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,

εγκρίνουμε τις κάτωθι διορθώσεις:

 

Α) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 1. Σελ. 13: Στο πράσινο πλαίσιο: « … ύστερα από 10 χρόνια μόνιμης παραμονής…» να αντικατασταθεί με «… ύστερα από 7 χρόνια μόνιμης παραμονής…»
 2. Σελ. 17: Στο τρίτο πράσινο πλαίσιο. «Όταν γίνουμε 18 χρονών, θα ψηφίζουμε…» να αντικατασταθεί με «Όταν γίνουμε 17 χρονών, θα ψηφίζουμε…»
 3. Σελ. 18: Τελευταία ετικέτα. «Όταν θα γίνω 18… θα είμαι…» να αντικατασταθεί με το «Όταν θα γίνω 17… θα είμαι…»
 4. Σελ. 20: Στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας, «η Αιξονή» να αντικατασταθεί με «η Αιξωνή»
 5. Σελ. 28: Στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λείπει η Κροατία και στο πράσινο πλαίσιο στην τελευταία γραμμή το

«αριθμεί 27 κράτη μέλη…» να αντικατασταθεί με «αριθμεί 28 κράτη μέλη…»

 1. Σελ. 50: Δεύτερη γραμμή από το τέλος, «την έχουν υπογράψει 191» να αντικατασταθεί με «την έχουν υπογράψει 193»
 2. Σελ. 55: Τέταρτη γραμμή από πάνω προς τα κάτω «Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» να αντικατασταθεί με «Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών»
 3. Σελ. 64: Προτείνεται η επικαιροποίηση της εικόνας του Προέδρου Δημοκρατίας και της εικόνας της Κυβέρνησης

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 1. Σελ. 16: Το ΥΠΑΙΘ να αντικατασταθεί με το ΥΠΠΕΘ
 2. Σελ. 17: Γραμμή 7 από το τέλος. Το ΥΠΑΙΘ να αντικατασταθεί με το ΥΠΠΕΘ και να διορθωθεί σε Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
 3. Σελ 26: Γραμμή 3 ως 5 από το τέλος. «, , ο μουσουλμανισμός ο ιουδαϊσμός, ο βουδισμός και ο ινδουισμός» να διορθωθούν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα
 4. Σελ. 30: Γραμμή 4 από το τέλος. «από 52 Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομούς)» να αντικατασταθεί με «από 74 Περιφερειακές Ενότητες»
 5. Σελ. 33: Γραμμή 13 από το τέλος «Οι δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια…» να αντικατασταθεί με «Οι δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε 5 χρόνια…»
 6. Σελ. 37: Αντικατάσταση της εικόνας λογαριασμού ΔΕΗ με νεότερη, αν είναι εφικτό.
 7. Σελ. 42: ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χάρτης της Ελλάδος δεν περιλαμβάνει το Καστελόριζο, τη Γαύδο κτλ. Να αντικατασταθεί με πλήρη και πιο ευκρινή χάρτη της Ελλάδος.
 8. Σελ. 49: Πλαίσιο κάτω αριστερά στη σελίδα. Τα ονόματα των υπουργείων χρειάζονται επικαιροποίηση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να γίνει Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να γίνει Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού να γίνει Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 9. Σελ. 54: Γραμμή  13 από το τέλος.     «Οι πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω…» να αντικατασταθεί με «Οι πολίτες ηλικίας 17 ετών και άνω…»
 10. Σελ. 60: Πρώτο πλαίσιο σελίδας. Τα τηλέφωνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΔΕΗ να αντικατασταθούν με Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – 213-1520000 και ΔΕΗ – 11770
 11. Σελ. 66: Δεύτερη παράγραφος, «αριθμεί 785 μέλη από τις 27 χώρες» να αντικατασταθεί με «αριθμεί 785 μέλη από τις 28 χώρες, κράτη-μέλη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα»
 12. Σελ. 74: Γραμμή 2 από το τέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 27 κράτη – μέλη και έχει ορίσει 23 επίσημες γλώσσες. Να αντικατασταθεί με «Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 28 κράτη – μέλη και έχει ορίσει 24 επίσημες γλώσσες»
 13. Σελ. 83: Δεύτερη γραμμή από το τέλος. “από το 2005 τα μέλη του είναι 191» να αντικατασταθεί με «τα μέλη του σήμερα είναι 193»
 14. Σελ. 84:     Στη γραμμή 11 από την αρχή η αναφερόμενη διεύθυνση δεν ισχύει πλέον.

Να αντικατασταθεί με την www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14

 1. Σελ. 94: Γραμμή 13 από το τέλος. Το site που αναφέρεται (synigoros.gr/0-18/gr/children/news.html). Να αντικατασταθεί με το (https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el

 

Β. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σελ.. 29: στο «Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ τω γένει των ανθρώπων, κατεδέξατο σπαργάνων περιβολήν ο οκταήμερος κατά την Μητέρα, ο άναρχος κατά τον Πατέρα…

Σελ. 34: αντί «Γι’ αυτό και εξορίστηκε πολλές φορές. Στη διάρκεια μιας απ’ αυτές πέθανε από τις κακουχίες»  :  «Τελικά τον εξόρισαν σε μακρινό τόπο και πέθανε στο δρόμο από τις ταλαιπωρίες»

σελ 41: αντί «διακοσμούνται με αραβουργήματα με το όνομα του Αλλάχ ή φράσεις από το Κοράνι.» : διακοσμούνται με καλλιγραφικά αραβικά γράμματα που σχηματίζουν το όνομα του Αλλάχ ή φράσεις από το Κοράνι

σελ. 44: «Την Κυριακή οι χριστιανοί πηγαίνουν από νωρίς το πρωί στην εκκλησία για να συμμετέχουν…» : «….στην εκκλησία, για να πάρουν μέρος….»

σελ. 47: αντί «Η Θεία Λειτουργία αρχίζει όταν ο ιερέας, κρατώντας το Ευαγγέλιο από την Ωραία Πύλη,…» : να γίνει « Η Θεία Λειτουργία ξεκινά με τον ιερέα να λέει δυνατά: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» και τους πιστούς να απαντούν «Αμήν». Αφού προσευχηθούν για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ακολουθούν ύμνοι και ψαλμοί.

Σελ 50: «Στον τοίχο που βρίσκεται στο βάθος του κτιρίου βρίσκεται τοποθετημένη η Ιερή Κιβωτός που περιέχει τα ιερά τους βιβλία. συναγωγές υπάρχουν σε πολλά μέρη του κόσμου και, βέβαια, και στην Ελλάδα.» : …………….βιβλία. Συναγωγές

Σελ . 98 αντί «Στη διάρκεια της Σαρακοστής, έχουμε τους Χαιρετισμούς της Παναγίας το απόγευμα κάθε Παρασκευής.» να γίνει : Στη διάρκεια της Σαρακοστής ψέλνουμε τους Χαιρετισμούς στην Παναγία το απόγευμα κάθε Παρασκευής

Σελ. 116: αντί «κατασκευές, και κολάζ με λουλούδια.» να γίνει : κατασκευές και κολάζ με λουλούδια

 

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σελ.12: (λεζάντα εικόνας) αντί «Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ» : «…του Σάρωφ»

Σελ. 52 αντί «Το διάσημο άγαλμα του Μιχαήλ Άγγελου κρατάει στον ώμο του μια σφεντόνα με πέτρες, για να θυμίζει τη νίκη του Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ» να γίνει «Ο Δαβίδ, το διάσημο άγαλμα του Μιχαήλ Αγγέλου, που κρατάει στον ώμο του μια σφεντόνα με πέτρες, για να θυμίζει τη νίκη του απέναντι στον Γολιάθ»

Σελ. 61: αντί «Ο Βόλφγκανγκ Μότσαρτ ήταν ένα πολύ διάσημο παιδί-θαύμα στην Ευρώπη του 1700.» να γίνει «… στην Ευρώπη του 18ου αιώνα.»

Σελ. 75 αντί «1. Η εικόνα που βλέπετε, είναι του σπουδαίου ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο).» να γίνει

«Η εικόνα που βλέπετε είναι του σπουδαίου ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο).»

Σελ. 75: αντί «Η Εκκλησία γιορτάζει τη γιορτή της Βάπτισης του Χριστού (των Θεοφανίων) στις 6 Ιανουαρίου» να γίνει

«…..(των Θεοφανείων)…»

Σελ. 76: αντί «Έθιμα των Θεοφανίων στον τόπο μας» να γίνει «Έθιμα των Θεοφανείων…»

Σελ. 79: στο «Δραστηριότητα» αντί «Συγκρίνετέ τες… να γίνει «Να τις συγκρίνετε…»

Σελ 93: αντί «Έγιναν έτσι από ψαράδες ψαριών, ψαράδες ψυχών!» να γίνει «….ψαράδες ανθρώπων!»

Σελ. 94 στο «Δραστηριότητα» αντί «:Βρείτε ιστορίες τους και συγκρίνετέ τις με αυτήν του Παύλου» να γίνει «Να βρείτε ιστορίες τους και να τις συγκρίνετε με αυτήν του Παύλου»

 

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σελ. 40: (λεζάντα εικόνας) αντί «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος» να γίνει «Δομήνικος…»

Σελ 92: (λεζάντα εικόνας) αντί «Χριστός ως Αμπελουργός (Άγγελος Ακοτάντος, 15ος αιώνας)» να γίνει «Ο Χριστός ως Άμπελος……»

Σελ. 110: στο «Δραστηριότητες» αντί «1. Παρατηρούμε την παρακάτω τοιχογραφία που βρέθηκε στην κατακόμβη του Αγίου Μαρσελλίνου.» να γίνει «…….του Αγίου Μαρκελλίνου»

 

ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σελ. 50: (στη λεζάντα της εικόνας) αντί «Φυγή από τον Παράδεισο..» να γίνει «Η εκδίωξη από τον Παράδεισο» Σελ. 57: (λεζάντα εικόνας) αντί «Ο Χριστός και ο Αβραάμ συνυπάρχουν στην τέχνη» να γίνει

«Ο Αβραάμ μιλάει με τον Θεό που απεικονίζεται με τη μορφή του Χριστού»

Σελ 58: (λεζάντα εικόνας) αντί «Αντίγραφο της Γουτεμβέργειας Βίβλου…» να γίνει «Αντίγραφο της Γουτεμβέργιας ….» Σελ 72: οι λεζάντες των εικόνων είναι τοποθετημένες αντίστροφα και πρέπει να τοποθετηθούν ως εξής: δηλαδή η λεζάντα «Μυστικός Δείπνος, Κρήτη, 16ος αι.» να τοποθετηθεί κάτω από τη β΄εικόνα και η λεζάντα «Μυστικός Δείπνος, Άγιο Όρος, 14ος αι» κάτω από την α΄εικόνα.

 

Σελ. 85: η λεζάντα της εικόνας αντί «Χριστιανοί της Ελλάδας, της Ινδίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας, του Σουδάν, της Ιερουσαλήμ» να γίνει «Χριστιανοί στην Ελλάδα, την Ινδία, τη Νορβηγία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Ιερουσαλήμ»

Σελ. 115: να συμπληρωθεί η λεζάντα ως εξής : …(Μ. Βατοπεδίου 14ος αι).

Σελ. 142: η λεζάντα της β΄εικόνας αντί «Καπέλα Παλατίνα, Παλέρμο, 10ος αι» να γίνει

 

«Καπέλα Παλατίνα, Παλέρμο, 12ος αιώνας»

Σελ 142: η λεζάντα της εικόνας «Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου, 18ος αι» να γίνει «Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου, Χαροκοπίου Ιωαννίνων, 18ος αιώνας»

Σελ. 143: η λεζάντα της φωτογραφίας «Ι.Μ. Βαρλαάμ, Μετέωρα» να γίνει «Ι. Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων, Η τράπεζα»».

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118Α/24-5-2011), ο αριθμός των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων καθορίζεται από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –«Διόφαντος», μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου.

Η σχετική δαπάνη παραγωγής και διανομής όλων των ανωτέρω τίτλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”».

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”» να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  113 ενστάσεις κατά των πινάκων Μη Δεκτών υποψηφίων για του Συμβούλους Εκπαίδευσης

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...